Regionaal kwartiermaker Aanpak Laaggeletterdheid (Sociale zaken & Werkgelegenheid)

Nieuw

Functie omschrijving

Wij zoeken betrokken medewerkers die resultaten boeken op een slimme manier. Dit betekent dat je goed bent in je vak en begrijpt wat de omgeving vraagt. Samen met collega’s en anderen bedenk je daarvoor zo eenvoudig mogelijke oplossingen. Je houdt van duidelijke afspraken, korte lijntjes, neemt verantwoordelijkheid, ziet kansen en vindt het leuk om net dat beetje extra te doen. Krijg je daar energie van, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.


Voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs - onderdeel: (digi)Taalvaardigheden Volwassenen, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) ambities en voorwaarden vastleggen in een (concept-)overeenkomst. De 35 arbeidsmarktregio's (waaronder Noord-Limburg, waarvan Venlo de centrum-gemeente is) hebben een bedrag beschikbaar gekregen om die ambities waar te maken in de komende jaren én om aan de nadere voorwaarden te voldoen.

Het heeft onder andere betrekking op de volgende thema's:

 • Doelgroep analyse op basis van CBS-gegevens;
 • Certificering van (digi)Taalhuizen;
 • Eisen aan monitoring, van in ieder geval WEB-gefinancierde trajecten (en effecten);
 • Kwaliteitsborging (ook weer: in ieder geval WEB-gefinancierde activiteiten);
 • Meer integraal (VVE-kinderen en ouders);
 • Samenhang in Sociaal Domein;
 • Hoger bereik van Nederlandstaligen.

Kern van de opgave is een ambitieuze aanpak van de laaggeletterdheid, ingestoken op de schaalgrootte van arbeidsmarktregio’s. Voor deze opdracht ten behoeve van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg zoeken we, vanuit onze verantwoordelijkheid als centrumgemeente, een regionaal kwartiermaker Aanpak Laaggeletterdheid.

Werkzaamheden

Als regionaal Kwartiermaker en Projectleider/adviseur Aanpak Laaggeletterdheid ga je samen met gemeenten en partners een planmatige opzet voor de regionale ambities op en de aanpak van laaggeletterdheid realiseren. Hierbij verken je de consequenties van de invulling van de ambities en hou je rekening met het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Dit betekent concreet onder andere:

 • Je maakt een kwalitatieve en kwantitatieve regionale analyse over laaggeletterdheid, het huidige (lokale en regionale) aanbod aanpak laaggeletterdheid alsmede van beleidsplannen op dat vlak;
 • Je gebruikt onder andere die analyses als input naar een regionaal beleidsprogramma met regionaal draagvlak voor de aanpak
 • Daartoe ga je in iedere gemeente vragen en kansen ophalen, aanjagen en ontwikkelen. Dit doe je in overleg met de regionaal samenwerkende beleidsadviseurs.
 • Je gaat voor 1 mei 2021 een houtskoolschets voor dit regionaal programma opleveren, opdat dit als input richting begrotingsvoorbereiding 2021 bij de verschillende gemeenten kan worden meegenomen
 • Je gaat zorgdragen voor het gezamenlijk formuleren van regionale ambities, alsmede de mogelijke financiering daarvan (al dan niet extern).
 • Je gaat deze ambities - en indachtig nieuwe wet- en regelgeving op dit vlak - vertalen naar een in 2021 in besluitvorming te nemen definitief meerjarig (doorkijk naar 2024) regionaal beleidsprogramma en aansluitend concreet implementatieplan.
 • Na de besluitvorming lever je een bijdrage aan de implementatie
 • Je gaat een regionaal uitvoeringsprogramma opstellen, waarbij gewerkt wordt met diverse scenario’s, zodat financiering op het ambitieniveau kan worden aangepast èn andersom.
 • Je faciliteert doorvertaling/verankering van het regionale beleidsprogramma in lokale beleidsplannen, en verleent daartoe waar nodig ondersteuning aan lokale actoren.

Het regionale beleidsprogramma moet tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het plan van aanpak is gericht op verbetering, kennisdeling en het ontwikkelen van een regio die op dit thema meer van elkaar leert
 • het op te stellen plan moet rekening houden met de lange termijn en daarom vooral gericht zijn op preventie van laaggeletterdheid
 • in het plan is aandacht voor veel samenwerking met andere partijen
 • legt de verbinding met de uitgangspunten uit de regiovisie en de in voorbereiding zijnde regionale arbeidsmarktvisie
 • in het plan is aandacht voor de relatie met andere regionale thema’s
 • het plan leidt tot efficiënte en effectieve inzet van lokale en regionale (verbindings)middelen

De opdrachtgever(s)

een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!

Werken voor…

centrumgemeente Venlo in de regio Noord-Limburg is werken aan je eigen kwaliteit van leven. In Noord-Limburg kun je prettig en gezond wonen, werken en meedoen, door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Je werkt voor mensen die je iedere dag tegenkomt, aan projecten die letterlijk om de hoek liggen. Je kunt echt een verschil maken voor inwoners. Dat geeft voldoening. Het werk is boeiend, de opgaven zijn uitdagend en je werkt met veel verschillende partijen samen.

Omschrijving kandiaat

Als regionaal kwartiermaker Aanpak Laaggeletterdheid, ben jij de opdrachtnemer op de opdracht voor de ontwikkeling naar en implementatie- en uitvoeringsbegeleiding van de regionale ambitie inzake de regionale aanpak van Laaggeletterdheid.

Jij bent een ervaren projectleider en adviseur en bent van nature gericht op samenwerken en verbinden. Je zoekt actief de verbinding met jouw klanten en collega’s. Vanzelfsprekend heb jij gevoel voor menselijke, organisatorische en bestuurlijke verhoudingen en ben jij een stevige gesprekspartner op diverse niveaus. Als kwartiermaker, projectleider en adviseur neem je initiatief, denk je in oplossingen neem je weloverwogen beslissingen en werk je doel, – en resultaatgericht.

 • Je hebt een hbo+ werk en denkniveau;
 • je hebt minimaal 3 jaar ervaring als adviseur in een politiek/bestuurlijke en dynamische omgeving;
 • je hebt kennis van en ervaring met de problematiek en aanpak van laaggeletterdheid en digitale vaardigheden van volwassenen;
 • je bent een denkende doener, die inzichten en innovatie kan vertalen naar beleid en uitvoeringspraktijk;
 • je hebt daarbij overtuigingskracht en informeel gezag, persoonlijk leiderschap. Je bent in staat processen tot resultaat te brengen;
 • je bent communicatief sterk en hebt een verbindende persoonlijkheid;
 • je werkt oplossingsgericht, zoekt kansen en mogelijkheden, blijft kritisch en benoemd vraagstukken;
 • je hebt lef, bent flexibel en doet wat nodig is.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Probleemanalyse
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Flexibel gedrag
 • Resultaatgerichtheid

Extra info

Van 1-3-2021 t/m 1-3-2022 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden | Standplaats: Venlo | Sociale zaken & Werkgelegenheid | Uren: 32 per week

Locatie

Venlo

Opdrachtgever

Venlo gemeente

Publicatiedatum

18.01.2021

Publicatie eindigt

26.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.