Projectleider Maatwerkaanpak

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Amsterdam biedt sinds 2016 maatwerk aan kwetsbare statushouders in de vorm van extra aanbod voor deze doelgroep en de betrokken professionals. Deze maatwerkaanpak valt onder het programma Statushouders van de gemeente Amsterdam. Deze domeinoverstijgende aanpak is ontstaan vanuit de extra ondersteuning die deze kwetsbare- vooral jonge Eritrese - statushouders nodig hebben om zich duurzaam te kunnen vestigen in Amsterdam. Voor deze maatwerkaanpak is de afgelopen jaren budget beschikbaar gesteld dat de komende jaren afgebouwd zal worden. De wens vanuit het programma Statushouders is om zoveel mogelijk maatwerk te bieden vanuit de reguliere werkprocessen en uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen waar mogelijk te beperken. Gedurende de coronacrisis hebben veel onderdelen van de maatwerkaanpak (tijdelijk) stil gelegen. Deze onderdelen worden weer opgestart. Van belang is nu om de beproefde en werkzame onderdelen van de maatwerkaanpak te behouden en in de lijnorganisatie of stadsdelen te borgen, parallel aan en in samenhang met de implementatie van de nieuwe inburgeringswet. Deze borging dient vorm te krijgen door het opstellen van een uitvoeringsplan en het opzetten van een casuïstiekoverleg waarin complexe casuïstiek wordt besproken. Daarnaast dienen ten behoeve van dit casuïstiekoverleg escalatieroutes in beeld te worden gebracht ten aanzien van het bredere sociaal domein (andere directies gemeente, stadsdelen, GGD, etc).

Werkzaamheden

Projectleider Maatwerkaanpak. In het kader van de implementatie en borging van de Inburgeringswet bij de afdeling Statushouders van WPI zoeken wij een projectleider Maatwerkaanpak/complexe casuistiek met aantoonbare kennis en expertise op het gebied van: - Projectleiding, o.a. Aansturing accounthouders en Budgetbeheer - Voorzitterschap in casuïstiekoverleggen rondom complexe gestagneerde casuïstiek - Amsterdamse Maatwerk Methode / Vanguard Methode - Amsterdams Stedelijk Doorbraakteam - Amsterdamse aanpak Statushouders - Netwerk binnen het veld van (kwetsbare) statushouders in Amsterdam

De opdrachtgever(s)

Werk, Participatie en Inkomen wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm.
De teams ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.

Functie eisen

  • minimaal over een wo werk- en denkniveau.
  • in het bezit van een erkend wo-diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
  • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
  • minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projectleiding en/of advisering in het brede sociaal domein.
  • bij voorkeur recente ervaring (>1 januari 2020) opgedaan met betrekking tot complexe casuïstiek bij (kwetsbare) statushouders.
  • Je hebt bij voorkeur een aantal jaar werkervaring in het (figuurlijk) bouwen van bruggen, bijvoorbeeld tussen verschillende directies en afdelingen.
  • Je hebt bij voorkeur 2 jaar werkervaring met een aparte aanpak naar de reguliere werkprocessen, waarbij gelijktijdig oog gehouden wordt voor maatwerk ten aanzien van de doelgroep statushouders.
  • bij voorkeur affiniteit met de doelgroep statushouders.

Extra info

• Startdatum: 01-07-2021
• Einddatum: 30-06-2022
* Optie tot verlenging: Nee
• Aantal uren gemiddeld per week: 24

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

09.06.2021

Publicatie eindigt

17.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.