Gebiedsmanager

Nieuw

Functie omschrijving

Het bestuur heeft de wens uitgesproken om op korte termijn een doorstart te maken met de ontwikkeling voor het gebied Kastanjeweg-Oost. Dit betreft een stedelijke transformatieopgave: functies dienen te wijzigen (onder andere het toevoegen van woningen), de kwaliteit van de openbare ruimte dient vergroot te worden en de leefbaarheid verbeterd.

De gemeente kiest voor een proactieve, gebiedsgerichte aanpak met een adviseur die de opgave in het gebied regisseert. Deze regisseur/gebiedsmanager krijgt als opdracht er (mede) voor te zorgen dat de ontwikkelingen binnen het gebied daadwerkelijk starten. Hij/zij analyseert de kansen en de knelpunten en gaat aan de slag gaat om deze te laten verzilveren respectievelijk aan te pakken. Samen met de stakeholders in het gebied. Daarbij stuurt hij/zij op kwaliteit, op basis van gebiedsdoelen en (op te stellen) spelregels. Onderdeel van de spelregels is ook de fasering.

De gebiedsmanager gaat met de stakeholders in het gebied in gesprek, om realistische initiatieven los te krijgen en waar nodig deze op elkaar aan te laten sluiten. Hij/zij staat tussen de partijen die actief zijn in het gebied en zorgt voor ‘de olie tussen de raderen’, zodat de transformatie op gang komt. De gebiedsmanager gaat ook in gesprek over de gezamenlijke opbrengst voor het gebied als geheel. Daarbij bewaakt de gebiedsmanager de integraliteit van de doelen en eisen voor het gebied als geheel en is verantwoordelijk voor inhoud, proces, strategie, samenhang en het bereiken van resultaten.

De gemeente fungeert in haar private rol als één van de stakeholders in het gebied: eigenaar van de openbare ruimte en eventueel te verwerven locaties, met als doel de kansen te vergroten op een hoogwaardige transformatie van het gebied. Daar waar mogelijk helpt de gemeente belemmeringen voor de transformatie weg te nemen. Daarvoor werkt zij nauw samen met de Provincie Noord-Brabant. Om deze proactieve aanpak invulling te geven, zoeken we op korte termijn een gebiedsmanager.

Het doel, kortom, is een proces op gang te brengen gericht op het transformeren van het gehele gebied Kastanjeweg-Oost naar een aantrekkelijk woon- en leefgebied. Hierbij wordt ingezet op het terugdringen van de leegstand en de bestaande lelijke plekken tegen het Udense centrum een kwalitatieve toekomstbestendige/duurzame functie en inrichting te geven

Gemeente en Provincie

De gemeente Uden en de Provincie Noord-Brabant sluiten in de eerste helft van 2021 een intentieovereenkomst om samen te werken aan de beschreven transformatie. In deze samenwerking zet de provincie haar kennis en ervaring in ten aanzien van stedelijke transformaties in Brabant. Daarnaast onderzoeken gemeente en provincie in hoeverre het provinciale instrumentarium een concrete bijdrage kan leveren aan de beoogde doelen.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Uden is een ondernemende en toekomstgerichte organisatie waar werken met plezier en vertrouwen centraal staat. Lef, resultaatgerichtheid en verbinding met de Udense samenleving. Dát is waar de gemeente Uden voor staat. Daarnaast zijn we als gemeente volop bezig met een kansrijke ontwikkeling om samen te gaan met de gemeente Landerd per 1 januari 2022. Bij de gemeente Uden werken ongeveer 380 collega’s in 4 afdelingen.

Eén van die afdelingen is de afdeling Ruimte. Deze afdeling bestaat uit vijf teams: Dienstverlening, Inrichting, Ontwikkeling en twee teams Uitvoering.

Het team Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid / en de toekomstvisie in het ruimtelijk domein, het regisseren van klantvragen (bewoners, bedrijven, organisaties) en het leiden van integrale projecten. Binnen het team Ontwikkeling werken beleidsadviseurs, projectleiders en Wabo-regisseurs. Zij richten zich op de ontwikkeling van het ruimtelijk domein. Daarbij wordt zoveel als mogelijk al gewerkt volgens het gedachtengoed van de komende Omgevingswet.

Omschrijving kandiaat

Je beschikt over een afgeronde relevante WO- of HBO-opleiding. Daarnaast beschik je over minimaal 10 jaar recente werkervaring op het gebied van project- en procesmanagement in ruimtelijke projecten. Deze projecten spelen zich af op het snijvlak van publieke en private ontwikkelingen. We vragen kennis en ervaring met betrekking tot het werken met en voor een gemeentelijke overheid en/of bij een ontwikkelaar. Je hebt aantoonbare ervaring met het omgaan en onderhandelen met diverse marktpartijen en kan goed omgaan met weerstand binnen en buiten de organisatie. Tevens beschik je over een scherpe blik op processturing, over aantoonbare ervaring met participatie projecten en het inzicht in de financiële, ruimtelijke, planologische, juridische en maatschappelijke haalbaarheid van vastgoedprojecten.

Functie eisen

 • beschikt over minimaal 10 jaar recente werkervaring op het gebied van project- en procesmanagement in ruimtelijke projecten. Deze projecten spelen zich af op het snijvlak van publieke en private ontwikkelingen. Daarnaast vragen we kennis en ervaring met betrekking tot het werken met en voor een gemeentelijke overheid en/of bij een ontwikkelaar.
 • afgeronde relevante afgeronde HBO- of WO opleiding.
 • aantoonbare ervaring met het omgaan en onderhandelen met diverse marktpartijen en kan goed omgaan met weerstand binnen en buiten de organisatie.

Competenties

 • goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden (waaronder luisteren);
 • initiatief nemen en oplossingsgericht;
 • omgevingsbewust en vermogen om te verbinden, dat wil zeggen;
 • herkennen en erkennen van verschillende belangen
 • sturen op de gemeenschappelijke belangen
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit
 • analytisch, daadkrachtig en resultaatgericht;
 • vertrouwenwekkend, geduldig en standvastig.
 • aantoonbare onderhandelingsvaardigheden gericht op het creëren van meerwaarde voor de stakeholders.

Extra info

Van 1-7-2021 t/m 1-1-2022 | Optie verlenging: 4 x 3 maanden | Standplaats: Uden | Bouwkunde & Civiele techniek | Uren: 12 per week | Aantal FTE: 0,33

Locatie

Uden

Opdrachtgever

Uden gemeente

Publicatiedatum

16.06.2021

Publicatie eindigt

25.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.