Manager Projectbeheersing

Nieuw

Functie omschrijving

Als Manager Projectbeheersing ben je lid van het Integraal Projectmanagement Team (IPMteam) en ondersteun je de Projectmanager met uitvoeringsprojecten. De projecten behelzen werkzaamheden van definitie- tot en met de nazorgfase. In deze fases zorg je in samenwerking met overige leden van het IPM-team voor een adequate beheersing van de projecten van het team Waterveiligheid.

Algemeen als lid van het IPM-team Waterveiligheid:

 • Is verantwoordelijk voor het team van projectbeheersing binnen Waterveiligheid en wil samen verder ontwikkelen;
 • Begeleidt junior en medior adviseurs projectbeheersing in hun werkzaamheden;
 • Toetst of er intern gewerkt wordt conform afgesproken procedures;
 • Bewaakt de baseline en beheert wijzigingen op het gebied van scope en tijd en geld;
 • Signaleert tijdig afwijkingen en bijsturingsmogelijkheden en adviseert de het IPMteam hierover;
 • Implementeert en beheerst het kwaliteitssysteem;
 • Stuurt het risicomanagement;
 • Zorgt voor actuele planningen en ramingen;
 • Weegt kosten en rendement goed tegen elkaar af;
 • Verzorgt het tijdig opstellen van projectvoortgangsrapportages, begroting en meerjarenraming en rapporteert aan de projectmanager en lijnmanager;
 • Houdt voortgangsgesprekken met rolhouders m.b.t. financiën, planning, risico’s en capaciteit en zorgt voor de verwerking van de uitkomsten in de diverse systemen (o.a. ProSa, Primavera).

Werkzaamheden

Werkzaamheden met betrekking tot het verder ontwikkelen van de discipline Projectbeheersing Projectenbureau breed in de vakgroep Projectbeheersing, te weten:

 • Bijdragen aan de implementatie van de onlangs opgestelde visie Projectbeheersing, met de vakgroep en in afstemming met MT en projectmanagers;
 • Het verder vorm geven van de ingezette weg op het gebied van risicomanagement in het ontwikkeltraject met RiskChallenger en managers en adviseurs projectbeheersing, daarbij evaluatie van de visie risicomanagement;
 • Bijdragen aan en meedenken bij overige vakgroep-acties waarbij de input van manager projectbeheersing nodig is, actieve deelname aan en inbreng in de vakgroepoverleggen.

De opdrachtgever(s)

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;
 • Heeft ervaring met projectmatig werken;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van een team;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring met planningsmanagement. Onder planningsmanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van planningen, houden van gesprekken met interne medewerkers die input leveren voor de planning, maandelijkse voortgangsgesprekken en planningssessie;
 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare ervaring met risicomanagement. Onder risicomanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van risicoanalyses en -dossiers, houden van gesprekken met interne medewerkers ten aan zien van de opvolging van de beheersmaatregelen, maandelijkse voortgangsgesprekken en risicosessies faciliteren en uitwerken.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
 • Coaching: Is in staat de begeleiding van medewerkers af te stemmen op wat ieder individu afzonderlijk nodig heeft om zijn of haar doelen te bereiken.
 • Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
 • Zelfstandigheid: Zonder hulp van anderen taken verrichten, proberen op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden of handelen volgens eigen overtuiging.

Extra info

 • Plaats tewerkstelling: Delft
 • Startdatum: 1 maart 2023
 • Aantal uren per week: gemiddeld 36 uur per week
 • Looptijd overeenkomst: 1 maart 2023 tot 31 december 2023

Locatie

Delft

Publicatiedatum

24.01.2023

Publicatie eindigt

01.02.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.