Teammanager Inkoop en BPC

Nieuw

Functie omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Financiën van de Provincie Gelderland is in verband met de tijdelijke afwezigheid van de huidige teammanager op zoek naar tijdelijke vervanging voor de aansturing van het team BPC (Business Planning en Control) en het team Inkoop.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aansturen en faciliteren van de beide teams, met een sterke focus op people management.

Team BPC biedt organisatie en bestuur financieel inhoudelijke informatie, analyse en advies bij bestuursvoorstellen en de producten uit de Planning & Control-cyclus (begroting, najaarsnota, jaarrekening). De financiële professionals ondersteunen en denken mee in de uitdagingen waar de provincie voor staat.

Het team bestaat uit Business Controllers, Financial Controllers en Administratief experts, totaal 17 medewerkers.

Team Inkoop is verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van inkopen en aanbesteden van leveringen en diensten binnen de kaders van de Europese aanbestedingswetgeving. Het team is ook verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid, het uitvoeren van operationele inkooptaken, de inrichting van het financieel proces van bestelaanvraag t/m verzending van de inkooporder en de inrichting van het proces van contractbeheer.

Het team bestaat uit operationele, tactisch en strategisch inkopers, aanbestedingsjurist, coördinator Social Return, contractbeheerder en financieel analist. In totaal 12 medewerkers.

De interim Teammanager moet aantoonbaar zeer ervaren zijn op het gebied van people management en leidinggeven aan professionals en heeft bij voorkeur affiniteit met aanbesteden volgens de aanbestedingswetgeving en met Financiën (Planning & Control cyclus).

We vragen van de interim teammanager om minimaal 2 dagen per week op het provinciehuis te Arnhem aanwezig te zijn, waarvan in ieder geval de donderdag. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Werkzaamheden

In het team Inkoop ligt de focus op het verdere professionaliseren van de interne en externe processen. Het gaat daarbij onder meer om het op orde brengen van de basis, vereenvoudiging van processen en instrumenten en het bevorderen van de kennisdeling. Het updaten van het inkoopbeleid en daarnaast de communicatie naar buiten in de vorm van het updaten van bijvoorbeeld de templates.

Bij het team BPC is het zaak de verdeling van de aandachtsgebieden van de financial controllers en de administratieve experts aan te laten sluiten bij de nieuwe indeling van de ambities van de organisatie.

Er staat binnen BPC druk op de capaciteit en het takenpakket. Op basis van onder meer risico afwegingen zullen keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld moeten worden met betrekking tot de inzet van de beschikbare capaciteit. NEE-zeggen hoort daar ook bij.
De interim Teammanager moet in staat zijn hierin knopen door te hakken.

Het is belangrijk de aanwezige energie van beide teams vast te houden en vaart te houden in de realisatie van de voornemens. Hierin ligt een rol voor de interim Teammanager.

In het kort is de Teammanager BPC en Inkoop verantwoordelijk voor:

 • Tevreden medewerkers (gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met de teams);
 • Het individueel coachen van de medewerkers van beide teams, het stimuleren van samenwerken binnen de teams en ook binnen de gehele organisatie;
 • Het aansturen en faciliteren van het team BPC en het team Inkoop. De inhoudelijke aansturing binnen het team BPC wordt gedaan door de drie Business Controllers;
 • Succesvol bijdragen aan de uitvoering van de Uitvoeringsagenda (van het Coalitie Akkoord);
 • De teams succesvol laten bijdragen (vanuit hun expertise) aan de uitvoering van het Coalitie Akkoord;
 • Bijdragen als lid en/of voorzitten van de teamoverleggen;
 • Verbeteringen aanjagen met betrekking tot het operationeel inkoopproces en het geven van financieel advies in samenwerking met de teams;
 • Deelname aan diverse overlegstructuren binnen de provincie, zoals management breed en het AMT Financiën;
 • Bijdragen aan de uitvoering van de teamplannen;
 • Het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Functie eisen

 • Externe is inzetbaar vanaf 15 januari 2024 tot en met 14 januari 2025 voor gemiddeld 24 uur per week.
 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
 • Externe beschikt aantoonbaar over een HBO of WO werk- en denkniveau opgedaan door minimaal een afgeronde HBO opleiding of door minimaal 5 jaar werkervaring in maximaal de 2de managementlaag onder de directie. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar of benoem in welke rol en in een concrete beschrijving waar en hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013 - heden) als leidinggevende van professionals. Wij verstaan onder een professional: iemand die zeer ervaren, bedreven en deskundig is in wat hij/zij doet. Hij/zij heeft minder directe (bij)sturing nodig maar moet ruimte hebben om zijn/haar eigen expertise te kunnen laten floreren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de diversiteit van functies/rollen van medewerkers/professionals aan wie leiding is gegeven beschrijven.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende van gelijktijdig minimaal 3 verschillende teams met inhoudelijk van elkaar verschillende aandachtsgebieden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de verschillende teams beschrijven en de verschillende aandachtsgebieden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met direct leiding geven aan een team van minimaal 10 professionals.

Wensen

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het faciliteren van teambuildingactiviteiten om vertrouwen op te bouwen en individuele sterke punten van medewerkers te benutten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • terne kan tenminste 3 opdrachten/projecten/situaties beschrijven waaruit ervaring blijkt met het faciliteren van teambuildingactiviteiten om vertrouwen op te bouwen en individuele sterke punten van medewerkers te benutten (10 punten)
 • Externe is aantoonbaar een people manager, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe heeft aantoonbaar als teammanager de eindverantwoordelijk gehad voor het aandachtsgebied Inkoop en de daaraan gerelateerde processen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe heeft aantoonbaar als teammanager de eindverantwoordelijk gehad voor complexe financiële processen binnen een overheidsinstantie en/of in de private sector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

 • Resultaat- en oplossingsgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
 • Gedrevenheid: Je bent nieuwsgierig en ambitieus en volgt ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt deze naar interventies, instrumenten en/of beleid.
 • Onafhankelijkheid: Je geeft desgevraagd je eigen mening, ook als die afwijkt van de gangbare mening. Je brengt uit eigen beweging een afwijkende mening naar voren en je bent bereid om eventueel als eerste de boodschapper van slecht nieuws te zijn. Je onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om een ander een plezier te doen. Je vaart een eigen koers.
 • Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden om tot resultaat te komen.

Extra info

 • Standplaats: Provinciehuis te Arnhem (minimaal 2 dagen per week) en thuiswerken
 • Startdatum: 15-01-2024
 • Einddatum: 14-01-2025
 • Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
 • Uren per week: gemiddeld 24 uur

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 3 januari en op donderdagochtend 4 januari 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

06.12.2023

Publicatie eindigt

18.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.