Projectleider Organisatie Inrichting

Nieuw

Functie omschrijving

In februari 2021 zijn twee afdelingen (Vastgoedbeheer en Utrechtse Vastgoed Organisatie) bij elkaar gevoegd tot Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Een stap in de afronding van een al langer lopende organisatietransitie. Op dit moment geven we prioriteit aan vijf verbetertrajecten om daadwerkelijk uit te voeren. De vijf verbetertrajecten zijn:
 1. Projectmatig creëren
 2. Vastgoedstrategie en kaders
 3. Verbeterpunten in relaties met huurders en klantstrategie
 4. Renovatieprojecten naar beheer
 5. Organisatie inrichting.

Voor het 5e verbetertraject zoekt VGU een Projectleider.

In het verbetertraject ‘Vastgoedstrategie en kaders’ wordt gewerkt aan de herformulering van de gemeenschappelijke doelstelling en de kaders. Daaruit volgt de vraag in het 5e verbetertraject naar welk ontwerp van de organisatie en organisatie inrichting dan passend kan zijn.

Werkzaamheden

Als projectleider geeft je vorm aan het proces waarin de vraag in het 5e verbetertraject wordt beantwoord. Je neemt verantwoordelijkheid voor de organisatie van het verbetertraject ‘organisatie inrichting’. Je bent resultaatverantwoordelijk voor het voorbereiden, inrichten en gedeeltelijk implementeren van het proces.

en greep uit jouw werkzaamheden:

 • Begeleiden besluitvormingstraject richting de OR, Groot Regieteam, ketenpartners
 • Organiseren van medewerkersbijeenkomsten
 • Informeren en nauw samenwerken met het MT

Aspecten waar je rekening mee houdt zijn:
 • De OR is in dit traject een belangrijke gesprekspartner.
 • Expertise op HR-vraagstukken levert HR.
 • Er zijn aanmeldingen vanuit VGU voor een kernteam.
 • VGU hecht aan het horen van de stem van medewerkers door bv een klankbordteam in te richten
 • Op te trekken in nauwe samenwerking met het MT van VGU.

Aan het 5e verbetertraject werken in totaal vijftien medewerkers verdeeld in een kernteam en een klankbordgroep. Je maakt onderdeel uit van het kernteam en van het gezamenlijke team van de projectleiders van de 5 verbetertrajecten. Je rapporteert aan je opdrachtgever en informeert je opdrachtgever over de inhoud en voortgang van je project.

Buiten de scope van de opdracht: het implementeren van het ontwerp.

Functie eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Meer dan 7 jaar ervaring en dus ruime expertise op het vlak van organisatie-inrichting, met competenties op het vlak van kunnen organiseren, timemanagement, voortgangsbewaking, prioriteren, proactief, anticiperen, schakelen, resultaatgericht en omgevingsbewust
 • Ervaring met transities in organisaties/change management
 • Ervaring met een OR-adviestraject
 • Ervaring in het co-creëren van antwoorden met medewerkers; het informeren van de organisatie en het ontwikkelen van een – gedragen- plan van aanpak voor implementatie.
 • Flexibiliteit als het gaat om tijdsinzet op het project, is benaderbaar voor vragen gedurende de werkweek

Extra info

Periode: Van 1 oktober tot 24 december 2021 met 20 verlengingsopties van 1 maand.
Belasting: 12 uur per week gemiddeld

Achtergrondinformatie:
5e verbetertraject “organisatie inrichting”

Probleemstelling
We constateren dat de organisatiestructuur en werkwijze een cultuur verbetering behoeft. De teamgroottes en samenstelling, de competenties, de beschreven rollen en de financiële structuur passen beperkt binnen de nieuwe visie en missie van de VGU en behoeven daarom verandering.

Doelstelling
De VGU beoogt binnen twee tot drie jaren:
I) Een professionaliteitslag waarbij de gehele vastgoedcyclus continu wordt verbeterd en op orde blijft II) Aantoonbaar in control te zijn op gebied van financiën, informatiehuishouding en projecten
III) Een gewaardeerde organisatie met een goede reputatie in- en extern te zijn
IV) Dienstbaar te zijn aan de gemeentelijke en bestuurlijke doelstellingen. Waarbij duidelijk is waar de VGU van is en aan welke doelen wordt bijdragen
V) In staat zijn bij te dragen aan de schaalsprong van Utrecht: de VGU is klaar voor meer & complexere vraagstukken (kwantitatief en kwalitatief). Kortom een organisatie die past bij de VGU-opdracht zoals opgenomen in de kaderbrief en de doelen.

De VGU beoogt bovendien Utrecht te verbinden met het gemeentelijk vastgoed en draagt zo bij aan de gemeentelijke doelstelling ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’. De vastgoedprofessionals van Utrecht staan voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van veilig, duurzaam, eigentijds vastgoed en dragen zo optimaal bij aan de leefkwaliteit van de mensen in Utrecht. Nu en in de toekomst. Daarbij zijn de visie, missie, en kernwaarden zoals bekend uit het ‘vastgoedhuis’ leidend.

De VGU beoogt goede afstemming en heldere communicatie over de voortgang tijdens gehele transitieproces met het Groot Regieteam, haar medewerkers, andere organisatieonderdelen en ketenpartners.

De VGU beoogt verder ondersteunende initiatieven bij een cultuur dat past bij de nieuwe vastgoedorganisatie.

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Utrecht gemeente

Publicatiedatum

22.07.2021

Publicatie eindigt

03.08.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.