Adviseur Implementatie/ werkplaatsbegeleider

Nieuw

Functie omschrijving

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Als adviseur ondersteun je gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, provincies en rijkspartijen bij hun inspanningen om op tijd gesteld te staan voor de veranderingen die deze wet vraagt. Vanuit de ADS Kennishub Omgevingswet waar je deel vanuit maakt werk je o.a. nauw samen met de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s), die de regio’s in interbestuurlijk verband op weg helpen met de implementatie van de Omgevingswet, en met het team dat zich bezighoudt met de vervanging en afsluiting van de drie huidige digitale landelijke voorzieningen (OLO, AIM en RP.nl) door DSO-LV, en met het aansluiten door de bevoegd gezagen op het DSO-LV.

Functie / Opdrachtomschrijving
Je begeleidt en ondersteunt, in afstemming met de RIO’s, regio’s in werkplaatsen bij hun voorbereidingen op de Omgevingswet. Je draagt kennis van de Omgevingswet en het DSO op toegankelijke wijze over en verbindt deze aan de praktijk. Dit doe je o.a. tijdens virtuele en regionale sessies in het land. Je bevordert daarbij tevens de samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling tussen organisaties.
Je kunt goed luisteren en signaleren welke kennis resp. ondersteuningsbehoefte nodig is en adviseert daarbij proactief. Je gebruikt bestaande ondersteuningsproducten en ontwikkelt indien nodig nieuwe producten die bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen) concrete handvaten bieden om volgens de (bedoeling van de) Omgevingswet en met het DSO te werken. Je bent daarbij proactief, kunt goed organiseren (organisaties/mensen samenbrengen) en werkt samen met andere collega’s bij Aan de Slag, met de koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en de samenwerkende rijkspartijen, en met de doelgroep. Je zet hiervoor indien nodig je eigen netwerk in.
Jouw taak wordt het begeleiden en ondersteunen van de werkplaatsen implementatie van Aan de Slag: Werkplaatsen implementatie Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet. Werkplaatsen worden ingezet als middel om te oefenen en/of een concrete implementatiestap te kunnen zetten waar men bijvoorbeeld vastloopt, het te complex wordt, etc. Werkplaatsen zijn integraal in de ketens van de Omgevingswet (inhoud, DSO en anders werken) en hebben een vooraf bepaald smart en concreet doel.

Werkzaamheden

- Intake gesprekken en vraagverheldering met deelnemer(s) werkplaats;
- Opzet gesprek met organisatie Ads voor ondersteuning werkplaats d.m.v. experts;
- (Proces)begeleiding sessies werkplaatsen met het oog op de te behalen vooraf bepaalde resultaten;
- Schakelen met één of meerdere contactpersonen bij Ads zodat knelpunten snel worden opgelost en de werkplaats soepel verloopt;
- Bijhouden ervaringen werkplaats;
- Resultaten werkplaats vastleggen en geschikt maken om te kunnen delen (o.a. via website Ads).

De opdrachtgever(s)

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK Ministerie van (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Binnen het DG Omgevingswet verzorgt de directie Aan De Slag (ADS) onder meer de invoeringsondersteuning aan overheden die aan de slag moeten met de Omgevingswet.

Functie eisen

 • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Je hebt brede algemene kennis van de Omgevingswet en het DSO
 • Je hebt ervaring met het werken in een interbestuurlijke omgeving
 • Je hebt kennis van/ervaring met het begeleiden van sessies
 • Je hebt ervaring als projectleider, of adviseur binnen een lokale overheid of uitvoeringsorganisatie daarvan
 • Je bent 10-28 uur per werkweek inzetbaar
 • Je hebt recente ervaring als projectleider/adviseur bij (verander-) projecten binnen de lokale overheid i.r.t. de Omgevingswet
 • Je bent in staat bruggen te slaan tussen verschillende organisaties (bevoegde gezagen, uitvoeringsorganisaties, koepels, leveranciers) en disciplines
 • Je hebt ervaring met kennisoverdracht
 • Je hebt ervaring met (leveranciers die) software (ontwikkelen) voor lokale overheden i.r.t. DSO
 • Je bent pro-actief en flexibel

Competenties

• Overtuigingskracht, mondeling en schriftelijk
• Communicatief en flexibel
• Samenwerken
• Helikopterview
• Bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn
• Goed kunnen plannen en organiseren

Extra info

 • Startdatum 24-11-2021
 • Einddatum 24-8-2022
 • Optie tot verlenging JA
 • Aantal uur per week 28,00
 • Aantal posities 1

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

25.11.2021

Publicatie eindigt

27.11.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.