Directievoerder Civiel

Nieuw

Functie omschrijving

De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Vanwege het toenemende aantal projecten in de uitvoeringsfase binnen de gemeente is er behoefte aan uitbreiding van capaciteit op het gebied van directievoering op civieltechnische projecten.

Wij zoeken een resultaatgerichte, professionele en stressbestendige directievoerder met een passie voor het realiseren van mooie projecten in de buitenruimte. Je hebt kennis en ervaring met civieltechnische, binnenstedelijke projecten (groot onderhoud, herinrichtingen en rioolvervanging). Je durft verder te kijken dan je eigen vakgebied en toont betrokkenheid in de ontwikkelingen binnen de organisatie en op het vakgebied. Je bent een echte teamspeler en je denkt in oplossingen. Je bent bereid om indien nodig ook buiten reguliere kantoortijden werkzaamheden te verrichten.

Je draait mee in onze projectteams en voelt je integraal verantwoordelijk voor het projectresultaat. Je bent de schakel tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Je draagt zorg voor het opstellen van het plan van aanpak gericht op de realisatiefase van infrastructurele of technische werken. Daarnaast zorg je voor de aansturing van de toezichthouders. Je toetst en bewaakt ontwerpen, begrotingen, opdrachtverstrekkingen en ramingen. En je adviseert over technische aspecten in plannen.

Je voert de directie over werken die door derden worden uitgevoerd. Je overlegt met opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere partijen waarmee wordt samengewerkt over de uitvoering van de werken en je bewaakt de voortgang, kwantiteit en kwaliteit van de werken. Als je afwijkingen of overtredingen signaleert, dan neem je de benodigde maatregelen. Daarnaast bewaak je de budgetten, maakt voortgangs- en eindcalculaties en evalueert de uitvoering.

Werkzaamheden

 • Aansturen van het uitvoerend bouwproces; aansturen van in- en externen bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden;
 • Begeleiden van (bouw)vergaderingen met de betrokken partijen;
 • Optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Toezien op de naleving van het bestek/ contract. Daarbij verantwoordelijk voor technisch uitvoerende zaken, de financiële afwikkeling en juridische zaken;
 • Toetsen van contracten op kwaliteit en haalbaarheid, inbrengen van uitvoeringservaring tijdens de afronding van de besteksvoorbereiding en gedurende de aanbestedingsprocedure;
 • Klankbord voor projectteam, uitvoeringsteam en de toezichthouder(s) wat betreft de werkinhoud en contractvorming (bestekken);
 • Aandragen van oplossingsrichtingen bij het verhelpen van eventueel optredende risico’s en/of problemen tijdens de uitvoeringsfase van projecten;
 • Samen met de toezichthouder beoordelen van meer- en minderwerk en beheren van de besteksadministratie;
 • Communiceren over de voortgang en afwikkeling van de werkzaamheden en contract aan alle betrokkenen;
 • Plannen en coördineren van werken in de uitvoeringsfase.

De opdrachtgever(s)

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Functie eisen

 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau richting Civiele Techniek;
 • In bezit van een geldig certificaat VCA VOL;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Directievoerder van civieltechnische projecten;
 • Minimaal een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau richting Civiele Techniek
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als Directievoerder van civieltechnische projecten bij een gemeente
 • Aantoonbare kennis van UAV, blijkend uit een relevante opleiding
 • Aantoonbare kennis van RAW, blijkend uit een relevante opleiding

Competenties

 • Zelfstandig;
 • Samenwerken in teams;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Onderhandelend vaardig;
 • Communicatief vaardig;
 • Klantgericht.

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging 3 maal 12 maanden
 • Uren per week 36 uur
 • Start Z.s.m.

Locatie

Gooise Meren

Opdrachtgever

Gooise meren gemeente

Publicatiedatum

19.01.2021

Publicatie eindigt

25.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.