Database specialist

Nieuw

Functie omschrijving

Dit is wat wij doen
DomstadIT ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de gemeentelijke organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.

Hier zijn we trots op
We werken nu nog vanuit een onpremise oplossing met UCSblades, Vmware virtualistaie en Netapp storage , welke we nog ondersteunen, maar de komende tijd gaan we een beweging richting de public cloud maken. Wij willen vooroplopen in innovatie. De voorzieningen Hosting, Connectivity en Werkplek zullen snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing, waaronder de introductie van Docker Containers, Netwerkvirtualisatie en cloud desktop. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee aan onze stad. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten die wij als team leveren.

Outsourcing
We zijn bezig om de werkzaamheden voor databasebeheer te outsourcen. De verwachting is dat dit eind Q4 leidt tot overdracht van werkzaamheden. De inhuur van externe medewerkers (waaronder degenen die we nu werven) zullen waarschijnlijk met inachtneming van de 1 maandopzegtermijn in Q4 beëindigd worden. Mocht er onverhoopt meer tijd nodig zijn, dan kunnen deze contracten in 2022 verlengd worden

De opdrachtgever(s)

Onze plek in de organisatie
Domstad IT is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply structuur en is Agile opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen. Je komt te werken in de voorziening Hosting, binnen het team Databases.

Functie eisen

 • Aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom de kandidaat voldoet aan deze eis
 • Diepgaande kennis van Databases, in het bijzonder Oracle, MSSQL en MySQL.
 • Kennis van testen en –procedures (TMAP-infrastructuur)
 • Kennis van ICT-beheer en service management (ITIL of USM)
 • Ervaring in het werken in een Agile organisatie
 • In staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie
 • In staat om in een zelfsturend team te functioneren
 • Analytisch vaardig en oplossing gericht
 • Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Communicatief vaardig, vasthouden en tactisch
 • Wij zijn op zoek naar 2 specialisten, waarbij één de focus op Oracle zal hebben en de ander de focus op MSSQL.

Competenties

In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen.

DomstadIT hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering. DomstadIT verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd

Extra info

 • Start Inhuur 1 oktober 2021
 • Eind Inhuur 31-12-2021 met optie tot verlenging
 • Aantal uren per week 36

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Utrecht gemeente

Publicatiedatum

21.07.2021

Publicatie eindigt

26.07.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.