Data-officer/Projectmanager informatievoorziening SD

Nieuw

Functie omschrijving

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar een communicatief sterke data officer/ project manager informatievoorziening sociaal domein (waaronder Jeugdzorg, WMO, Schuldhulpverlening die de verbinding kan leggen tussen informatiebehoefte van de business en de data die hiervoor moet worden gebruikt. Hierbij is datakwaliteit een belangrijke pijler van het data management sociaal domein.

Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van (data)problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar.

Werkzaamheden

 • Inrichten en uitvoeren van de projectstructuur (stuurgroep en projectgroep(en));
 • Uitwerking en actualisering van strategische sturingsvariabelen op basis van de informatie piramide Sociaal Domein;
 • Uniformeren van de in gebruik zijnde dashboards;
 • Het door ontwikkelen van één geïntegreerd portaal ten behoeve van monitoring en voortgang;
 • Onderzoek van datakwaliteit in relatie tot de transformatie sociaal domein processen en onderzoeken;
 • Opstellen informatieproducten en benoemen van informatie product- en proceseigenaren;
 • Opleveren datalandschap bij alle betrokken sociaal domein gerelateerde clusters, waaronder beleid en dienstverlening;
 • Opstellen van onderzoeksvragen om maatschappelijke effecten meetbaar te maken;
 • Structureel overleg met Team Regie en Change Organisatie, in verband met afstemming gemeentelijk ICT beleid;
 • Borgen van de scrummethodiek rollen binnen het sociaal domein, waaronder productowner;
 • Stimuleren en instrueren van medewerkers om data geletterd te gaan werken.

De opdrachtgever(s)

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met bijna 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve organisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken opdrachtgericht en sturen op resultaten waarbij het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op een interactieve manier met de stakeholders in de maatschappij, met de collegae binnen de gemeentelijke organisatie en met het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie Ruimte en Mobiliteit, Veiligheid en Duurzaamheid.

Functie eisen

 • Een gevolgde opleiding op minimaal wo master niveau.
 • Een afgeronde wo opleiding in de richting van data- en informatiemanagement DAMA DMBOK
 • Aantoonbare werkervaring met en over processen binnen het Sociale Domein, waaronder Schuldhulpverlening, WMO en Jeugdzorg in de afgelopen 4 jaar
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het verzamelen of verwerken (niet het beheren) van data in de afgelopen 7
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met datawarehousing in de afgelopen 7 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met het opzetten van een Data Governance bij of voor een organisatie in de afgelopen 4 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met de agile/scrum methodiek (benoem dit d.m.v. concrete voorbeelden) in de afgelopen 3 jaar
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van internalisatie datageletterdheid in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met IBM Cognos/Tableau in de afgelopen 5 jaar
 • Je bent scrum gecertificeerd (Productowner/scrummaster)

Competenties

 • Je bent in staat om inspirerend invulling te geven aan een datagedreven sociaal domein.
 • Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom.
 • Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit.
 • Je werkt graag en goed samen met anderen.
 • Je bent resultaatgericht en communicatief vaardig.
 • Je werkt planmatig maar dat zal voor jou als professional geen verrassing zijn.
 • Je doorgrondt het proces – en de relatie met samenhangende processen - volledig. Je weet waarover je het hebt, hebt een duidelijke visie op de manier waarop het proces zou moeten verlopen en kan deze visie ook overbrengen op alle betrokkenen in het proces.
 • Je hebt voldoende kracht en durf om besluiten te nemen en procesverbeteringen door te voeren.
 • Ook ben je in staat om voldoende afstand te nemen om overzicht te behouden op wat er nodig is en wat de consequenties zijn van het maken van bepaalde proceskeuzes.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het zichtbaar zijn in een organisatie en het presenteren of uitleggen aan organisaties of groepen met mensen.
 • Je kunt schakelen tussen abstract denken en praktisch handelen.

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 6 maanden
 • Uren per week 28
 • Start z.s.m.

Locatie

Westland

Opdrachtgever

Westland gemeente

Publicatiedatum

23.02.2021

Publicatie eindigt

24.02.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.