Senior procesmanager Zoetermeer 2040 (tevens Omgevingsvisie)

Nieuw

Functie omschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zoeken wij een senior procesmanager die deze opdracht gaat aansturen. Dit is een tijdelijke positie voor 1 jaar.

Als senior procesmanager werk je intensief samen met de Programmamanager Implementatie Omgevingswet. Gezien de gewenste impact van de Visie Zoetermeer 2040, de bestuurlijke prioriteit en de diverse raakvlakken met grote gemeentelijke programma’s (organisatieontwikkeling, fysiek, sociaal en economisch) als financiën is de ambtelijk opdrachtgever de gemeentesecretaris. De regiegroep wordt gevormd door de gemeentesecretaris en een delegatie van het college.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de kerngroep Zoetermeer 2040 (met daarin o.a. alle relevante domeinen) en je bent opdrachtgever voor het externe bureau dat ondersteunt bij het opstellen van de Visie Zoetermeer 2040 (Omgevingsvisie). Je draagt zorg voor de goede verbinding tussen de diverse (deel)processen en activiteiten binnen het proces van de Visie Zoetermeer 2040, maar ook met het programma Omgevingswet als geheel. In opdracht van de opdrachtgever voer je de regie op het proces dat stapsgewijs leidt tot vaststelling van de Visie Zoetermeer 2040.

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van strategische (beleids-)adviezen aan bestuurders en management. Je zorgt vanuit je opdracht voor de verbinding tussen de afdelingen en teams in de organisatie die moeten bijdragen aan de Visie Zoetermeer 2040. Je hebt een initiërende, regisserende en inspirerende rol, waarbij je je omgeving meeneemt om te komen tot gedeelde ambities en doelen. Hierbij ben je het ambtelijk boegbeeld richting gemeenteraad.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de integrale (sociaal, economie, fysiek) Visie Zoetermeer 2040 (Omgevingsvisie);
 • Streefdatum voor oplevering is voor het zomerreces van 2021. Tot die tijd is sprake van inzet voor 32 uur/week. Vanaf het zomerreces 2021 zal de ureninzet in overleg worden afgebouwd;
 • Het regisseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten voor de Visie Zoetermeer 2040 met betrokkenheid van de verschillende domeinen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van de strategische agenda, opdat de visie conform beleidscyclus (Programma’s, Omgevingsplan e.d.) zal worden geïmplementeerd;
 • Het voeren van overleg met management, directie, college en raad, andere overheden en interne en externe stakeholders;
 • Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het proces;
 • Uitwerken van de aanpak in geoperationaliseerde doelen, inspanningen en middelen, bepalen van de onderlinge samenhang en afhankelijkheden;
 • Het leidinggeven aan het kernteam en projectteam en het stimuleren van samenwerken;
 • Zorgdragen dat de inspanningen daadwerkelijk uitgevoerd worden en tot de beoogde uitkomsten leiden;
 • Communiceren met de omgeving over de Visie Zoetermeer 2040, werken aan draagvlak en betrokkenheid, verbinden van uiteenlopende belangen;
 • Beslissen over mijlpalen en wijzigingen in het proces en voorstellen doen voor aanpassingen en andere maatregelen aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever(s)

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd met bijvoorbeeld de bouw van 10.000-16.000 woningen in de komende 15 jaar met bijbehorende werkgelegenheid en stedelijke voorzieningen. Daarnaast ook een vernieuwingsopgave voor de bestaande wijken zodat deze een duurzame toekomst tegemoet kunnen zien.

Om deze ambitieuze vernieuwingsprogramma’s te faciliteren en haar inwoners, ondernemers en bezoekers ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn, moet Zoetermeer haar werkwijze, dienstverlening en regelgeving moderniseren en laten aansluiten op de nieuwe behoeften van de samenleving. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet krijgt deze modernisering verder vorm. Zoetermeer is voortvarend aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet.

Hiervoor is een programmaplan opgesteld om de verschillende ontwikkelopgaven voor de implementatie van de Omgevingswet in Zoetermeer te realiseren. Belangrijke deelopgave binnen het programma is het opstellen van de Visie Zoetermeer 2040. Deze visie is tevens de omgevingsvisie voor Zoetermeer. De basis voor de visie ligt er. Hieruit blijken de sociaal economische en fysieke vraagstukken die typerend zijn voor new towns. Deze vraagstukken kunnen alleen in samenhang adequaat worden aangepakt. Gezien de samenhang van de vraagstukken zal Zoetermeer 2040 een integrale visie voor de gehele organisatie worden. Deze integrale aanpak moet ook zijn doorwerking krijgen in de werkwijze van de organisatie. Dit betekent dat Zoetermeer 2040 ook een voertuig is voor het traject van organisatieontwikkeling. In 2021 moet de aanwezige basis worden uitgebouwd tot de Visie Zoetermeer 2040, opdat het gemeentebestuur deze kan vaststellen.

Omschrijving kandiaat

 • Je bent een strategische en oplossingsgerichte denker met ruime overheidservaring, bij voorkeur ook bij een gemeente. Uiteraard beschik je over goede bestuurlijke en politieke en organisatiesensitiviteit.
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op wo-niveau en hebt ruime ervaring in proces- en projectmanagement.
 • Je bent de spin in het web voor de totstandkoming van de Visie Zoetermeer 2040. Je bent alert op nieuwe informatie en de consequenties die daarmee gepaard gaan voor onze gemeente. Je reageert snel en flexibel en hebt de sensitiviteit om op het juiste moment het team, programmamanager/de opdrachtgever, de directie en/of het bestuur te informeren en betrekken.
 • Een relevant netwerk, kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met visietrajecten en het instrument Omgevingsvisie.
 • Je bent in staat om heel snel vanuit de basis die er nu ligt (qua inhoud, proces en projectorganisatie) voort te bouwen op de ingeslagen richting.
 • In houding en gedrag ben je een voorbeeld en ambassadeur voor een nieuwe manier van werken, in de geest van de Omgevingswet. Voor de verschillende medewerkers in het kern – en projectteam fungeer je als sparringpartner en verbinder.
 • Kennis van en inzicht in de taakvelden van het brede fysieke domein en (digitale) dienstverlening.
 • Een resultaatgerichte en samenwerkingsgerichte instelling.
 • Een stevige persoonlijkheid die goed kan omgaan met belangentegenstellingen.

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de procesmanager doet, maar bovenal hoe hij/zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling. De procesmanager kan dit uitdragen, helder overbrengen en daar ook naar handelen. Daarnaast is het essentieel - om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bijvoorbeeld bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de inhoud en proces- en projectmanagement vooral ook sociale vaardigheid. De Procesmanager is (mede) cultuurdrager binnen de organisatie. Hij/zij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team.

Functie eisen

 • in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Je bent direct beschikbaar per 15 februari voor minimaal 24 uur/week.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior procesmanager of programmadirecteur bij de overheid (100.000+ gemeente of provincie) op het gebied van integrale beleidsontwikkeling (sociaal, economie, fysiek), met aantoonbare afgeronde omvangrijke visietrajecten voor een stad
 • Aantoonbare werkervaring met de combinatie van integrale visieontwikkeling en organisatieontwikkeling op het gebied van de Omgevingswet in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met implementatie van visie in uitvoeringsprogramma’s of gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als ambtelijk boegbeeld voor integrale visietrajecten richting politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 15 jaar
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de specifieke sociaaleconomische en fysieke vraagstukken van new towns in de afgelopen 10 jaar

Competenties

 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Gericht op samenwerken;
 • Goed kunnen Luisteren;
 • Goed analyserend vermogen;
 • Onderhandelingsvaardig;
 • Doortastend en besluitvaardig;
 • Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van de stad;
 • Met creatieve oplossingen kunnen komen;
 • Kennisoverdracht, sparren en intervisie met teamgenoten;
 • Goed kunnen motiveren en beargumenteren van nut en noodzaak van de Omgevingsvisie;
 • Open en eerlijke houding.

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging Nee
 • Uren per week 24 tot 32
 • Start 15 februari 2021

Locatie

Zoetermeer

Opdrachtgever

Zoetermeer gemeente

Publicatiedatum

10.01.2021

Publicatie eindigt

16.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.