programmamanager/verandermanager afdeling HR Advies en Vitaliteit

Nieuw

Functie omschrijving

Recent is een verbeterplan voor de directie P&O opgesteld, waarin een aantal belangrijke interventies raken aan de versterking en positionering van de 1e lijn adviseurs die werkzaam zijn binnen de afdeling HR advies en Vitaliteit. Om die verbeteringen met snelheid en resultaat door te voeren wordt gezocht naar een interim manager die de verbeteropgave vorm geeft in samenwerking met collega MT leden en de teamleiders van de eigen afdeling en daarbij de opgave van de business scherp voor ogen houdt.

Werkzaamheden

De programmamanager/verandermanager heeft een duidelijke visie op HR advisering, structureel dichtbij de business en met adviseurs als eerste aanspreekpunt op het brede spectrum van P&O. Hiervoor is nodig dat de dat de lijnorganisatie nabijheid, directe ondersteuning en klantgerichtheid ervaart. Hij/ zij creëert draagvlak voor de strategie en doorontwikkeling van de afdeling en organiseert de randvoorwaarden voor de teammanagers, HR Business Partners, adviseurs en HR medewerkers om de veranderingen succesvol door te kunnen voeren.
Binnen de afdeling is ook het team Vitaliteit ondergebracht. Op dit moment wordt een nieuwe aanpak van verzuimmanagement doorgevoerd, waarbij snelheid, nabijheid en directe ondersteuning belangrijke uitgangspunten zijn. Als afdelingsmanager zorg je er samen met de betrokken teamleider voor dat deze transitie succesvol doorgevoerd wordt, met oog voor de specifieke situaties en de behoefte aan maatwerk binnen de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie.
Binnen het MT P&O vertegenwoordigd hij/zij de afdeling HR Advies en Vitaliteit neemt verantwoordelijkheid voor de totale opgave en doorontwikkeling van de P&O organisatie. De programmamanager/ verandermanager is trekker van het verbetertraject van de directie als totaal en meer specifiek verantwoordelijk voor de acties die raken aan de positie en inzet van de HR Business Partners, adviseurs en HR medewerkers van de afdeling HR Advies en Vitaliteit.
En speelt een actieve rol bij de doorvertaling voor de directie P&O van het verbetertraject binnen het cluster Bedrijfsvoering.

De verbeteraanpak van Directie P&O heeft het doel om:
 • Beleid en kaders van de directie P&O te herijken om zo beter aan te sluiten bij de lijn.
 • De afstand tussen P&O en de organisatie te verkleinen
 • Het gebruik van ketenprocessen te versimpelen en te verbeteren
 • Meer integratie dienstverlening, processen en stuurinformatie in te richten
 • De capaciteit en dienstverlening doelmatiger en flexibeler te organiseren.

Dit alles met als uiteindelijk doel alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie 'klaar' te maken voor de uitdagingen waar de stad nu en in de toekomst voor staat. Jij ziet het als een uitdaging om deze veranderingen mede vorm te geven en te bouwen.

Op te leveren resultaten
- Visie op versterken samenwerking met lijnmanagement door nabijheid te creëren ->gereed Q2-2023
- Opleveren verbetersuggesties op HR totaal > gereed Q2-2023.
- Inzetten van interventies op de afdeling in 2023 en de toekomst > gereed Q2 2023
- Advies inrichten HR afdeling en team vitaliteit op functies en inhoud > gereed Q3-2023.
- Visie op de toekomst HR en wat daar voor nodig is > gereed Q4-2023

De opdrachtgever(s)

De directie Personeel en Organisatie is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen van de gemeente Amsterdam. Zij ondersteunt en adviseert de directies en het management bij hun opgaven voor de stad. Onze collega's zetten zich in op thema's als: Werving en selectie, leren, ontwikkelen en inzet van talent, werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden. De centrale opgaven van de gemeente staan daarbij centraal: wendbaarheid, inclusie, samenwerking, vertrouwen en opgavegericht werken.
De directie P&O maakt onderdeel uit van het cluster Bedrijfsvoering. De directie bestaat uit ruim 650 medewerkers, verdeeld over 6 afdelingen. Maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften vanuit de organisatie vragen om een ander type inzet van P&O. Aan P&O de taak om daar op in te spelen en steeds op het juiste moment in nauwe samenwerking met andere afdelingen en directies in de stad te zorgen voor de beste medewerkers op de juiste plek. Daarvoor is het belangrijk dat we als één P&O met heldere doelen en één werkwijze samenwerken met de andere afdelingen en directies aan de opgaven van de stad. Als afdelingsmanager speel je een belangrijke schakel in de verbeteraanpak voor de Directie P&O om deze doelen te behalen.

Functie eisen

 • beschikt over een afgeronde WO (master of doctoraal) opleiding in de richting veranderkunde of psychologie in verandertrajecten en beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • heeft bij voorkeur een cursus gedaan op gebied van TMA (Talentmotivatie).
 • bij voorkeur kennis van E-HRM.
 • minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende aan een HR-afdeling met teams.
 • minimaal 5 jaar ervaring met het leiding geven aan brede verandertrajecten op gedrag, sturing en samenwerking..
 • minimaal 1 traject ontwikkeld en geleid op het gebied van HR-inrichting bij een grote publieke organisatie, zoals één van de G4-gemeenten of het Rijk.
 • ervaring met minimaal 2 verandertrajecten in een grote of middelgrote gemeentelijke organisatie met een complex krachtenveld. Werkervaring, niet langer dan een jaar geleden, binnen gemeente Amsterdam is een pre.
 • bij voorkeur ervaring met verschillende werkvormen bijvoorbeeld Agile werken.
 • bij voorkeur ervaring met programma- en/of projectmanagement.

Extra info

• Startdatum: z.s.m.
• Einddatum: 29-12-2023
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja
• Aantal uren gemiddeld per week: 36

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

15.03.2023

Publicatie eindigt

22.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.