Strategisch projectmedewerker Economische Visie

Nieuw

Functie omschrijving

De uitvraag bevat een strategisch projectmedewerker Economische Visie. Je bent (mede) penvoerder en trekker van het opstellen van een Economische Visie. Deze kent een lange termijn perspectief (2040) en korte termijn uitvoeringsagenda (4 jaar). Je doet dit in nauwe samenwerking met het team Economie en Media en met name de strategisch adviseur Economie die mede penvoerder en trekker is. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dit alles in nauwe participatie met betrokkenen zoals ondernemers, vastgoedeigenaren, campusorganisatie Media Park, ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen, etc. Je werkt in een kernteam met collega’s vanuit andere disciplines zoals ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en communicatie en het in te huren participatiebureau.

Economische Visie
In de economische visie zetten we in op een economisch vitaal Hilversum met daarin als speerpunten ruimte voor werken, een diverse(re) economische samenstelling en een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie(s). De startnotitie, te openen via de volgende link: startnotitie beschrijft hoe we dit proces om te komen tot deze economische visie willen vormgeven met onze stakeholders en benoemt de thema’s en opgaven, doelgroepen en gebieden die we in de visie willen adresseren. Het eindproduct is een document met visie (tot 2040) en uitvoeringsagenda voor de komende vier jaar. De Economische Visie bevat tools en handvatten om de uitvoering in te gaan en actie te ondernemen. De Economische Visie willen we als gemeente opstellen in co-creatie met een participatiebureau.

Werkzaamheden

Vind jij het leuk om vanuit een economisch perspectief mee te werken aan de opgaven van vandaag en morgen? Te werken aan een aantrekkelijk en sterk vestigingsklimaat? En dit samen met een bevlogen en leuk team vorm te geven in nauwe samenwerking met onze partners in de stad en regio. Werk je graag samen, heb je affiniteit met sociaal- en ruimtelijke economische vraagstukken en vind je het leuk om in de spreekwoordelijke pen te klimmen om analyses en ideeën te vertalen naar de Economische Visie? Kom dan ons team versterken!

De strategisch projectmedewerker werkt hieraan:

 • Je bent (mede) penvoerder voor de Economische Visie, waarin visie en uitvoering hand in hand gaan. De andere penvoerder is een strategisch adviseur Economie;
 • Proces: samen met de strategisch adviseur: aansturing participatie met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen in samenwerking met het externe participatiebureau;
 • Je voert onderzoek uit en weet onderzoeksresultaten om te zetten naar relevante informatie en dit te vertalen / uit te schrijven naar deze Economische Visie;
 • Het informeren van- en afstemmen met het kernteam, het externe participatiebureau, de ambtelijke en bestuurlijk opdrachtgever en de betrokkenen;
 • Betrekken van de belangrijkste inhoudelijke deskundigen in de gemeentelijke organisatie op de relevante beleidsterreinen.

De opdrachtgever(s)

Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van economisch beleid en/of economische visie voor gemeenten (benoem tenminste 2 concrete voorbeelden in het cv.);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met economisch ruimtelijke vraagstukken én participatie met samenwerkingsverbanden (benoem dit duidelijk in het cv.).

Wensen (weging, totaal 100 punten)

 • Afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van Sociale of Economische Geografie, Planologie, Economie en/of Bestuurskunde of soortgelijk (25 punten);
 • Aantoonbare schrijfervaring met visies en/of beleidsplannen (benoem minimaal 1 voorbeeld in het cv.) (50 punten);
 • Aantoonbaar om kunnen gaan met tegengestelde belangen van ondernemers, vastgoedpartijen, onderwijs en gemeente (beschrijf minimaal 2 voorbeelden uit op een aparte pagina in het cv. ) (25 punten).

Competenties

 • Schrijfvaardigheid, je kunt inzichten vertalen naar beleid en dit ook goed opschrijven;
 • Plannen en organiseren, overzicht kunnen bewaren;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandig;
 • Overtuigingskracht,
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Mensen in beweging krijgen;
 • Proactief signaleren en oppakken;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaat- en Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig;
 • ‘Out of the box’denken.

Extra info

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr/ in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 11 maart 2024 tot 13.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 maart 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Locatie

Hilversum

Publicatiedatum

27.02.2024

Publicatie eindigt

04.03.2024

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.