Beleidsmedewerker Wonen

Nieuw

Functie omschrijving

Onderdeel 1:

De gemeente Rijswijk heeft sinds juli vorig jaar een nieuwe Huisvestingsverordening. Hierin staan regels opgenomen over het woonruimteverdeelsysteem en de woningtoewijzing van sociale huurwoningen. Dit om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste te kunnen bestrijden. In Rijswijk zijn sociale huurwoningen schaars, en is de druk op de woningmarkt hoog. Om het huisvesten in sociale huurwoningen op een effectieve wijze vorm te geven vind er regelmatig overleg plaats met de woningcorporaties in de stad.

Wanneer er sprake is van woningnood kunnen bewoners een aanvraag voor een urgentie voor een sociale huurwoning indienen. Als aanvulling op de Huisvestingsverordening is er een beleidsregel urgentieverklaringen waarin dit verder is uitgewerkt. De aanvragen worden voorgelegd aan de Toetsingscommissie urgentieverklaringen, die de aanvraag streng zal gaan toetsen en hier een uitspraak over doet.

Verder is een onderwerp vanuit de Huisvestingsverordening het huisvesten van vergunninghouders volgens de opgelegde taakstelling van het Rijk. Dit wordt ieder halfjaar door de Provincie gecontroleerd.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Het voorzitten van de Toetsingscommissie urgentieverklaringen (vergaderen 3-wekelijks).
 • Het voorzitten van het Directe Bemiddeling overleg. Samen met het Sociaal Domein en de woningcorporaties casussen bespreken waarbij sprake is van een complexe woon, en vaak zorgvraag, en een oplossing noodzakelijk is. (3-wekelijks). Tussentijds binnenkomende casussen ook oppakken.
 • Beleidsregel urgentieverklaringen up to date houden, indien nodig een aanpassing of aanvulling van de beleidsregel verwerken.
 • De huisvesting van vergunninghouders coördineren. Voortgang van de huisvesting bewaken, en overleggen met de organisaties uit het veld, namelijk het COA, Vluchtelingenwelzijn Rijswijk, en de corporaties.
 • Een nieuwe beleidsregel vormgeven m.b.t. het splitsen en onttrekken van woningen (vaak voor kamergewijze verhuur).

Onderdeel 2:

Daarnaast wordt ook gevraagd om enkele taken van de senior beleidsmedewerker wonen over te nemen. Het belangrijkste zal zijn het gezamenlijk met de woningcorporaties opstellen van de lokale prestatieafspraken. Maar ook kan het gaan om inbreng bij het opstellen van een beleidsnotitie over flexwonen en inbreng bij de uitvoering van de overdracht en vernieuwing van een woonwagencentrum. Dit zal altijd gebeuren in goed overleg met de huidige senior.

De opdrachtgever(s)

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder.

De gemeentelijke organisatie is volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden integraal gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons – mede in de geest van de Omgevingswet – meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen.

Rijswijk heeft een Stadsvisie vastgesteld met daarin een aantal belangrijke opgaven/projecten. Een gaat over de transformatie van het bedrijvenpark Plaspoelpolder. Een ander gebiedsgericht project is In de Bogaard en omgeving. Voor beide projecten zijn, in lijn met de Stadsvisie, ook gerichtere toekomstvisies vastgesteld. Daarnaast spelen tal van kleinere projecten die veel aandacht en gerichte kennis vragen.

De stad heeft een overzichtelijke schaal, maar kent veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om jouw werkervaring te verdiepen én te verbreden. Daarbij ondersteunt Rijswijk de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers in de regel.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over vijf domeinen, die weer bestaan uit Teams.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding.
 • Beschikbaarheid per 31 augustus 2020 (ivm ingang zwangerschapsverlof) voor minimaal 16 uur per week.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon en laptop inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van (beleids)producten op het gebied van wonen in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker Wonen gedurende de afgelopen 6 jaar:

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Transparant;
 • Ondernemend, commercieel inzicht en onderhandelingsvaardig;
 • Samenwerkingsgerichtheid, initiërend en zelfstandig; je toont eigenaarschap én je bent soepel in de omgang;
 • Proactief en adviesvaardig;
 • Klantgericht en communicatief vaardig;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;
 • Oordeelsvorming en besluitvaardigheid;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.

Extra info

 • Duur 4 maanden
 • Optie tot verlenging 3 maal 4 maanden
 • Uren per week 16 tot 20 + mogelijk max. 10 uur ondersteuning Wr. Wonen
 • Start z.s.m.

Locatie

Rijswijk

Opdrachtgever

Rijswijk gemeente

Publicatiedatum

30.07.2020

Publicatie eindigt

05.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.