Projectleider energiestrategie en -transitie

Nieuw

Functie omschrijving

In december 2019 heeft de gemeenteraad van LV het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022 vastgesteld. Belangrijkste onderdeel daarvan betreft de verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord en dan met name op het terrein van de energietransitie. De gemeente moet een visie ontwikkelen op de regionale energiestrategie en daarbinnen haar positie bepalen en tevens werken aan een doorvertaling van de visie in een lokale energiestrategie. Daartoe zijn inmiddels de lokale uitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen de gemeente wordt aan het thema energiestrategie en -transitie door een ambitieus en bevlogen team gefocust gewerkt. Door het vertrek van de huidige Projectleider is versterking van het team op zeer korte termijn geboden. De programmamanager duurzaamheid (tevens ambtelijk opdrachtgever) en het team zijn op zoek naar een ervaren en inhoudelijk sterke projectleider die zowel op het proces, de strategie als op de inhoud het team verder helpt om tot de op te leveren producten en resultaten te komen.

Werkzaamheden

 • Zorgt voor verbinding op het dossier energietransitie in de organisatie;
 • Geeft sturing aan het team energietransitie bij het vormgeven van de positionering van de gemeente in de RES en is verantwoordelijk voor de opzet en aanpak van de LES en de totstandkoming van de Transitievise Warmte en wijkaanpak als onderdeel van de strategie;
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de te behalen mijlpalen;
 • Draagt zorg voor de strategische documenten (presentaties, plannen van aanpak en bestuurlijke besluitvormingsstukken) en is tevens penvoerder voor de op te stellen LES;
 • Levert in samenwerking met het team een meerjarenperspectief op waarin de doelstellingen voor de energietransitie voor de eerste vier jaar nader zijn uitgewerkt, hierin wordt ook aandacht besteed aan de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen;
 • Adviseert samen met het team over de consequenties van het klimaatakkoord.

De opdrachtgever(s)

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid . Maar in deze tijd van Corona werken we zoveel mogelijk vanuit huis.

Functie eisen

 • Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2020.
 • Bring your own device is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Flexibel inzetbaar op alle 5 de werkdagen.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van energietransitie en duurzaamheidsbeleid bij de overheid in de afgelopen 6 jaar
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met het begeleiden en aansturen (projecten die zowel een inhoudelijke en procesmatige dimensie hebben, in potentie politiek-bestuurlijk gevoelig zijn, zowel communicatieve, participatieve en juridische en financiële aspecten in zich herbergen) in de afgelopen 8 jaar
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van de energietransitie in de afgelopen 5 jaar

Competenties

 • Verbinden
 • Politiek- bestuurlijk sensitiviteit
 • Samenwerken
 • Oplossingsgerichtheid
 • Daadkracht
 • Onder druk kunnen werken/ stressbestendig

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 24
 • Start 1 september 2020

Locatie

Leidschendam-Voorburg

Opdrachtgever

Leidschendam Voorburg gemeente

Publicatiedatum

30.07.2020

Publicatie eindigt

09.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.