Proces en Projectleider ‘Verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming scholen’.

Nieuw

Functie omschrijving

De provincie Noord-Brabant werkt momenteel samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en 12 Brabantse gemeenten (B5 en M7 gemeenten) aan meerdere samengestelde projecten onder de onlangs bestuurlijk vastgestelde ‘Actie- en Investeringsagenda Brede Hertstelaanpak Corona’(AIAC). Het betreft een multidisciplinaire samenwerking op inhoudelijk, procesmatig en financieringsvlak.

De herstelaanpak richt zich specifiek op het stimuleren van bestaande projecten met het doel om ze te versnellen met aanvullende (Europese) middelen. Nieuwe initiatieven zijn geen onderdeel van de aanpak.

Er is sprake van vijf samengestelde projectlijnen:

 • SP1: Versnellen aanleg BrabantRing;
 • SP2: Opschalen Brabant Leert;
 • SP3: Verduurzamen bestaand vastgoed;
 • SP 4: Impuls vitale (binnen)steden;
 • SP5: Verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming van scholen.

Deze opdracht gaat over de projectlijn SP5. Dit bestaat uit het verder uitwerken van een innovatief ontzorg concept (middels een ESCo) voor schoolgebouwen waarin zowel betere ventilatie (primaire doelstelling) als verduurzaming (gecombineerde/secundaire doelstelling) bewerkstelligd worden. Daarnaast wordt gewerkt aan draagvlak bij gemeenten en schoolbesturen voor het ontzorg concept en zal een heldere ondersteunende communicatieaanpak worden ontwikkeld en uitgerold.
Doelstelling is de innovatieve ontzorg aanpak voor scholen op te schalen binnen een periode van 3 jaar (2021-2023).

Het ontzorg concept Brabantse scholen is vernieuwend door het inzetten van een Esco-constructie. Dit is bij Maatschappelijk Vastgoed relatief onbekend en er is nog weinig ervaring mee opgedaan door schoolbesturen en gemeenten. Dit ontzorg concept moet daarom op de juiste manier worden uitgewerkt en gecommuniceerd en aansluitend opgeschaald.

In bijgevoegd Plan van Aanpak is meer informatie opgenomen.

De opgave kenmerkt zich als een sterk innovatief proces met verkennende trajecten en een andere manier van denken en doen. Een dergelijk ontzorg concept is nieuw voor de betrokken partners en vraagt om een stapsgewijze benadering om draagvlak te creëren en slagkracht te vergroten. Het is daarom een uitdaging alle stappen te vertalen naar concrete projectresultaten en harde mijlpalen in de tijd.

Werkzaamheden

De projectleider neemt de volgende activiteiten op zich:

 1. Aansturen en coördineren van werkgroep en klankbordgroep SP5;
 2. Actief deelnemen aan de reguliere ambtelijke Kernteamoverleggen (AIAC) (frequentie 1 x 2 weken);
 3. De communicatie met betrokken gemeenten en schoolbesturen daarbij organiseren en de inbreng van deze
  stakeholders coördineren, afstemmen en terugkoppelen;
 4. Samen met werkgroep, klankbordgroep en overige betrokken gemeenten het ontzorgconcept verder uitwerken op basis van het Plan van Aanpak SP5 waaronder:
 • Ontzorgconcept voor Brabantse scholen ontwerpen en uitwerken op basis van de opvolging van de uitgewerkte pilots;
 • Uitwerken van een format voor het beoogd prestatiecontract met de eerste geïnteresseerde gemeenten (in overleg met klankbordgroep
 • Samenwerking PNB en gemeenten (Onderwijsafdelingen) activeren en vormgeven;
 • Verkennen en advies opstellen over de raakvlakken en de samenwerkingsmogelijkheden met project “Ontzorgingsloket Klein Maatschappelijk vastgoed”, project “Verduurzamen bestaand vastgoed (SP3)” en de Brabantse RESen;
 • Beslis-/menukaart opstellen met mogelijke opties voor ventilatieverbetering en verduurzaming schoolgebouwen;
 • Uitvoeren verdere verkenning om het leveranciersaanbod uit te breiden;
 • Uitvoeren verdere verkenning en opschaling in te zetten financiële middelen (EU, Rijk, InvestNL, Treasury, BOM).

Omschrijving kandiaat

Wij zijn op zoek naar iemand die ervaren is in het leiden van processen en projecten en het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen profit en non-profit organisaties. Inhoudelijke kennis richt zich op verduurzamen/energiebesparing van maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen. Ervaring met samenwerken met Brabantse gemeenten en het werken binnen een provinciale organisatie is een pré.

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring als procesmanager bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, op het gebied van verduurzaming en/of energiebesparing, tussen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen op het gebied van maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder scholen. Dit blijkt uit het CV.
 • Aantoonbare expertise als projectleider verduurzaming van en/of energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed, met daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de juridische, technische en financiële aspecten. Dit blijkt uit het CV.
 • Aantoonbare ervaring in het samenwerken met Brabantse gemeenten, Brabantse scholen en werken binnen een provinciale overheid. Dit blijkt uit het CV.
 • Ervaring in de rol van procesmanager bij het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen een groot aantal stakeholders gericht op maatschappelijk vastgoed;
 • Ervaring als projectleider verduurzaming van en/of energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed met eindverantwoordelijkheid voor de GROTIK-aspecten;
 • Sterk ontwikkeld netwerk bij de Brabantse gemeenten;
 • Ervaring met werken binnen een provinciale organisatie. Dit blijkt uit het CV.
 • HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.
 • Aantoonbare ervaring als procesmanager bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, op het gebied van verduurzaming en/of energiebesparing, tussen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen op het gebied van maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder scholen. Dit blijkt uit het CV.
 • Aantoonbare expertise als projectleider verduurzaming van en/of energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed, met daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de juridische, technische en financiële aspecten. Dit blijkt uit het CV.
 • Aantoonbare ervaring in het samenwerken met Brabantse gemeenten, Brabantse scholen en werken binnen een provinciale overheid. Dit blijkt uit het CV.

Competenties

 • Netwerker
 • Betrouwbaar
 • Ondernemend
 • Zelfstandig
 • Daadkrachtig
 • Verbindend
 • Teamspeler
 • Stressbestendig
 • Bestuurlijk sensitief
 • Omgevingsbewust

Extra info

Van 12-7-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: 's-Hertogenbosch | Financieel & Economisch | Uren: 16 per week | Aantal FTE: 0,44

Locatie

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

Noord-Brabant Provincie

Publicatiedatum

17.06.2021

Publicatie eindigt

26.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.