Strategisch adviseur Consortia Zwangerschap & Geboorte (gezondheidszorg)

Nieuw

Functie omschrijving

Wij zijn op zoek naar een strategisch adviseur die gaat werken aan de landelijke positionering van de consortia en zich gaat inzetten om financiering voor de bestendiging en borging te realiseren.
Je werkt nauw samen met vertegenwoordigers vanuit de consortia (stuurgroep, afstemmingsoverleg), ZonMw en een communicatiebureau.
De invulling van deze functie bouwt voort op de aanbevelingen afkomstig uit het onderzoek uitgevoerd door Ecorys over de positionering, bestendiging en borging van de consortia Zwangerschap en geboorte. Na de eerste selectie van kandidaten ontvang je dit rapport ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek.
Komend jaar houd je je bezig met het coördineren, uitwerken en uitvoeren van een strategisch plan. Dit plan is gericht op de positionering en landelijke bekendheid van de consortia zwangerschap en geboorte en op het organiseren van financiering voor bestendiging en borging van deze infrastructuur na 2021.

Werkzaamheden

 • Een herkenbare positionering van de consortia ontwikkelen en uitdragen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Je vergroot hiermee de landelijke bekendheid van de consortia als landelijk interregionaal netwerk zowel in de geboortezorg als bij relevante stakeholders;
 • Het vaststellen en aanscherpen van een basispakket aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheden en taken van de consortia. Dit omvat onder meer het verder uitwerken van taken op het gebied van het actieprogramma Kansrijke Start en het vormgeven van de rol van de consortia t.a.v. landelijke partijen.
 • Een strategie uitwerken en uitvoeren gericht op het realiseren van structurele financiering;

Je maakt o.a. afspraken met landelijke stakeholders en potentiële financiers

(beroepsverenigingen, VWS, verzekeraars, gemeenten en wethouders) en ondersteunt bij de inhoudelijke voorbereiding van deze afspraken, (door de strategische koers te bepalen).

 • Zorgdragen voor een toekomstbestendige overlegstructuur van de gezamenlijke consortia.

De opdrachtgever(s)

In Nederland is sinds 2011 een vrijwel landelijk dekkend netwerk van regionale consortia zwangerschap en geboorte actief. In deze consortia werken vertegenwoordigers van onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid samen om kennis te ontwikkelen, uit te wisselen en/of te implementeren. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden en vertegenwoordigers vanuit GGD-en, JGZ, ROSsen, hogescholen, universiteiten en gemeenten werken met elkaar aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg.

In nauwe samenwerking met de praktijk wordt kennis ontwikkeld d.m.v. praktijkgericht onderzoek en het uitvoeren van best practices op basis van behoeften binnen de regio. Ook worden landelijke actuele onderwerpen geagendeerd (Actieprogramma Kansrijke Start, Zorgstandaard Integrale geboortezorg, etc.) en wordt informatie tussen de consortia uitgewisseld. Op regionaal niveau wordt ook cliëntenparticipatie gefaciliteerd. Naast activiteiten die ieder consortium uitvoert vinden er ook activiteiten plaats, afgestemd op specifieke kansen en behoeften in de regio.

Gezamenlijk vormen de consortia een interregionale kennisinfrastructuur. Kernwaarden die de consortia onderling verbinden en onderscheiden van andere organisaties in het veld van zwangerschap- en geboortezorg, zijn:

 • brede maatschappelijke inbedding in de regio
 • multidisciplinaire, lijn-overstijgende samenwerking in de regio
 • delen & ontwikkelen van toepasbare kennis voor betere gezondheidsuitkomsten in zwangerschap- en geboortezorg
 • faciliteren van cliëntparticipatie

De verbindende landelijke positie willen de consortia de komende tijd verder (door)ontwikkelen en uitdragen. De consortia worden t/m 2021 gefinancierd door het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte II. Een speerpunt voor de komende periode is het bestendigen en borgen van de consortia, ook na 2021.

Samenwerking

Je werkt in opdracht van ZonMw voor de regionale consortia zwangerschap en geboorte. Je rapporteert ieder kwartaal aan de consortiavertegenwoordigers en ZonMw (in het landelijk afstemmingsoverleg). Daarnaast rapporteer je maandelijks aan de stuurgroep Bestendiging en Borging van de consortia over de voortgang en planning van activiteiten en werk je in de praktijk ook nauw samen met het communicatiebureau, dat de bijbehorende communicatiestrategie verzorgt.

Voor de inhoudelijke invulling is een hoofdrol weggelegd voor de vertegenwoordigers uit de regionale consortia.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Beschikbaarheid van 4 - 8 uur per week tot eind 2021;
 • Aantoonbare werkervaring met de organisatie van de gezondheidszorg;
 • Aantoonbare werkervaring met een positioneringstraject binnen de gezondheidszorg
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van beleid binnen de gezondheidszorg en/of het sociaal domein
 • Aantoonbare kennis van financieringsstromen
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/manager in de afgelopen 10 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met stakeholdersmanagement binnen de gezondheidszorg

Competenties

Communicatief/ Samenwerkingsgericht/ Stressbestendig/ Flexibel/ Improvisatie vaardig/ Analyserend/ Resultaat gericht/ Diplomatiek/Netwerker/ Strategisch kunnen opereren

 • Netwerker en verbinder op landelijk, regionaal en lokaal niveau
 • Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke processen en het vermogen daarin te navigeren
 • Strategische competenties: het vermogen om kansen, belangen en risico’s, in een sterk politieke en beleidsrijke omgeving, op de juiste wijze in te schatten en te vertalen naar gefundeerde adviezen
 • Resultaatgericht
 • Uitstekende leidinggevende en communicatieve vaardigheden
 • Overtuigingskracht, je kunt stimuleren en veranderingen bewerkstelligen, tegengestelde opvattingen overbruggen en draagvlak creëren
 • Enthousiasmerend, met energie en commitment partijen weten te motiveren
 • Flexibel: aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden

Extra info

 • Duur tot en met december 2021
 • Opties verlenging 1 maal 4 maand(en)
 • Uren per week 4-8
 • Start Januari 2021

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

ZonMW

Publicatiedatum

18.11.2020

Publicatie eindigt

30.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.