Interim Clustermanager Communicatie

Nieuw

Functie omschrijving

Het cluster Communicatie heeft tot taak het adviseren van bestuur, directie en organisatie op het vlak van communicatie. Het stroomlijnen en vernieuwen van de communicatieve interactie met de samenleving en het nationaal en internationaal krachtiger profileren van Limburg staan centraal. Het cluster werkt aan een sterke externe en interne communicatie en voert centrale regie over de strategie en uitvoering van alle communicatie activiteiten.

Werkzaamheden

 • Adviseert vanuit een proactieve basishouding bestuur en directie gevraagd en ongevraagd over kansen en bedreigingen op het gebied van communicatie.
 • Ontwerpt communicatie scenario's en is sparringpartner voor GS en directie waarmee strategische communicatiekeuzes gemaakt kunnen worden.
 • Is gewend om te werken binnen de politiek/bestuurlijke omgeving van een provinciale overheid.
 • Vervult naast de verantwoordelijkheid voor het leidinggeven aan een cluster (19 FTE), ook een coördinerende rol op expertisegebieden: reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie en stakeholdermanagement binnen zijn/haar aandachtsgebied.
 • Creëert ruimte en geeft heldere kaders waarbinnen medewerkers zelfstandig kunnen functioneren.
 • Zorgt ervoor dat de kaders voor communicatie zodanig met bestuur en directie zijn afgestemd, dat ze houvast bieden voor de uitvoering van communicatievraagstukken (in- en extern).
 • Houdt de rug recht bij het vasthouden van de communicatiekoers en beperkt waar mogelijk de waan van de dag zoveel mogelijk. Zonder daarbij starheid te vertonen.
 • Is daadkrachtig en een verbinder die in staat is de medewerkers van het cluster Communicatie met flair en energie mee te nemen in een veranderingsproces.
 • Is in staat zich in (zeer) complexe netwerken met vele actoren te bewegen, zowel op het vlak van strategische communicatie-advisering als op het terrein van het samenspel tussen communicatie en beleid, cq uitvoering van beleid.
 • Geeft vorm aan en begeleidt een veranderingsproces binnen het cluster Communicatie.
 • Coacht de medewerkers op een uitdagende en prikkelende manier bij de steeds complexere en omvangrijkere communicatievraagstukken.
 • Werkt nauw samen met clustermanagers en teamleiders van Strategie en Public Affairs.

Omschrijving kandiaat

Wij zoeken een enthousiaste manager die op een proactieve en daadkrachtige manier zich weet te bewegen en staande te houden in een politiek-bestuurlijke omgeving bij de Provincie Limburg, alsmede in het complexe netwerk waarin de Provincie als middenbestuur zich bevindt. Hij/zij geeft leiding aan een team van medewerkers met verschillende communicatieachtergronden en verantwoordelijkheden en heeft een uitstekend netwerk op bestuurlijk niveau binnen Limburg. De interim clustermanager werkt nauw samen met een adjunct, twee senioren en een hoofdredacteur. Hij/zij heeft tenminste vijf jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan communicatieafdelingen in zowel commerciële- als overheidsorganisaties, bij voorkeur een gemeente of Provincie. De interim clustermanager communicatie brengt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring in het vormgeven en begeleiden van veranderprocessen in bij voorkeur overheidsorganisaties. Omdat de kandidaat direct inhoudelijk aan de slag moet zoeken wij iemand die in staat is complexe vraagstukken snel te doorgronden en oplossingsrichtingen helder te formuleren. Hij/zij is daadkrachtig, energiek en een verbinder die in staat is mensen met flair mee te nemen in een veranderingsproces. De interim clustermanager heeft bij voorkeur een afgeronde journalistieke opleiding, aangevuld met meerdere opleidingen op het gebied van leiderschap en leidinggeven.

Functie eisen

 • aantoonbaar ervaring in het leidinggeven aan communicatieafdelingen, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie (gemeente of provincie).
 • aantoonbaar ervaring in het vormgeven en begeleiden van veranderprocessen, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie (gemeente of provincie)
 • aantoonbaar ervaring met het implementeren van organisatie strategieën en bestuurlijke beleidskaders
 • aantoonbare ervaring met strategische (communicatie) vraagstukken en public affairs op hoog politiek en bestuurlijk niveau.

Daarnaast verwachten wij van de kandidaat:

 • ervaring in journalistieke (bij voorkeur leidinggevende) functies in een mediabedrijf.
 • aantoonbare ervaring met het werken in teamverband, verbindingen leggen en zicht hebben op de brede maatschappelijk politieke/bestuurlijke omgeving in Limburg.
 • een uitstekend netwerk in Limburg opgebouwd, bij voorkeur bij triple helix-partners.
 • voorbeelden van succesvolle coaching, getoonde daadkracht in veranderingsprocessen.

 • de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende van een communicatieafdeling bij zowel overheidsorganisaties als bij commerciële organisaties, aangevuld met ervaring als adviseur/strateeg op bestuurs- en directieniveau.
 • van de afgelopen vijf jaar ervaring aantonen met:
  • Voorbeelden van het leiding geven aan communicatieprofessionals
  • voorbeelden waaruit blijkt dat hij/zij begeleiding en vorm heeft gegeven aan veranderingsprocessen in organisaties
  • voorbeelden van het implementeren van complexe organisatiestrategieën en beleidskaders
  • voorbeelden van werken binnen de politiek/bestuurlijke omgeving van een bij voorkeur provinciale overheid
  • voorbeelden van het doorgronden van complexe materie met daarbij geformuleerde concrete oplossingsrichtingen
  • voorbeelden van een breed maatschappelijk netwerk in Limburg
  • voorbeelden van journalistieke producties

Competenties

bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, besluitvaardig, durf, doelgericht handelen, gezag, netwerkvaardigheid, verbinder, overtuigingskracht, luisteren, flexibiliteit en onderhandelen.

Extra info

 • 32 uur pw
 • De duur van de opdracht is 8 maanden (14 december - 15 augustus 2021).
 • Provincie Limburg wil de mogelijkheid hebben om deze periode met 4 maal 3 maanden te kunnen verlengen.

Locatie

Maastricht

Opdrachtgever

Limburg provincie

Publicatiedatum

20.11.2020

Publicatie eindigt

28.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.