Procesmanager Bestemmingsmanagement/Duurzame Mobiliteit Veluwe

Nieuw

Functie omschrijving

De Veluwe is een van de meest populaire verblijfsgebieden in Nederland. Maar dat bezoek is niet altijd en niet overal welkom. Er wordt gewerkt aan een zonering van de Veluwe die grenzen stelt aan de recreatiedruk op bepaalde kwetsbare gebieden om overbelasting en schade te voorkomen. We verleiden bezoekers om de minder kwetsbare gebieden op te zoeken.

Op de Veluwe worden plaatselijk veel initiatieven genomen om het recreatiebezoek in goede banen te leiden. Maar we willen toe naar een aanpak die het hele gebied overziet en initiatieven op elkaar afstemt. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar steeds meer ook om online toegang tot digitale informatie, routes en aanbiedingen die bezoekers sturen.

Wij willen een reeks ontvangstlocaties creëren waar mensen het gebied binnenkomen en starten met hun beleving van de Veluwe. Deze ontvangstlocaties zijn slim gekozen om te helpen bij het sturen en verdelen van de recreatiedruk. Hoe verleidelijker de locatie, hoe meer mensen ervoor zullen kiezen om daar te starten. Goed gelegen plekken maken we aantrekkelijker met hoge kwaliteit van inrichting en doelgroepgerichte faciliteiten. Daarbij willen we graag dat bezoekers overstappen op minder belastende vormen van mobiliteit.

Toeristen weten de Veluwe vooral te vinden met de eigen auto. Die toerist willen wij alternatieven bieden. Dat vraagt om verbetering van de (soms gebrekkige) OV-opties op en rond de Veluwe. Bij de toekomstige toegangspoorten tot de Veluwe en bij een aantal ontvangstlocaties kan een goede aansluiting op het OV worden gemaakt. Daar zetten wij in op alternatieven die ervoor zorgen dat de bezoekers hun auto laten staan en met meer duurzame vormen van vervoer de Veluwe gaan verkennen: wandelen, fietsen (al dan niet elektrisch ondersteund), elektrische scooters, eventueel zelfs elektrische deelauto’s.

Te behalen resultaten
De komende drie jaar werken we in het kader van de Regiodeal Veluwe aan de (her)ontwikkeling van een viertal ontvangstlocaties op strategische plekken op en rond de Veluwe. Het gaat daarbij onder andere om de inrichting van het gebied, bereikbaarheid, de overstap naar andere vervoersmodaliteiten, routes, laadpalen voor elektrisch vervoer.
Minstens even belangrijk als de fysieke vormgeving (‘de stenen’) van de ontvangstlocaties is de digitale ondersteuning (‘de beleving’). Daarnaast willen we op tien andere plekken kleinschaliger Veluwse ontvangstlocaties ontwikkelen. We experimenteren met dynamische bereikbaarheid (online en via routesystemen) van verschillende ontvangstlocaties: we verleiden en verwijzen de bezoeker naar ontvangstlocaties die minder druk bezet zijn.
10 afgeronde pilots ‘micromobiliteit’ op 10 verschillende plekken op de Veluwe in samenspraak met (recreatie)ondernemers.
realiseren van een op te schalen systeem om fietsen te delen op de Veluwe waarbij 10 locaties voor Veluwse deelfietsen komen.

Werkzaamheden

De procesmanager staat dagelijks in contact met initiatiefnemers, projectleiders, partners op de Veluwe. Je stimuleert samenwerking en inhoudelijke samenhang bij partners.

 • Opstellen van een visie op bestemmingsmanagement op de Veluwe;
 • Bewaking integraliteit vanuit de VeluweAgenda 2030 en de visie op bestemmingsmanagement;
 • Coördineren van en adviseren over de werkzaamheden van initiatiefnemers in de uitvoering;
 • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen welke kunnen leiden tot bijstelling of aanvulling van het Uitvoeringsprogramma 2021-2023;
 • Het in contact brengen van initiatiefnemers met- en adviseren over- financiering(spartijen);
 • Organiseren kennisuitwisseling tussen de verschillende initiatiefnemers;
 • Faciliteren en zo nodig initiëren van initiatieven.

De opdrachtgever(s)

Op de Veluwe werken 40 organisaties samen aan één ambitie: in 2030 is de Veluwe een voorbeeldregio waar het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit en het verduurzamen van toerisme. De Veluwe op 1. Jij weet wat er speelt op de Veluwe. Je weet om te gaan met (tegenstrijdige) belangen, verstaat je vak en bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het realiseren van die ambitie. Iets voor jou? Reageer dan direct.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op HBO-niveau (op CV aantoonbaar)
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in de rol van proces- of programmamanager (op CV aantoonbaar)
 • Actuele kennis van en ervaring op het vakgebied duurzame mobiliteit, aangetoond door recente opdrachten (op CV aantoonbaar)
 • WO werk- en denkniveau
 • Recente werkervaring op het gebied van bestemmingsmanagement
 • Bekend met de Veluwe door één of meerdere opdrachten

Competenties

 • uitstekend samenwerken met projectleiders, natuurbeheerders, ondernemers en bestuurders
 • volwaardig gesprekpartner van de besluitvormers (bestuurlijk, management)
 • erkent de verschillende belangen en werkt steeds vanuit het gezamenlijke belang
 • legt inhoudelijke verbanden en verbindt verschillende initiatiefnemers
 • in staat om zelf je opdracht bij te sturen of te herformuleren als dit bijdraagt aan de te behalen resultaten
 • stapt gemakkelijk op mensen af en zoekt altijd naar de best werkbare oplossing

Extra info

 • Startdatum 12-04-2021
 • Einddatum 11-04-2022
 • Optie tot verlenging ja, 1 x jaarlijks en vervolgens halfjaarlijks
 • Uren per week 28 - 32

Opdrachtgever

Ede gemeente

Publicatiedatum

19.03.2021

Publicatie eindigt

03.04.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.