deelprojectmanager bedrijfsverplaatsingen (Ruimtelijke ordening & Milieu)

Nieuw

Functie omschrijving

De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement. In het bijzonder programma- en projectmanagement.
Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 115 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Er zijn zes teams:
- projectrealisatie openbare ruimte (POR);
- proces- en projectmanagement (PPM);
- vastgoedontwikkeling en - beheer (VOB);
- team informatiseringsprojecten (TIP);
- team assistentie projectmanagement (TAP);
- flexportaal / next033

Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe.
Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen - intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega's uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. "We make it happen".

In verband met de grote ruimtelijke ambities, in het bijzonder onze woningbouwopgave, zoeken wij voor het programmateam "Langs Eem en Spoor" een deelprojectmanager bedrijfsverplaatsingen.Programma "Langs Eem en Spoor"


Het programma "Langs Eem en Spoor" betreft de (her)ontwikkeling van het centrumgebied langs het spoor en in de zone ten westen van de Eem. Aan diverse deelgebieden binnen deze zone wordt al geruime tijd gewerkt en diverse ontwikkelingen worden gerealiseerd of staan aan de vooravond van realisatie. De ontwikkeling van enkele deelgebieden, met name de Kop van Isselt, zit nog in de beginfase.
Er is behoefte aan meer afstemming en samenhang tussen de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden. Om die reden is gekozen voor een nieuw programma "Langs Eem en Spoor", waarvoor een programma-organisatie is ingericht.
Binnen het deelgebied Kop van Isselt is sprake van enkele mogelijke / gewenste bedrijfsverplaatsingen (concreet speelt de gewenste verplaatsing van de ROVA en studie naar eventuele verplaatsingsmogelijkheden van de brandweer) . Daarvoor zijn / moeten business cases ontwikkeld worden en vervolgstappen in gang gezet worden.
De aan te stellen deelprojectmanager functioneert vanuit de afdeling Programma's en Projecten als volwaardig lid in het programmateam. Het programmateam wordt aangestuurd door een programmamanager.

Werkzaamheden

 • ansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs;
 • opstellen van business cases, fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;
 • opstellen en bewaken van planningen en budgetten;
 • periodiek rapporteren over de voortgang van het project, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
 • in samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project;
 • vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en betrokkenen.

Omschrijving kandiaat

We zoeken een ervaren projectmanager met ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en met ruime ervaring met processen om te komen tot de verplaatsing van bedrijven. Het accent ligt op de procesmatige aansturing van deze trajecten, inhoudelijke (financiële) kennis is nuttig maar wordt ook ingebracht vanuit het programmateam.

De betreffende persoon moet deze vaak complexe en soms gevoelige dossiers in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen kunnen managen. En dit binnen budget en planning.
Hij / zij is voor deze projecten overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan projectgroepen. Voorts is hij / zij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners.

Samenvattend zoeken wij een ervaren projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting sociale geografie, planologie, bouwkunde, economie, rechten, bestuurskunde of soortgelijk.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring, duidelijk aangetoond op het cv, opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager in gebiedsontwikkelingen.
 • In de motivatiebrief dient duidelijk ingegaan te worden op de motivatie voor deze functie enerzijds en op de door ons gevraagde competenties anderszijds:
  • problemen oplossen
  • resultaatgerichtheid
  • samenwerken
  • goede communicatieve eigenschappen
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond op het cv) opgedaan in de afgelopen 8 jaar als projectmanager in dienst van of ingehuurd door een 50.000 + gemeente.
 • Je hebt ruime ervaring opgedaan in de afgelopen 8 jaar (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) met vergelijkbare verplaatsingsopgaves van bedrijven binnen gebiedsontwikkelingen

Extra info

Van 4-1-2021 t/m 3-1-2022 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Amersfoort | Ruimtelijke ordening & Milieu | Uren: 16 per week | Aantal FTE: 0,4

Locatie

Amersfoort

Opdrachtgever

Amersfoort gemeente

Publicatiedatum

20.11.2020

Publicatie eindigt

29.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.