Communicatieadviseur/Assistent Projectleider VIP Flevoland 2022

Nieuw

Functie omschrijving

De doelstelling van de inkoopbehoefte is om doelgericht te communiceren, de initiatieven een podium te bieden en aandacht van de media te vragen voor deze prijs.

Subdoelen
Communicatie:

Communicatieadvies;
Initiatieven in de media/pers, berichtgeving social media (in afstemming met webteam), en in eigen media positioneren;
Organisatie rondom mediaoptredens (in afstemming met woordvoerders);
Mogelijkheden creëren voor een zichtbare bestuurder in samenwerking met de bestuursadviseur;
Interne communicatie.
Assistent projectleider:

Meewerken aan een duidelijke en klantgerichte inschrijfprocedure;
Meewerken met begeleiden van initiatiefnemers in het beoordelingsproces;
Samenwerken mobiliseren netwerk met o.a. gemeenten.
Communicatieondersteuning ten behoeve van project VIP Flevoland.

Deze inhuurbehoefte bestaat uit een voorbereidingsperiode (tot april), het doorlopen van de prijsprocedure en prijsuitreiking (half november). De meeste inzet gaat uit naar:

Teamvergadering bijwonen (deels wekelijks en deels tweewekelijks);
Publiciteit organiseren en voorbereiden start inschrijfperiode in april;
De inspiratiesessie mede organiseren in de inschrijfperiode medio april-mei;
Begeleiden initiatieven tijdens verdiepings-/visualisatieperiode juli-oktober;
Mede organiseren jureren op locatie begin oktober;
Voorbereiden prijsuitreiking, mediamiddelen, publiciteit, deelnemers. Begin november.

De opdrachtgever(s)

Bij het maken van de provinciale Omgevingsvisie FlevolandStraks bleek hoeveel waardering er is voor de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. Denk aan het nut, de schoonheid, herkenbaarheid, toekomstwaarde en het samenspel van mens en natuur. De mensen die hier op de voormalige zeebodem wonen, werken en recreëren hebben vele plannen om Flevoland nog mooier en interessanter te maken en hebben ook de daadkracht om dit te realiseren. Aan deze initiatieven wil de provincie meer bekendheid geven. Dat doen we met het uitreiken van de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland. Deze prijs is in het leven geroepen door een initiatiefvoorstel van Provinciale Staten en wordt verder vormgegeven binnen de afdeling Beleid & Strategie.

Voor het project roepen we initiatiefnemers op uitdagende en grensverleggende plannen in te dienen in 2022. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland, krijgt hiervoor 15.000 euro. Vanaf de voorbereiding van de uitvraag tot en met de prijsuitreiking vraagt dit project communicatieadvies/ondersteuning, variërend van aard passend bij de fase. Beginnend met een goede uitvraag: het organiseren van bekendmaking en aansporen van de doelgroep tot inschrijven; begeleiden van initiatiefnemers bij de visuele uitwerking en het creëren van media aandacht; toewerkend naar een sprankelende prijsuitreiking.

In 2020 en 2021 is de prijs voor de eerste keer ontwikkeld en georganiseerd. Het betreft een project dat om tijdelijke inzet vraagt met piekmomenten. Daarom is het van belang dat capaciteit inzetbaar is in het gehele traject en extra op de piekmomenten in het proces. Gemiddeld betekent dit een inzet van zo’n 5 uur per week, maar in bepaalde periodes zal dit meer zijn. Een en ander in overleg met de projectleider.

Functie eisen

 • Werkzaamheden vinden thuis plaats. Wekelijks/elke twee weken is er een fysiek voortgangsoverleg met het team in het provinciehuis in Lelystad of via teams (in te vullen door de opdrachtgever).
 • Activiteiten vinden plaats op locatie, naargelang de COVID-actualiteit dat toelaat;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie.
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur en met social media
 • Aantoonbare werkervaring met het stimuleren van initiatieven door inwoners (vermeld dit duidelijk in het cv.
 • Aantoonbare werkervaring met het stimuleren van een samenwerking met verschillende overheden en partijen
 • Aantoonbare werkervaring met relevante Flevolandse overheidsprojecten
 • Aantoonbare werkervaring in het landschappelijk domein/ ruimtelijke kwaliteit
 • Aantoonbare werkervaring met communicatie voor prijs uitvragen (benoem dit duidelijk in het cv)

Competenties

 • Een hands-on mentaliteit;
 • Een teamplayer;
 • Omgevingsbewust en sensitief voor de doelgroep: de Flevolandse inwoner en ondernemer;
 • Creatief en vaardig met moderne communicatiemiddelen;
 • Organisatorisch sterk;
 • Mediabewust;
 • Taalvaardig.

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 12 maanden
 • Uren per week 8
 • Start 10 januari 2022

Locatie

Lelystad

Publicatiedatum

02.12.2021

Publicatie eindigt

08.12.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.