Senior Jurist Omgevingsrecht

Nieuw

Functie omschrijving

Als Juridisch Planoloog adviseer je de Project Manager in stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals transformatie en nieuwbouw. Je adviseert over de te doorlopen ruimtelijke procedure en proces vanuit integrale benadering. Daarnaast draag je zorg voor het opstellen of begeleiden van nieuwe bestemmingsplannen/omgevingsplan. Eveneens adviseer je op bouwinitiatieven die afwijken van gelden bestemmingsplan.

Werkzaamheden

 • Het schrijven van de teksten voor toelichting van bestemmingsplannen;
 • Het schrijven van de regels van het bestemmingsplan;
 • Beoordelen voor welke onderwerpen welke informatie nodig is en welke onderzoeken daarvoor nodig zijn:
 • Het overleggen met de desbetreffende gemeentelijke diensten en onderzoeksbureaus (inhoudelijk en procedureel):
 • Overleggen met projectleider en stedenbouwkundigen over het plan, de juridische eisen die daaraan moeten worden gesteld, ook voor de haalbaarheid bij eventuele juridische procedures (bijvoorbeeld zienswijzen, en ook rechtbank en Raad van State) en de samenhang en consequenties daarvan met de stedenbouwkundige wensen;
 • Het voeren van de procedures, en het produceren van de benodigde stukken in dat kader (nota van beantwoording zienswijzen, eventueel verweer en meedenken over strategie en schrijven);
 • Bijstaan van de gemeentelijk projectleider, stedenbouwkundige in de gesprekken en andere contacten met gebruikers, ontwikkelaars en hun architecten;
 • Bijstaan van de gemeentelijk projectleider, stedenbouwkundigen en communicatiemedewerkers bij participatietrajecten en -overleggen met bewoners, stakeholders e.a. belanghebbenden;
 • Het toetsen dan wel opstellen van ruimtelijke onderbouwingen bij omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik in afwijking van het bestemmingplan.

Bestanddelen van de opdracht

 • Het beoordelen voor welke onderwerpen welke informatie nodig is en welke onderzoeken daarvoor nodig zijn;
 • Het overleggen met de desbetreffende gemeentelijke diensten en onderzoeksbureaus;
 • Overleggen met projectleider en stedenbouwkundigen over het plan en de juridische eisen die daaraan moeten worden gesteld;
 • Opstellen ruimtelijke onderbouwingen bij omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik in afwijking van het bestemmingsplan;
 • Bijstaan van de gemeentelijk projectleider;
 • Actief deelnemen aan overleggen ten behoeve van de juridische kwaliteit van de R&D producten,

Op te leveren resultaat
Q 1- 2023 - Het afronden van de ruimtelijke procedures voor gebiedsontwikkeling van Weesp (niet zijnde Weespersluis)

Maandelijks vindt er mondeling en schriftelijk afstemming plaats omtrent voortgang.

De opdrachtgever(s)

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij Amsterdam.

Functie eisen

 • in het bezit van een erkende afgeronde WO opleiding rechten of planologie.
 • Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht.
 • minimaal 5 jaar werkervaring in een complexe bestuurlijke omgeving.
 • bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde werkzaamheden in gemeentelijke omgeving.
 • bij voorkeur aantoonbare effectieve samenwerking met andere disciplines (projectleiders, stedenbouwkundigen, geluidsdeskundigen, verkeersdeskundigen e.a.)
 • bij voorkeur aantoonbaar in staat om met grote tegengestelde belangen om te kunnen gaan.

Extra info

• Startdatum: 01-02-2022
• Einddatum: totaal maximaal 12 maanden
• Aantal uren gemiddeld per week: 16-36

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

18.01.2022

Publicatie eindigt

26.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.