Communicatieadviseur programma regionale energie strategie (voorlichting & communicatie)

Nieuw

Functie omschrijving

n de regio Amersfoort werken we aan de ontwikkeling van een regionale energiestrategie (RES). De zeven Utrechtse gemeenten van regio Amersfoort, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, vormen samen een regio voor de RES. Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht en netwerkbeheerder Stedin nemen deel aan de RES van regio Amersfoort.

Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een concept RES die op 24 maart 2020 door alle colleges is vastgesteld. Zie hier voor de besluitenlijst van het college van Amersfoort op 24 maart en de website www.resregioamersfoort.nl.
De concept RES ligt in september voor besluitvorming in alle gemeenteraden. Tot die tijd vindt er lokaal en regionaal inspraak plaats over dit concept.

Vanaf 1 oktober wordt volop gewerkt aan een regionaal programma energietransitie. Dit programma moet leiden tot een vastgestelde RES 1.0 op 1 juli 2021, en het bereiken van 49% CO2 reductie in 2030. RES 1.0 gaat over de klimaattafels duurzame opwek van elektriciteit en gebouwde omgeving. 49% CO2 reductie gaat over alle klimaattafels, dus ook industrie, mobiliteit en landbouw. Communicatie en participatie, zowel lokaal als regionaal, is cruciaal voor deze opgave en daarom zoeken we versterking in de programmaorganisatie. Bureau Regio Amersfoort (BRA) is onderdeel van de gemeente Amersfoort, maar werkt voor regio Amersfoort (het samenwerkingsverband van de 7 gemeenten). Er is professionele en inhoudelijke uitwisseling met de gemeenten en hun eigen duurzaamheids-deskundigen, ook op het gebied van communicatie. De communicatieadviseur wordt gepositioneerd bij de afdeling Publiekscontact en Advies van de gemeente Amersfoort en gedetacheerd bij BRA.


Regio Amersfoort
Zonder doelgerichte aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken in onze regio kunnen we niet de hoge kwaliteit van leven voor al onze inwoners stimuleren en de economische motor van deze regio laten lopen. Daarom werken in Regio Amersfoort de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg veelal aangevuld met Nijkerk en Barneveld aan een gezamenlijke toekomst.
Als samenwerkingsverband willen we op een duurzame en effectieve manier strategisch samenwerken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit doen we door concrete resultaten te boeken voor de deelnemende gemeenten en partners.

“Ons doel is bijdragen te leveren aan de versterking van Regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven”.

Omschrijving kandiaat

Als ervaren communicatieadviseur heb je snel toegevoegde waarde voor je collega's in het programmateam en de vele partners in de regio. Je bent verbindend en zorgt door de juiste te vragen te stellen en aan de slag te gaan, voor duidelijkheid over rollen en acties.

Je hebt basiskennis van duurzaamheid (en met name de energietransitie) en weet nieuwe informatie je snel eigen te maken.

Je gedijt goed in een veranderende omgeving en jij hebt de instelling en aanpak om deze verandering verder vorm te geven. Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau.

Je kunt omgaan met een grote diversiteit aan opvattingen en stijlen, en bent zowel individueel als in groepsverband sterk. Je bent in staat om deze diversiteit te vertalen in een gemeenschappelijke strategie.

Ook heb je affiniteit met participatie/co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten, en weet de balans te vinden tussen regionale communicatie en lokale participatie.

Je hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij een of meer gemeenten.

Functie eisen

  • Je hebt een gecertificeerde communicatieopleiding (tenminste C niveau)
  • Je hebt ruime ervaring met het geven van (strategische) communicatieadviezen bij de overheid/gemeente
  • Je hebt kennis van -en ervaring met- de belangrijkste stakeholders van de energiestrategie in de regio Amersfoort,
  • Je hebt relevante ervaring met communicatie over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.
  • Je hebt recente ervaring met communicatie over projecten en of programma’s op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
  • Je hebt aantoonbaar affiniteit met participatie/co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten.
  • Je hebt aantoonbaar relevante ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij (een) gemeente(n).

Extra info

Van 1-7-2020 t/m 1-7-2021 | Optie verlenging: 4 x 3 maanden | Standplaats: Amersfoort | Voorlichting & Communicatie | Uren: 24 per week | Aantal FTE: 0,6

Locatie

Amersfoort

Opdrachtgever

Amersfoort gemeente

Publicatiedatum

28.05.2020

Publicatie eindigt

06.06.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.