Senior Projectmanager KITA Hybrid Cloud

Nieuw

Functie omschrijving

De primaire verantwoordelijkheid van de Senior Projectmanager is ervoor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De Senior Projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De Senior Projectmanagerlegt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De Senior Projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/programmamanager/opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de project governance voor te bereiden. Projecten zijn veelal gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
Het project Kadaster IT Aanbestedingen (KITA) heeft als doel om de huidige IT infrastructuur van Kadaster te moderniseren. Hiertoe zijn 5 kavels gedefinieerd die momenteel worden aanbesteed. Eén van deze kavels betreft de implementatie van de nieuwe Hybrid Cloud omgeving waarop het Kadaster applicatielandschap moet gaat landen.

We zoeken een Senior Projectmanager KITA Hybrid Cloud die de implementatie van de Hybrid Cloud omgeving door de nieuwe leverancier efficiënt en effectief kan aansturen, en vervolgens zorgt voor een vlekkeloze migratie van alle Kadaster applicaties en data naar dit nieuwe platform, waarbij de continuïteit van de Kadaster dienstverlening gewaarborgd blijft.

Werkzaamheden

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Zorgt voor de tijdige oplevering van de hybride cloudomgeving door de nieuwe leverancier conform specificaties.
 • Stelt transitieplannen op in overleg met latende en nieuwe leverancier, en voert deze uit.
 • Begeleidt applicatieteams (DevOps) wat betreft transitievoorbereiding en -uitvoering.
 • Is in staat om zelfstandig een koers te ontwikkelen, uit te dragen, en deze ook standvastig vast te houden.
 • Binnen het Kadaster wordt gewerkt volgens de methodieken: Prince II, Scrum/Agile en MSP. Kennis en ervaring met deze methodieken is een pré.

De opdrachtgever(s)

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl.

Functie eisen

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 18 maart 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 - 40 uur per week. Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als IT Projectmanager.
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile.
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van hybride cloud omgevingen conform specificaties.
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en succesvol uitvoeren van transitieplannen in overleg met latende en nieuwe leverancier.
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen en begeleiden van applicatieteams (DevOps) wat betreft transitievoorbereiding en -uitvoering.
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
 • Aantoonbare ervaring met een overheidsorganisatie die wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Analytisch vermogen
 • Netwerken
 • Helicopterview
 • Overtuigingskracht
 • Sturend vermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden

Extra info

 • Standplaats: Apeldoorn
 • Startdatum: 18-03-2024
 • Einddatum: 31-12-2024
 • Optie tot verlenging: 2 keer 6 maanden
 • Uren per week: 32 tot 40 uur

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 maart 2024 via MS Teams. Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.

Locatie

Apeldoorn

Publicatiedatum

24.02.2024

Publicatie eindigt

01.03.2024

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.