SNA Keurmerk

ProZZPect BV / ZTalks met succes gecertificeerd voor het SNA/NEN4400-1 keurmerk.

 

Stichting Normering Arbeid

 

Het SNA-keurmerk

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

 

Risico’s beperken

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Het doel van het keurmerk is het kaf van het koren te scheiden. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

 

Inspecties

Om te beoordelen of de onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Een download van het certificaat is te vinden onder ProZZPect BV via: www.normeringarbeid.nl

Neem contact met ons op

Benieuwd wat je kan verdienen met detachering? Neem contact met ons op!
ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.