Allround communicatieadviseurs ruimtelijk domein

Nieuw

Functie omschrijving

Utrecht is een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland om in te wonen, werken of verblijven. Utrecht hoort tot hoort de snelst groeiende steden van Nederland. Dit biedt kansen om ambities voor gezond stedelijk leven waar te maken door de groei te benutten om de stad een kwaliteitsimpuls te geven op alle terreinen. Utrecht zet in op gezonde gebiedsontwikkeling. De gemeente voert de regie over de bouwwerkzaamheden én is coördinator van alle communicatie over en met bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied.

Utrecht groeit tot 2040 naar 450.000 inwoners. Al die mensen willen op een gezonde manier in onze stad wonen, werken, verblijven, recreëren en zich verplaatsen. Ook klimaatadaptie en de energietransitie spelen hierin een rol. Dat brengt grote en complexe ruimtelijke vraagstukken met zich mee. Om daar op in te spelen is de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) vastgesteld. Onze koers voor de komende jaren. Om de groei in goede banen te leiden zijn scherpe keuzes noodzakelijk. Bij het maken van keuzes staat ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’ centraal. Dat betekent dat opgaven gericht worden opgepakt en landen in de gebieden in de stad: per gebied verschillen de prioriteiten. Met de RSU uit 2016 is daar al richting aan gegeven. Met de actualisatie van de RSU wordt de 'koers' van de Omgevingsvisie opnieuw vastgesteld.

De communicatie is georganiseerd vanuit de verschillende gebieden en thema’s. We werken toe naar een eenduidige en heldere integrale werkwijze op het vlak van gebiedscommunicatie waarin we de verschillende thema’s meenemen. We zoeken allround communicatieadviseurs voor het Ruimtelijke domein. Hieronder voorbeelden van thema’s die onderdeel kunnen zijn van je portefeuille:

 • Energietransitie In Utrecht maken we samen de overstap naar duurzame energie. Een stad met zoveel inwoners, bezoekers en bedrijven heeft een grote vraag naar energie. We zijn daarom vandaag al druk bezig met de energie van morgen. Utrecht wil slim energie besparen en meer duurzame energie opwekken. Er komt in onze stad een duurzame warmtevoorziening, waarbij we geen aardgas meer gebruiken. De gemeente heeft een brede aanpak en werkt nauw samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder, een warmtebedrijf en maatschappelijke organisaties.
 • Werk voor iedereen Overheid, bedrijfsleven en onderwijs spannen zich in om mensen in Utrecht op een duurzame manier aan het werk te helpen en te houden. Utrecht onderscheidt vier gebieden waarin juist ook op lange termijn veel werk te verwachten is: ict, onderwijs, zorg en in de bouw en energietransitie. Met onze partners werken we eraan mensen in deze marktgroepen aan het werk te helpen.
 • Duurzame mobiliteit Om onze groeiende stad gezond en bereikbaar te houden, geven we voorrang aan schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. Lopen, fietsen en openbaar vervoer dus. Zo houden we de lucht schoner en jouw straat rustiger en veiliger. Daarom investeren we in beter en sneller OV, maken we ruimte voor fietsers en voetgangers en stimuleren we ander reisgedrag in samenwerking met onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen. Versie oktober 2019
 • Programma Utrechts Wervengebied In het programma Utrechts Wervengebied staat de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor het behoud en beheer van het Utrechtse wervengebied centraal. Naast het herstel van de werven, wordt hierin ook gekeken naar herstel van werfkelders en wegkelders en het zware verkeer dat in het gebied rijdt. Het doel van het plan van aanpak is om vanaf april 2020 tot in de eerste helft van 2021 het unieke Utrechtse wervengebied te onderzoeken en het project wal- en kluismuren grondig te herzien. Zodat daarna de werven en kelders weer in goede staat kunnen worden hersteld. Het doel is om laagdrempelig en transparant te communiceren met bewoners, ondernemers en bezoekers van de Utrechtse binnenstad. Hier kun jij een bijdrage aan leveren.

Het is ook mogelijk dat je elders in de organisatie op projecten wordt ingezet, mocht dat nodig zijn. Het Marketing- en Communicatienetwerk werkt voor de hele gemeente. Dat geldt ook voor mogelijke inzet in crisiscommunicatie, een kerntaak van de afdeling.

Werkzaamheden

De taken van communicatieprojecten bij de gemeente omvatten de gemeentelijke communicatie in brede zin van advies tot en met uitvoering. Hieronder benoemen wij een aantal taken die hierbij kunnen voorkomen:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren op strategie en aanpak op het vlak van marketing en communicatie, inclusief kansen en risico’s.
 • Communicatie- en participatietrajecten uitdenken en uitvoeren, inclusief organiseren van informatieavonden.
 • Begeleiden productie communicatiemiddelen en campagnes.
 • Schrijven van teksten, zoals nieuwsbrieven.
 • Samen sterke boodschappen ontwikkelen (in lijn met kernboodschappen coalitieakkoord).
 • Relatiebeheer met stakeholders in gebied (omgevingsmanagement).
 • Bijwonen van overleggen zoals projectteams.
 • Bestuurscommunicatieadviseurs en persvoorlichters ondersteunen met communicatieadvies en –uitvoering, waaronder voorbereiding beantwoorden persvragen of stafstukken.

De opdrachtgever(s)

De taken van communicatieprojecten bij de gemeente omvatten de gemeentelijke communicatie in brede zin van advies tot en met uitvoering. Hieronder benoemen wij een aantal taken die hierbij kunnen voorkomen: • Gevraagd en ongevraagd adviseren op strategie en aanpak op het vlak van marketing en communicatie, inclusief kansen en risico’s. • Communicatie- en participatietrajecten uitdenken en uitvoeren, inclusief organiseren van informatieavonden. • Begeleiden productie communicatiemiddelen en campagnes. • Schrijven van teksten, zoals nieuwsbrieven. • Samen sterke boodschappen ontwikkelen (in lijn met kernboodschappen coalitieakkoord). • Relatiebeheer met stakeholders in gebied (omgevingsmanagement). • Bijwonen van overleggen zoals projectteams. • Bestuurscommunicatieadviseurs en persvoorlichters ondersteunen met communicatieadvies en –uitvoering, waaronder voorbereiding beantwoorden persvragen of stafstukken.

Omschrijving kandiaat

We zoeken proactieve allround communicatieadviseurs met ervaring in het ruimtelijke domein. Je werkt zelfstandig en bent een makkelijke netwerker. Je bent een aanpakker en je ‘regelt wat er moet gebeuren’. Je weet wat er leeft in de stad, hoe de politiek in de gemeente werkt. Je hebt een goed oog voor de bewoner en kan vanuit diens perspectief adviseren. Je bent breed inzetbaar en flexibel. Je adviseert projectleiders en bestuur over de communicatie(strategie) en de participatie(strategie) en je laat eenduidige communicatiemiddelen maken. Je draait je hand niet om voor het schrijven of redigeren van teksten en het inzetten van social media. Hierbij werk je conform de Utrechtse standaarden zoals het coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen, de principes van Gezond Stedelijk Leven en het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’.

Je komt doorgaans in een klein team van communicatieadviseurs. Onderling verdelen jullie het werk.

Functie eisen

 • afgeronde hbo/wo opleiding op het gebied van Communicatie of soortgelijk.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in communicatie advisering.
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van het ruimtelijk domein.
 • Recente werkervaring binnen overheidsinstelling
 • Beschrijf ervaring op het gebied van het ruimtelijk domein.
 • Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4) o.a.binding met Utrecht.

Extra info

 • Periode: Van zsm t/m 31 maart, met optie tot verlenging eventueel met minder uren voor de verlenging
 • Belasting: 2 x 32 – 36 uur gemiddeld

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Utrecht gemeente

Publicatiedatum

15.10.2020

Publicatie eindigt

20.10.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.