Projectleider Mobiliteit( Verkeer & vervoer, parkeren)

Nieuw

Functie omschrijving

Als Projectleider Mobiliteit zal je je vooral bezig houden met de tactische realisatie van beleid en de lokale specifieke uitvoeringsopgaven en projecten. Hierbij verwachten wij dat je breed en flexibel inzetbaar bent binnen de Flexpool als medewerker beleidsrealisatie.
In de komende periode bestaat een groot aandeel van de werkzaamheden uit:
 • Voorbereiden van de gebiedsagenda/gebiedsplannen en Masterplan Zuidoost;
 • Voorbereiden van de financieringsaanvragen: Omschrijving project Programma's Verkeer & Openbare ruimte van V&OR , die in het stadsdeel worden uitgevoerd: Programma's Parkeren (projectleider) , Fiets (coördinator uitvoering ) , OV ( adviseur) , verkeersveiligheid ( coördinator ) ,Stadsbehoud en Stadsverbetering ( coordinator )

Werkzaamheden

 • Doorvertalen van stedelijk beleid naar de lokale gebiedsgerichte aanpak en uitvoeringsplannen en/of projecten in samenwerking met diverse directies ( vnl V&OR, Stadswerken , R&D Stadsbeheer);
 • • Je agendeert gebiedsvragen en opgaven (bij de directies) en bevordert dat ze gerealiseerd worden;
 • Je adviseert programmamanagers en/of opdrachtgever realisatie op gebied van beleidsrealisatie;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleid en projecten ;
 • Je ondersteunt bij formele adviesvragen;
 • Je draagt zorg voor het aanleveren van stukken voor bestuurlijke besluitvorming;
 • Je bent het aanspreekpunt voor diverse dossiers en / of lopende opdrachten/projecten volgend uit de gebiedsopgave en stedelijk beleid;
 • Je regelt of beoordeelt subsidieverlening vanuit budgetten beschikbaar binnen betreffend domein;
 • Je werkt nauw samen met programmamanagers en projectleiders in het fysieke domein en legt verbinding met het sociale domein;
 • Je draagt zorg voor het informeren en adviseren van gebiedsteams in het algemeen omtrent specifieke en gebied overstijgende ontwikkelingen, knelpunten en ambities binnen het domein en aanverwante domeinen;
 • Je levert thema specifieke bijdragen aan de gebiedsplannen en het Masterplan Zuidoost en adviseert op de gebiedsontwikkeling;
 • Je geeft advies bij monitoring en evaluatie van uitvoeringsprogramma's en houdt de termijnagenda's en gemaakte afspraken bij in het kader van de effectieve uitvoering;
 • Je bouwt en onderhoudt contacten met in en externe partijen;
 • Je ondersteunt programmamanager bij de aanvragen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds of andere financieringsbronnen;
 • Je ondersteunt waar nodig andere projectleiders;
 • Je ondersteunt Samen werken in de openbare ruimte tussen de directies V&OR, Stadswerken en THOR.

De opdrachtgever(s)

Amsterdam Zuidoost is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Het stadsdeel Zuidoost is een dynamisch en vitaal stadsdeel met een internationale uitstraling en zijn rond de 83.000 inwoners, meer dan 100 culturen en circa 50.000 arbeidsplaatsen. Het is een gebied waar het goed wonen en plezierig recreëren is. Stadsdeel Zuidoost heeft een divers samengesteld personeelsbestand die met succes in samenwerking met bewoners en bedrijfsleven grote vernieuwingsprojecten in gang hebben gezet op het gebied van ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • bij voorkeur bekend met het netwerk in Zuidoost ,de complexiteit van de problematiek en heeft affiniteit met de doelgroep.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met gebiedsgericht werken.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ruimtelijke procedures; Gemeentelijk beleid , de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager met beleidsrealisatie en projectmatig werken.
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring met de infrastructuur en relevante regelingen in Amsterdam en lokaal in Zuidoost.
 • bij voorkeur ervaring met Ruimte en Duurzaamheid en Openbare Ruimte binnen een gemeentelijke organisatie.

Extra info

• Startdatum: zsm
• Einddatum: 28-02-2022
• Werklocatie: Anton de Komplein, 150, 1102CW, AMSTERDAM
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 28-36
• Optioneel tot verlenging: Nee

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

27.10.2021

Publicatie eindigt

02.11.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.