Senior bestuursadviseur

Nieuw

Functie omschrijving

Bestuursadviseur Burgerparticipatie gemeente Arnhem

De gemeentelijke ambitie met participatie is hoog. Daarom is er gewerkt aan een actieprogramma Samen maken we Arnhem om de kwaliteit van participatie te verhogen. Het levert meerwaarde op door het benutten van lokale kennis, ervaring en connecties, zorgt voor meer inzicht in de ambities van de gemeente en levert een groter draagvlak voor de gekozen oplossingen. Het Arnhemse Stappenplan Participatie is één van de acties uit het actieprogramma. Het stappenplan helpt om aan de voorkant helder te maken wat het doel is van de participatie, wie er meepraten, wie welke rol heeft, binnen welke kaders er participatie mogelijk is en wat er gebeurt met de opbrengsten.

Door ziekte is de gedelegeerd programmamanager tijdelijk uitgevallen. Voor twee dagen in de week zoeken we een vervanger.

Werkzaamheden

Deze vervanger heeft de volgende taken:

 • Voorzitter Kernteam Burgerparticipatie

Elke drie weken komt het kernteam burgerparticipatie samen. Het kernteam bestaat uit collega's vanuit verschillende afdelingen: onderzoek & statistiek, communicatie, projectmanagement, openbare ruimte en SBR. Het kernteam heeft als taken: expertise en vraagbaak voor collega's, signaleren van knelpunten en kansen voor de organisatie.

 • Voorzitter staf burgerparticipatie

Elke drie weken vindt de staf burgerparticipatie plaats met wethouder Bob Roelofs. Je bent voorzitter en verantwoordelijk voor de agenda.

 • Opdrachtgever Burgerberaden (PL en team zijn er)

Je bent opdrachtgever burgerberaden. Samen met het team burgerberaden zorg je voor de organisatie, aanbesteding en evaluatie van burgerberaden. Je bent politieksensitief en kan de rollen en taken van de ambtelijke organisatie, college en raad uiteenzetten.

 • Deelnemer Raadswerkgroep Burgerparticipatie

Elke vier weken komt de raadswerkgroep burgerparticipatie samen. Je ondersteunt de raadswerkgroep, prioriteert en betrekt collega’s waar nodig.

Samen met je collega:

 • Begeleiding kinderburgemeester en evaluatie

De pilot kinderburgemeester draait twee jaar. Je begeleidt samen met je collega de kinderburgemeester. De kinderburgemeester sluit aan bij evenementen, activiteiten en brengt waar nodig kansen/knelpunten terug naar de raad en college. Je bereidt, samen met woordvoering, de kinderburgemeester voor op persmomenten. Je bent verantwoordelijk voor de tussentijdse en eindevaluatie.

 • Evaluatie burgerparticipatietrajecten

De jaarlijkse evaluatie van twee burgerparticipatietrajecten in projecten/beleid is onderdeel van het actieprogramma Samen maken we Arnhem. De evaluatie heeft tot doel een lerend effect in de organisatie te bewerkstelligen, en daarmee burgerparticipatie in de toekomst naar een hoger plan te tillen. Minder nadruk ligt er op het bepalen wat er goed dan wel fout is gegaan in het verleden.

 • Pilot digitale wijkpanels

De essentie van de pilots ligt in het vormen van permanente wijkpanels. Om dit mogelijk te maken starten we met twee pilots in de wijken Presikhaaf en De Laar. Wijkpanels kunnen het gemeenschapsgevoel in een wijk stimuleren. Ook kunnen zij voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner zijn als het gaat om activiteiten en plannen in de wijken. Je bent projectleider van het digitale wijkpanel in Presikhaaf.

 • Vraagbaak voor collega’s met participatievragen

Je bent sparringspartner voor collega’s met participatievragen.

 • Digitale participatiegids voor iedereen

Om helder te maken hoe we samenwerken/participeren zal (samen met inwoners) een digitaal handvat worden gemaakt (participatiegids) om eenieder, initiatiefnemer, ontwikkelaar of ambtenaar te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren.

 • Inbedden betrokkenheidsprofielen

Op basis van big data onderscheidt het dashboard acht groepen inwoners die van elkaar verschillen in vertrouwen in de overheid en algemene betrokkenheid. Voor iedere groep is een betrokkenheidsprofiel opgesteld. Je bent verantwoordelijk voor de inbedding van de betrokkenheidsprofielen in de organisatie.

 • Nieuwe inspraak- en participatieverordening

Voor nog betere participatie op decentraal niveau is een wetsvoorstel in voorbereiding. Daarin wil men de inspraakverordening die nu nog geldt, verbreden naar een participatieverordening. Het wetsvoorstel stimuleert decentrale overheden om participatiebeleid te ontwikkelen: beleid over de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. De wet is nog niet door de eerste kamer vastgesteld, maar je legt alvast contact met VNG en andere gemeentes over aanpak, inclusief de betrokkenheid van inwoners.

 • Toolkit intranet/kennisbank

Je plaatst regelmatig berichten op Intranet op collega’s te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot burgerparticipatie.

 • Opleiding, training en kennisdeling organiseren

Opleiding, training en kennisdeling organiseren en structureel beleggen. Medewerkers krijgen de mogelijkheid tot het ervaren van nieuwe verhoudingen en het oefenen met nieuwe rollen/kwaliteiten in opleidingen en trainingen. Ook door het actief delen van kennis kunnen medewerkers elkaar op weg helpen. Vanuit het team burgerparticipatie help je mee met de eerste aanzet tot opleiding en training om het vervolgens in te bedden in het collectief aanbod.

 • Fonds nieuwe tools

We willen budget vrijmaken om participatietrajecten met nieuwe tools te kunnen ondersteunen of uit te breiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van een podcast of een videoboodschap.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring als bestuursadviseur of (deel)programmamanager in een soortgelijke rol.
  • Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj)
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring als voorzitter en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel om beraden, vergaderingen en afspraken goed te (bege)leiden en weet met jouw expertise de juiste mensen samen te brengen.
 • Je hebt kennis van een politiek bestuurlijke organisatie. Je bent politieksensitief en kan de rollen en taken van de ambtelijke organisatie, college en raad uiteenzetten.
 • Ervaring in de rol van bestuursadviseur, (deel)projectleider of programmamanager in een soortgelijke opdracht.

Competenties

 • Netwerken
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Procesmatig werken

Extra info

 • Startdatum 20-02-2023
 • Einddatum 30-06-2023
 • Optie tot verlenging ja
 • Aantal uur per week 16

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

05.02.2023

Publicatie eindigt

11.02.2023

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.