Consulent Inburgering (sociaal domein)

Nieuw

Functie omschrijving

Inburgeren is meer dan taal verwerven. Je moet je onderdeel voelen van de maatschappij, actief deelnemen en je verbaal en non-verbaal kunnen uiten.

De inburgeringconsulent begeleidt de doelgroep inburgeringsplichtigen en monitort het inburgeringsresultaat. Als consulent inburgering houd je je bezig met de registratie en trajectregie van het inburgeringstraject. Tevens werk je samen met de werkcoach om duale trajecten te monitoren. Inburgeringsplichtigen die worden vrijgesteld of ontheven worden geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen. Je werkt verder intensief samen met Vluchtelingen Welzijn Rijswijk, zij zijn verantwoordelijk voor het participatieverklaringstraject.

Een belangrijk onderdeel van deze taak is het inzichtelijk maken van de huidige situatie.

Doestelling / Resultaat

 • In beeld brengen van en registreren van alle Rijswijkse inwoners over de periode 2007 tot en met anno nu die nog inburgeringsplichtig zijn. Dit resulteert in een nulmeting.
 • Op basis van de nulmeting wordt een taakstelling afgesproken voor het aantal inburgeringsplichtigen dat voor 1 januari 2021 een plan van aanpak dient te hebben waarin alle afspraken en acties staan gemaakt met de betrokken (taal) aanbieders.

Werkzaamheden

Het gaat om de volgende werkzaamheden

 • Het bepalen of de inwoner inburgeringsplichting is.
 • Analyseren en diagnose stellen van de situatie van de inburgeringsplichtige om vast te stellen of deze (voldoende) heeft geïnvesteerd in het inburgeringstraject.
 • De stand van zaken (huidige taalniveau, uitputting DUO budget, behaalde examens, aantal gevolgde uren etc.) rond het individuele inburgeringstraject in beeld brengen en met de inburgeringsplichtige afspraken maken over het behalen van het inburgeringsexamen.
 • Om het taalniveau A2 te bereiken onderzoeken met de taalaanbieder en inburgeringsplichtige wat de mogelijkheden zijn.
 • Het opstellen van rapportages en beschikkingen t.a.v. het inburgeringsonderzoek.
 • Brengt in afstemming met het WSP Rijswijk dualiteit aan in de inburgeringstrajecten, taalactiviteiten worden dus aangevuld met re-integratieactiviteiten. Afstemming vindt plaats op basis van inhoud, maar ook op basis van praktische randvoorwaarden, zoals het afstemmen taalroosters op die van re-integratie.
 • Het monitoren, verlengen en/of afsluiten van inburgeringstraject.
 • Samenwerking met partijen als Vluchtelingenwerk, Taalhuis, DUO, IND, taalaanbieders en de werkcoach (WSP).
 • Regie voeren en doorverwijzen zodat de juiste randvoorwaarden, zoals kinderopvang schuldenproblematiek, vervoersvoorzieningen geschapen worden. vervolgens of de randvoorwaarden ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
 • Bewaken van de handhavingstermijnen.
 • Dossieronderzoek + acties n.a.v. van alle handhavingszaken.
 • Ontheffing of vrijstelling verlenen inburgeringsplicht.
 • Aanspreekpunt voor interne vragen.
 • Registratie participatieverklaring.
 • Administratieve registratie in diverse systemen.
 • Telefonisch informatie verstrekken aan inburgeringsplichtigen.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Rijswijk is een ambitieuze organisatie. Het Sociaal Domein bestaat uit meerdere (opgaven)teams. Binnen het Sociaal Domein werken we aan de transformatie van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Binnen het team Inkomen en Participatie werken 15 medewerkers. Zij houden zich bezig met het uitvoeren van de Participatiewet en de handhaving ervan. Inburgering is een nieuwe taak bij het team.

Omschrijving kandiaat

 • Stevige, communicatief en sociaal vaardige persoonlijkheid.
 • Zelfstandig en proactief.
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Administratief en cijfermatig sterk, in staat heldere management rapportages op te stellen.
 • Relevante werkervaring. Ervaring met het uitvoeren van de Wet Inburgering 2007-2013 is een pre.
 • Kennis van het vakgebied Wet inburgering, sociale zekerheid, gemeentelijke beleid, sociale kaart en arbeidsbemiddeling.
 • Is in staat samen te werken met partners als Vluchtelingenwerk, taalaanbieders, Taalhuis en het WSP en is in staat zich te verplaatsen in de verschillende belangen.
 • Relevante kennis van de vreemdelingenwet (d.w.z. kennis over verblijfsvergunning en het naturalisatieproces).
 • Kennis en vaardigheden in het motiveren en begeleiden van klanten i.h.k.v. de Wet inburgering.
 • Kennis van en ervaring met Suite, Corsa, Portal inburgering (ISI) en het BRP.
 • Een resultaatgerichte instelling en gewend te werken met taakstellingen.
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroepen.

Functie eisen

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
 • Minimaal 18 maanden aantoonbare werkervaring als inburgeringsconsulent in de afgelopen 12 jaar
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Suite/GWS in de afgelopen 2 jaar
 • Aantoonbare kennis van de wet inburgering voor en na 2013, blijkend uit relevante werkervaring/cursussen (20 punten).

Competenties

 • Accuraat
 • Drukbestendig
 • Plannen en organiseren
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgericht
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Extra info

 • Duur: 12 maanden
 • Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
 • Uren per week: 36
 • Start: 1 november 2019

Locatie

Rijswijk

Opdrachtgever

Rijswijk gemeente

Publicatiedatum

09.10.2019

Publicatie eindigt

12.10.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.