Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie en water

Nieuw

Functie omschrijving

Gemeente Voorschoten is een groen dorp tussen Leiden en Den Haag in. Hier werk je aan de klimaatadaptatiestrategie om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken en voor te bereiden op een toekomst die tegelijkertijd warmer, natter en droger wordt. In het klimaatadaptatiebeleid van de gemeente dat wordt vastgesteld in juni 2023 staan 6 kerndoelstellingen die in de praktijk moeten worden gebracht. Jij geeft advies over hoe we de waterkwaliteit op peil houden, zorgen voor voldoende waterberging en voorkomen dat straten na hoosbuien onder water staan. Om de veranderingen ook daadwerkelijk mogelijk te maken adviseer je collega’s over passende maatregelen die in gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen kunnen worden toegepast. Ook versnel je de uitvoering van maatregelen door middel van subsidie- en fondsenwerving, specifiek door het organiseren van de aanvraag van de Impulsregeling vanuit de DPRA.

In Voorschoten hebben we dus de komende jaren een spannende opgave om de gemeente te verduurzamen. Binnen deze opgave leg jij de verbinding tussen het waterbeleid, de klimaatadaptatiestrategie en de omgevingsvisie en zorg je ervoor dat collega’s je snel kunnen vinden.

Werkzaamheden

Jouw takenpakket bestaat uit o.a:

 • Je vertaalt samen met de verantwoordelijke projectleider het beleid naar concrete maatregelen of toetst initiatieven en plannen van ontwikkelaars aan het klimaatadaptatiebeleid.
 • Ook ben je opdrachtgever voor de onderzoeken die nodig zijn om beleid verder uit te werken.
 • Wanneer we beleid ontwikkelen kijken we ook naar de uitvoerbaarheid hiervan. Dit betekent dat we een lange-termijnplan maken waar we jaren mee vooruit kunnen. Je brengt de uitvoeringsagenda een stap verder samen met verschillende afdelingen om tot een integraal plan te komen.
 • Je adviseert het bestuur en verzorgt benodigde besluitvorming.
 • Je maakt de koppeling tussen het beleid en de omgevingsvisie.
 • Je vraagt subsidies aan en begeleid de projectleiders bij de implementatie in het project.
 • Je werkgebied reikt verder dan het gemeentehuis. Het betrekken van inwoners bij het ontwikkelen van beleid hoort er ook bij. Het klimaatbeleid wordt uitgevoerd in de directe omgeving van onze inwoners. Vanuit de gemeente geef jij aan inwoners de participatiekaders aan, verken je hun wensen, voer je gesprekken en weeg je af welke inbreng vanuit een participatietraject op inhoudelijke gronden een plek kan krijgen in beleid.
 • Je bent een spin in het web en sluit aan bij diverse overlegorganen in de regio om samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie te versterken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en (praktijk) ervaringen. Je bent actief in het zoeken van kansen op samenwerking in de regio en subsidiemogelijkheden.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering (RA). FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het schrijven van beleidsnota's en rapportages en technische advisering bij bouw- en civiele projecten het gebied van klimaatadaptie en water;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi)-overheidsorganisatie binnen het fysieke domein;
 • Minimaal 2 dagen per week fysiek aanwezig in Voorschoten.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ontwikkeling
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van klimaatadaptatie en water binnen een gemeente
 • Aantoonbare werkervaring met inwonerparticipatie op gebied van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
 • Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van gemeentelijke subsidieaanvragen op het gebied van duurzaamheid
 • 9. Aantoonbare werkervaring met ondersteuning van totstandkoming gemeentelijk duurzaamheidsbeleid (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld/toelichting)

Competenties

 • Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines van het College en de Raad;
 • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
 • Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen (in woord en geschrift) aan zowel collega’s, als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
 • Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Extra info

Duur 6 maanden
Optie tot verlenging 2 maal 6 maanden
Uren per week 24
Start 1 april 2023

De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op woensdag 29 maart 2023 van 09:00 uur tot 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Locatie

Voorschoten

Publicatiedatum

21.03.2023

Publicatie eindigt

25.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.