Adviseur kostenbewustzijn en -reductie Jeugdwet

Nieuw

Functie omschrijving

Binnen De Dienst Noardwest Fryslân worden op dit moment voornamelijk de kwantitatieve gegevens benut om strategische keuzes te maken ten aanzien van kostenreductie voor uitgaven inzake de Jeugdwet. Daarbij wordt een kloof ervaren tussen de beschikbare data en uitvoering in de praktijk. Wij vragen advies en ondersteuning om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te combineren. Samen met verhogen van kostenbewustzijn is het doel advies aan deelnemende gemeenten te verstrekken over een hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Werkzaamheden

Van de adviseur worden de volgende taken verwacht:

A. Het maken van kwalitatieve analyses:

 • Analyseren en betekenis geven aan data/trends naar inhoud en kwaliteit en dit vertalen naar strategie
 • Het ophalen van knelpunten in de uitvoering en hieruit trends destilleren door:
  • Het ophalen van knelpunten uit de praktijk bij de adviseurs Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams (gebiedsteammedewerkers, gedragswetenschappers, teamleiders)
  • Het voeren van gesprekken met zorgaanbieders n.a.v. VOT’s
  • Het voeren van gesprekken met zorgaanbieders samen en op verzoek van gebiedsteammedewerkers in complexe casuïstiek
  • Verdiepend onderzoek n.a.v data en casuïstiek bij verwijzers en zorgaanbieders

Beoogd resultaat: Integratie van kwalitatieve analyses met de reeds bestaande financiële rapportages (afstand tussen voor en achterkant met elkaar verbinden).

B. Het versterken van de medewerkers bij De Dienst Noardwest Fryslân en de gebiedsteams met betrekking tot kostenbewustzijn:

 • Inventariseren onder gebiedsteammedewerkers hoe zij het beste kunnen worden ondersteund op het terrein van kostenbewustzijn en onderzoeken welke kennis en expertise nog nodig is om het kostenbewust handelen te vergroten. Afhankelijk van deze inventarisatie bieden van passende ondersteuning, bijvoorbeeld door het geven van training of coaching on the job
 • Het op passende wijze delen van informatie vanuit de kwalitatieve en kwantitatieve analyses

Beoogd resultaat: Medewerkers bij De Dienst Noardwest Fryslân en de gebiedsteams zijn zich beter bewust van waar zij het verschil kunnen maken ten aanzien van oplopende zorgkosten met behoud (of verbetering) van de kwaliteit van zorg.

C. Het op gang brengen van structurele oplossingen op basis van gesignaleerde trends in de keten

 • Het voeren van gesprekken met zorgaanbieders op basis van trends/ analyses en het initiëren van Quick Wins en structurele oplossingen.
 • Het voeren van gesprekken met afdelingen binnen de Dienst en daar buiten op basis van trends/analyses en het initiëren van Quick Wins en structurele oplossingen tav kwaliteit en kosten, zoals: Toezicht & Handhaving, Inkoop, Contractbeheer, de gebiedsteams en de beleidspool
 • Het voeren van gesprekken met externe ketenpartners op basis van trends/analyses en het initiëren van Quick Wins en structurele oplossingen tav kwaliteit en kosten, zoals het contractmanagement van SDF.
 • Het versterken van samenwerking met andere gemeenten op basis van trends/analyses

Beoogd resultaat: Quick wins zijn behaald en de structurele oplossingen zijn op gang gebracht. Er is een cyclisch proces van leren van praktijkvoorbeelden en data op gang gebracht met de belangrijkste ketenpartners.

Functie eisen

 • Aantoonbaar HBO/Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis op het gebied van:
  • Openbaar bestuur: de medewerker weet wat de staatkundige inrichting van Nederland is en welke functies, bevoegdheden en positie de gemeente en haar democratische organen heeft.
  • Projectmanagement: de medewerker weet een project in fasen in te richten, kent de fasen, weet deze fasen planmatig in te richten en de voortgang te bewaken.
  • Onderzoek: de medewerker weet valide cijfers en gegevens uit bronnen vast te stellen en verbanden te leggen en algemene conclusies te trekken.
  • Beleidsvoering en regie: de medewerker weet aan te geven met welke richting en middelen gestelde organisatiedoelen kunnen worden gerealiseerd.
  • Wet- en regelgeving: de medewerker weet de opbouw en systematiek van relevante wet- en regelgeving, kent algemene rechtsbeginselen en kan casuïstiek oplossen door toepassing ervan.
  • Veranderkunde: de medewerker weet wat er bij komt kijken om veranderingen door te voeren en draagvlak te creëren.
 • HBO/Academische opleiding Jeugdzorg
 • HBO/Academische opleiding op het gebied van Jeugdzorg
 • Aantoonbare werkervaring in advisering in het domein Jeugdzorg voor wat betreft kostenbewustzijn en kostenreductie
 • Zeer uitgebreide aantoonbare ervaring op het gebied van Jeugdzorg

Extra info

 • Startdatum 01-03-2021
 • Einddatum 31-12-2021
 • Optie tot verlenging Mogelijk voor dezelfde duur
 • Uren per week 28

Locatie

Franeker

Opdrachtgever

Noardeast-Fryslan gemeente

Publicatiedatum

22.01.2021

Publicatie eindigt

03.02.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.