Pijlermanager Het Nieuwe Fietsen (Verkeer en Openbare Ruimte)

Nieuw

Functie omschrijving

We zoeken een trekker die voor Amsterdam binnen het Programma Fiets de pijler 'Het Nieuwe Fietsen' in goede banen leidt. Het Programma Fiets van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen en het halen van de doelen van het Meerjarenplan Fiets 2017 - 2022 (het programma is met een jaar verlengd). Het plan kent drie pijlers, en het programma is op basis daarvan georganiseerd: Comfortabel Doorfietsen (infrastructuur), Gemakkelijk Fietsparkeren (stallingen en openbare ruimte) en Het Nieuwe Fietsen (Gedrag, Innovatie en Fietsstimulering).
Als Pijlermanager Het Nieuwe Fietsen ben je meewerkend voorman/vrouw van een team van ca. 5 mensen waarmee je aan de maatregelen werkt, als nodig maatregelen/projecten en onderzoek bij derden uitzet en/of beleg je deze bij de andere pijlers, en haal je bij deze pijlers ook kennis op van daar uitgevoerde innovatieve maatregelen en uitgevoerd onderzoek.
Het doel van de pijler is om fietsgebruik in de stad te stimuleren, de gemeentelijke aanpak Fiets (mee) te vernieuwen, en het gedrag van voornamelijk de fietser zelf zo te beïnvloeden dat de fiets het fundamentele onderdeel is en blijft van de bereikbaarheid van Amsterdam dat het is, en Amsterdam daarmee de wereldfietsstad die het is. Het zijn vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau en belangrijk is dat de procestrekker op deze niveaus kan functioneren.
Amsterdam profileert zich als fietskennishoofdstad en heeft hiervoor het internationale platform Amsterdam Bike City opgericht. In dit platform staat kennisuitwisseling en innovatie centraal, daarom is het belangrijk dat de procestrekker ervaring heeft met het aansturen van een internationaal kennisplatform en goede contacten heeft met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Omdat Amsterdamse fietskennis niet direct toepasbaar is in het buitenland is internationale werkervaring belangrijk om zodoende andere steden goed te kunnen helpen.

Werkzaamheden

 • Belangrijke taak de komende periode is het verder uitwerken van de strategie, en structurering en inbedding van uitgevoerde en toekomstige pilots, maatregelen en onderzoek in deze strategie en dit ook naar buiten toe helder presenteren. Ophalen, afstemmen en meenemen van bestuurlijke wensen zijn hierbij van belang. Aangezien het een overgangsjaar is richting een opvolger van het Meerjarenplan heeft de pijlermanager hierin een belangrijke rol om enerzijds de geleerde lessen te borgen en anderzijds om voortbouwend op bestaande kennis nieuwe vragen te formuleren voor een opvolger van het meerjarenplan.
 • Amsterdam internationaal profileren als fietskennis hoofdstad door het verzamelen, delen over ontwikkelen van fietskennis. Hierbij is het belangrijk om enerzijds kennis op te halen en anderzijds ook zelf te ontwikkelen via praktische pilots en maatregelen in de openbare ruimte.
 • Fietsstimulering in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord via een samenwerking met landelijke kennisinstituten, stadsdelen, gemeentelijke diensten en lokale organisaties. Je ontwikkelt o.a. een aanpak om de verschillende doelgroepen in de stad te bereiken en hun op de fiets te krijgen.
 • Het vergroten van de fietstevredenheid door bijvoorbeeld het gedrag te beïnvloeden, te sturen op routekeuzes en/of het niveau van stress te optimaliseren via pilots en experimenten.

Op te leveren resultaten
• Actueel houden van Amsterdam Bike City: minimaal 1 bijeenkomst/presentatie (Q2) en 5 nieuwsartikelen (Q1-Q4);
• Organisatie van minimaal 1 InnovatieLab (Q1);
• Ontvangst van minimaal 5 internationale delegaties (Q1-Q4);
• Minimaal 1 pilot in de openbare ruimte (Q2-Q3);
• Minimaal 4 projecten om het fietsen te stimuleren in de focusstadsdelen (Q1-Q4);
• Organisatie van minimaal 8 bijeenkomsten met de stadsdelen over het stimuleren van fietsen (Q1-Q4);
• Organisatie van minimaal 10 interne bijeenkomsten over de voortgang van het Nieuwe Fietsen (Q1-Q4)

Afstemming:
De afstemming over je werkzaamheden en resultaten vindt voornamelijk plaats met de Programmamanager Fiets (en soms de andere pijlermanagers).

De opdrachtgever(s)

Het Meerjarenprogramma (MJP) Fiets valt onder de directie Verkeer & Openbare Ruimte. Met zo'n 40 enthousiaste en gedreven collega's van
verschillende afdelingen doen we ons werk voor fietsers én een gezonde en bereikbare stad. De maatregelen in het programma vallen onder 3 pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en Het Nieuwe Fietsen (fietsstimulering, gedrag & innovatie).

Functie eisen

 • in het bezit van een erkend wo diploma voor stedenbouw of gedragsverandering.
 • bij voorkeur kennis van gedragsbeïnvloeding in (stedelijke) mobiliteit rondom fiets.
 • bij voorkeur aantoonbare kennis van fietsinnovatie.
 • minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met werken in de openbare ruimte in een stedelijke omgeving.
 • minimaal 5 jaar internationale werkervaring. (De kandidaat is verantwoordelijk voor aansturen van het platform Amsterdam Bike City. Hieronder vallen ook de internationale bezoeken aan Amsterdam. Het is belangrijk om internationaal gewerkt te hebben om de context waarin andere steden zich bevinden beter te begrijpen.)
 • minimaal 2 jaar ervaring met projectmanagement vanuit een leidinggevende rol en ervaring met advisering van de bestuurlijk verantwoordelijke.
 • aantoonbare werkervaring met het aansturen van een internationaal platform voor kennisdeling, innovatie en discussie.
 • een aantoonbaar netwerk met hogescholen, universiteiten en de Amsterdamse fietscommunity.
 • bij voorkeur aantoonbare operationele ervaring met uitvoeren van maatregelen/experimenten in de openbare ruimte, campagnes/externe communicatie en draagvlakvorming.
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring met het vertalen van programmadoelstellingen naar praktische werkplannen.
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring met bestuurlijke besluitvorming in de Amsterdamse gemeentelijke organisatie.

Extra info

• Startdatum: 02-01-2023
• Einddatum: 01-01-2024
• Aantal uren gemiddeld per week: 32 -36

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

24.11.2022

Publicatie eindigt

03.12.2022

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.