Klantmanager Inkomen Banenafspraak (Participatiewet)

Nieuw

Functie omschrijving

Het bevorderen van economische zelfstandigheid, en zelfredzaamheid van kwetsbare cliënten, een effectieve en rechtmatige verstrekking van uitkeringen en het rechtmatig verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers. Als klantmanager Inkomen Banenafspraak heb je kennis van mensen met beperkingen. Je weet je communicatiestijl aan te passen aan de behoefte van de klant.

Werkzaamheden

 • Effectieve en rechtmatige verstrekking van uitkeringen;
 • Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen;
 • Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in Suite;
 • Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen;
 • Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling WWB;
 • Een actieve uitvoering van het minimabeleid;
 • Effectieve en rechtmatige verstrekking van loonkostensubsidie.

Algemeen

 • Het behalen van beoogde resultaten;
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
 • Beslissingsbevoegd binnen gestelde kaders;
 • Geven van voorlichting;
 • Het signaleren van kansen en risico’s;
 • Tijdig en nauwkeurig administreren;
 • Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.

De opdrachtgever(s)

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk, schuldhulpverleningtoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Het team Werk, Scholing en Inkomen (WSI)
Team Werk, Scholing en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk, zorg en inkomen voor de inwoners van Zoetermeer.

Het Team Nieuw Arbeidsbeperkten (Team NAB) is onderdeel van het jongerenloket binnen afdeling Werk, Scholing en Inkomen en is verantwoordelijk voor de burgers, die vanwege hun arbeidsbeperking, in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Het team begeleidt bij het vinden van een passende baan of uitstroom naar school, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Omschrijving kandiaat

Gewenst profiel

 • Relevant HBO diploma;
 • Diploma JKGSD;
 • Ervaring 2-3 jaar;
 • Kennis op het terrein van inkomen, loonkostensubsidie en belastingwetgeving;
 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden.

Functioneringsvoorwaarden:

 • Proactief;
 • Pionieren;
 • Analytisch;
 • Zelfsturend vermogen;
 • Helicopterview (Is in staat samenhang der dingen te zien).

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever, dan wel zal met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden.
 • Aantoonbare werkervaring met kwetsbare klanten met een arbeidsbeperking.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager Inkomen in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Suite in de afgelopen 5 jaar (Voorheen GWS)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de participatiewet in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het verstrekken van loonkostensubsidie in de afgelopen 5 jaar

Competenties

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid

Extra info

Duur 8 maanden
Optie tot verlenging 2 maal 8 maand(en)
Uren per week 32 tot 36
Start z.s.m.

Locatie

Zoetermeer

Opdrachtgever

Zoetermeer gemeente

Publicatiedatum

13.02.2020

Publicatie eindigt

18.02.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.