Transitiemanager

Nieuw

Functie omschrijving

De afdeling Projectleiding van Grond en Ontwikkeling staat voor een forse opgave om enerzijds de stedelijke gebiedsontwikkelingen goed te bemensen met Projectleiders grondzaken, maar anderzijds om dat steeds minder te doen met externe inhuur krachten. De inhuurratio op de afdeling dient fors te worden afgebouwd en parallel daaraan dient het medewerkersbestand in vaste dienst te worden uitgebreid. En dit alles terwijl de projecten door blijven draaien. De afdeling zoekt een transitiemanager die helpt bij het zo soepel mogelijk terugdringen van de flexibele schil.

Werkzaamheden

De transitiemanager is verantwoordelijk voor een soepel verloop van het terugdringen van de flexibele schil met als resultaat een terugdringing van 15% flexibele schil. De transitiemanager draagt zorg dat nieuwe medewerkers aangenomen worden. De transitiemanager zorgt dat er zo min mogelijk sprake is van onder bemensing op de projecten en goede overdrachten van kennis en kunde plaatsvinden door vertrekkende
inhuurkrachten. De Transitiemanager zorgt hierbij voor een nauwe samenwerking met team Markt en Capaciteit.

Van de Transitiemanager verwachten wij dat hij/zij:
• Inzicht heeft in het medewerkersbestand (vast en inhuur) in relatie tot de projecten en gebieden waarin zij werken;
• Specialistische kennis en ervaring heeft van gebiedsontwikkeling;
• Zorgt voor meerdere werving- en selectie campagnes via de gebruikelijke routes en actief hieraan deelneemt;
• Goede matches maakt van nieuwe medewerkers op de juiste projecten op basis van zijn specifieke kennis en ervaring;
• Specifieke kennis heeft van de wet DBA, het inhuurbeleid e.d.

Resultaat:
De flexibele schil van de afdeling dient in eerste instantie tot ca 15% te worden teruggedrongen (thans ca 32%). De deadline daarvoor is oktober 2022. Daarna dient de balans te worden opgemaakt
of - hangende de dan geldende beleid- en regelgeving - een verdere terugdringing van de flexibele schil is gewenst. Het gaat hier niet om een arbeidsrelatie. De opdracht moet worden afgerond en gerealiseerd, zodra het resultaat is bereikt verdwijnen de werkzaamheden.
De Transitiemanager voert persoonlijk en zelfstandig de opdracht uit en kan zich bij de uitvoering van deze opdracht laten bijstaan. Het staat vrij om ook voor anderen te werken.
De Transitiemanager staat in voor het resultaat zoals hiervoor omschreven. De Transitiemanager staat niet onder leiding en/of toezicht, maar rapporteert wel structureel aan het management van de afdeling over de resultaten

De opdrachtgever(s)

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen. Grond en ontwikkeling Bij Grond & Ontwikkeling wordt er gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Zij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen zij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

Functie eisen

  • in het bezit van een diploma van een erkende WO opleiding in de richting van Planologie, Bouwkunde, Rechten, Bestuurskunde en/of (Bedrijfs-)economie
  • Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet De aangeboden kandidaat dient zichzelf voor te stellen aan de hand van een, voor ons geschikte en aansluitende motivatie op één kantje van één A4 en aangeven waarom hij/zij geïnteresseerd en geschikt is voor specifiek deze functie. Ook geeft de kandidaat hierin aan hoeveel uur per week én bevestigt dat hij / zij vanaf 1 november beschikbaar is.
  • minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de gebieds- en vastgoedontwikkeling opgedaan in de laatste 7 jaar.
  • aantoonbaar in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een grotere gemeente (boven de 150.000 inwoners )
  • in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het leidinggeven, begeleiden en coachen van een team professionals.
  • in de afgelopen 7 jaar minimaal 1 jaar de werkzaamheden en verantwoordelijkheden op zich genomen die bij een grootschalige reorganisatie zich voordoen.
  • bij voorkeur aantoonbare kennis van publiekrecht (Awb, Wro, bestemmingsplanprocedures etc)
  • bij voorkeur aantoonbare ervaring met begeleiden van professionals in het fysieke domein.
  • bij voorkeur aantoonbare ervaring met grondexploitaties en erfpacht.
  • bij voorkeur aantoonbare ervaring met bestuurlijke besluitvorming.

Extra info

• Startdatum: 01-11-2021
• Einddatum: totaal maximaal 12 maanden
• Aantal uren gemiddeld per week: 32

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

13.10.2021

Publicatie eindigt

23.10.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.