Senior adviseur Drugs/ Jeugd Actiecentrum Veiligheid en Zorg (forensische (jeugd)zorg)

Nieuw

Functie omschrijving

Je bent Senior Adviseur met specifiek expertise op het gebied van de aanpak van Drugs(criminaliteit), in het bijzonder als het gaat om:
 • De raakvlakken met veiligheids/zorgproblematiek van jongeren en hun gezin/netwerk;
 • Het betrekken van buurtbewoners, ondernemers en professionals bij de (te ontwikkelen) aanpak in de gebieden.
In samenspraak met de Programmamanager Drugs/Jeugd geef je (gevraagd en ongevraagd) advies over de manier waarop het (verder) afglijden van jonge mensen in de drugswereld kan worden tegengegaan en hoe buurten weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen de ondermijnende effecten van de drugseconomie.

Bovendien draag je -in samenspraak met het stadsdeelbestuur- bij aan de ontwikkeling van pilot(s) rond dit thema in de gebieden en je bent in staat leiding te geven aan (een van) de pilots. Daarnaast speelt de Senior Adviseur een belangrijke rol in de verbinding met alle benodigde netwerkpartners (draagvlak) en in de advisering - schriftelijk en mondeling- richting het bestuur (zowel BM/college als stadsdelen). Bestuurlijke sensitiviteit is daarbij belangrjik.

In deze functie is inhoudelijke kennis en expertise van vraagstukken op het snijvlak van straf en zorg van belang, evenals ervaring in een politiek-bestuurlijke context. Bij voorkeur heb je daarom ruime ervaring bij het AcVZ of bij een Zorg- en Veiligheidshuis in een grotere gemeente.

Werkzaamheden

 • Adviseren over de aanpak van drugscriminaliteit, in het bijzonder als het gaat om de raakvlakken met veiligheids/zorgproblematiek van jongeren en hun gezin/netwerk en het betrekken van buurtbewoners, ondernemers en professionals bij de (te ontwikkelen) aanpak in de gebieden;
 • Advies toetsen bij relevante partners en vertalen in concrete activiteiten, zoals een pilot, nieuwe interventies, etc.;
 • Leidinggeven aan en/of adviseren bij (gebiedsgerichte) pilots, inclusief - indien noodzakelijk of gewenst- coaching van betrokken professionals;
 • Draagvlak creëren in het netwerk van partnerorganisaties
 • Adviseren op bestuurlijk niveau (burgemeester, college, stadsdelen).

De opdrachtgever(s)

Gemeente Amsterdam, Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is.

Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen, waaronder de Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). OOV bestaat weer uit vier domeinen: Toezicht en Handhaving, Integrale Persoonsgerichte aanpak, Crisis- en Incidentbeheersing en Georganiseerde Misdaad en Crisis- en Incidentbeheersing. De directie OOV heeft als belangrijkste taak de Burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op deze vier domeinen van veiligheid.

Domein 4 is de Integrale Persoonsgerichte aanpak, hier valt het Actiecentrum Veiligheid en Zorg onder. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg een van de 30 veiligheidshuizen in het land , een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties die actief zijn op het snijvlak van Veiligheid en Zorg gezamenlijk werken op door de stuurgroep AcVZ gestelde prioriteiten.

Het AcVZ (onderdeel van de directie OOV) voert namens de burgemeester regie op het totaal. Onder het dak van het AcVZ vallen verschillende programma's o.a. Top600, Top400,Detentie en Terugkeer, Treiteraanpak en programma Drugs.

Functie eisen

 • minimaal 15 jaar werkervaring en kennis van de forensische (jeugd)zorg, de jeugdbescherming en jeugdreclassering en strafrechtelijke mogelijkheden.
 • minimaal 3 jaar werkervaring in veiligheidshuizen / een Actiecentrum Veiligheid en Zorg.
 • ruime leidinggevende ervaring met het aanpakken van complexe opgaven in de gebieden/wijken.
 • beschikt over een groot netwerk. Dat wil zeggen: zowel gemeentelijk, regionaal als landelijk, waar de belangrijkste kernpartners van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg deel van uitmaken. Denk aan de sociale kaart van Amsterdam en het jeugdstelsel.
 • kennis van bestuurlijke en politieke processen.

Wensen

 • bij voorkeur ervaring binnen een G4 gemeente (Rotterdam-Amsterdam-Utrecht- Den Haag).
 • bij voorkeur ervaring met het coachen en motiveren van werknemers.

Extra info

• Startdatum: 1 oktober 2019
• Einddatum: 1 april 2023
• Werklocatie: Wibaustraat 6 Amsterdam
• Aantal fte: 0,2-0,6
• Aantal uren per week: 8-20
• Optie tot verlenging: nee

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

12.09.2019

Publicatie eindigt

21.09.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.