Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Nieuw

Functie omschrijving

Project
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Als adviseur ondersteun je gemeenten, waterschappen, provincies en rijkspartijen bij hun inspanningen om op tijd gesteld te staan voor de veranderingen die deze wet vraagt. Vanuit de ADS Kennishub Omgevingswet waar je deel vanuit maakt werk je o.a. nauw samen met de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s), die de regio’s in interbestuurlijk verband op weg helpen met de implementatie van de Omgevingswet, en met het team dat zich bezighoudt met de vervanging en afsluiting van de drie huidige digitale landelijke voorzieningen (OLO, AIM en RP.nl) door het Omgevingsloket, en met het aansluiten door de bevoegd gezagen op het Omgevingsloket.

Werkzaamheden

Je adviseert en begeleidt, in afstemming met de RIO’s, regio’s bij het opstellen van plannen van aanpak voor regelbeheer. Je draagt kennis van het opstellen en ontsluiten van toepasbare en bij voorkeur ook juridische regels op toegankelijke wijze over en verbindt deze aan de praktijk. Dit doe je o.a. tijdens virtuele en regionale sessies in het land. Je bevordert daarbij tevens de samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling tussen organisaties.
Je kunt goed luisteren en signaleren welke kennis resp. ondersteuningsproducten nodig zijn. Je gebruikt bestaande ondersteuningsproducten en ontwikkelt indien nodig nieuwe producten die bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen) concrete handvaten bieden om volgens de (bedoeling van de) Omgevingswet en met het Omgevingsloket te werken. Je bent daarbij pro-actief, kunt goed organiseren (organisaties/mensen samenbrengen) en werkt samen met andere collega’s bij Aan de Slag, met de koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en de samenwerkende rijkspartijen, en met de doelgroep. Je draagt bij aan het opstellen van de landelijke aanpak voor implementatie-ondersteuning op het gebied van toepasbaar maken van juridische regels voor digitale dienstverlening. De insteek voor de implementatie-ondersteuning is programmatisch: per kwartaal worden de inzet en prioriteiten bepaald. Daarnaast kan je ook worden ingezet op andere onderdelen van de stelselherziening.

De opdrachtgever(s)

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) staat duidelijk voor de mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Binnen het DG Omgevingswet verzorgt de directie Aan De Slag (ADS) onder meer de invoeringsondersteuning aan overheden die aan de slag moeten met de Omgevingswet.

Functie eisen

 • Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt brede algemene kennis van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Je hebt kennis van/ervaring met het begeleiden van sessies om business rules / toepasbare regels op te stellen
 • Je hebt ervaring als projectleider, of adviseur binnen een lokale overheid of uitvoeringsorganisatie daarvan
 • Je bent 16-24 uur per werkweek inzetbaar
 • Je hebt recente ervaring als projectleider/adviseur bij (verander-) projecten binnen de lokale overheid i.r.t. de Omgevingswet
 • Je hebt ervaring met het werken in een interbestuurlijke omgeving
 • Je bent in staat bruggen te slaan tussen verschillende organisaties (bevoegde gezagen, uitvoeringsorganisaties, koepels, leveranciers) en disciplines
 • Je hebt ervaring met het overdragen van kennis en het geven van trainingen
 • Je hebt ervaring met (leveranciers die) software (ontwikkelen) voor lokale overheden i.r.t.

Competenties

 • Overtuigingskracht, mondeling en schriftelijk
 • Communicatief en flexibel
 • Samenwerken
 • Helikopterview
 • Bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn
 • Goed kunnen plannen en organiseren

Extra info

 • Startdatum 1-1-2021
 • Einddatum 1-10-2022
 • Optie tot verlenging JA
 • Aantal uur per week 24,00
 • Aantal posities 2

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

25.11.2021

Publicatie eindigt

27.11.2021

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.