Projectmedewerker IV Stadsdelen (Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica, Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen, Sociale Wetenschappen of Bedrijfskunde)

Nieuw

Functie omschrijving

Projectmedewerker Stadsdelen. In de functie ben je medeverantwoordelijk (regie en coördinatie) voor het organiseren van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de stadsdelen en het inrichten van informatiegestuurd gebiedsgericht werken. Dankzij jouw inspanningen komt data op buurtniveau structureel beschikbaar vanuit verschillende bronnen binnen de gemeente. Daarnaast maak je onderdeel uit van het scrumteam dat op basis van deze data toepasbare stuurinformatieproducten voor de stadsdelen ontwikkelt. Hiertoe werk je nauw samen met de product owner en de business owner vanuit de stadsdelenorganisatie.

Werkzaamheden


De projectmedewerker zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:
  • Identificeren van de behoefte van informatievraagstukken en vertalen van vraagstukken deze samen met de businesspartner naar passende interventies.
  • Coördineren van informatievraagstukken voor Stadsdelen. Verzorgen van planning en organisatie van uitwerking van deze vraagstukken.
  • Vormgeven en verder inrichten en optimaliseren van de iInformatiedienstverlening in samenwerking met betrokkenen uit het I-domein en uit de business;
  • Voorbereiden van besluitvorming en het uitwerken van voorstellen.
  • Mee-organiseren van bijeenkomsten en hierbij allerlei hand en spandiensten verrichten.

De opdrachtgever(s)

De IV-eenheid (ongeveer 200 fte) verzorgt de informatievoorziening van de dertien directies in het cluster Ruimte en Economie, de drie directies in het cluster Stadsbeheer en de zeven Stadsdelen (in totaal ongeveer 5500 fte).

IV voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten en daardoor ook wat ze moeten doen. Alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, en betrouwbaar, bruikbaar, bestendig, benaderbaar, begrijpelijk en beschermd.

Het scrumteam 'informatie- Gestuurd Gebiedsgericht Werken' (iGGW) structureert data op laag geografisch schaalniveau tot toepasbare informatie, zodat de Stadsdelen en haar gebiedsteams een betere/ integrale afweging kunnen maken. Stads breed & gebiedsgericht. We dragen bij aan het sneller deelbaar en toepasbaar maken van kwalitatief en kwantitatieve data vanuit maatschappelijke opgaven uit de gebieden.

Functie eisen

  • in het bezit van een erkende afgeronde WO-opleiding in de richting van Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica, Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen, Sociale Wetenschappen of Bedrijfskunde
  • maximaal 0-2 jaar ervaring in het vakgebied van informatievoorziening binnen een gemeente of andere publieke of overheidsorganisatie in het afgelopen jaar.
  • aantoonbare kennis en ervaring van scrummethodiek.

Wensen

  • aantoonbare ervaring met projecten op het snijvlak van ICT en business in het afgelopen jaar.

Extra info

• Startdatum: 5 augustus 2020
• Einddatum: 4 mei 2021
• Werklocatie: Verschillende locaties in de stad
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 36
• Optie tot verlenging: ja

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

30.07.2020

Publicatie eindigt

08.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.