Projectmanager Zero Emissie Aanpak (milieuzones)

Nieuw

Functie omschrijving

De projectmanager houdt zich bezig met verschillende opgaven die liggen op het gebied van Regulerende, Stimulerende en Faciliterende maatregelen gericht op bestelverkeer, brom en sn0rfiesten, vrachtverkeer en touringcars. Dit zijn diverse maatregelen, variërend van uitstootvrije zones, ontheffingverlening, handhaving, laadinfrastructuur en inkoopincentives. De noemer waaronder dit zal gebeuren is de 'zero emissie aanpak'.

Werkzaamheden

Concreet ligt de komende maanden de focus op het voorbereiden van een gebiedsgerichte aanpak c.q. straatgerichte aanpak voor zakelijke veelrijders in de stad. De projectmanager geeft leiding aan een team dat deze opgave organiseert. Hij/zij onderzoekt mogelijkheden en organiseert draagvlak bij collega's intern en partijen extern. Hij is ook verantwoordelijk voor afstemming met de bestuurder en het bestuurlijk proces.

De opdrachtgever(s)

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De Directie Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Binnen de afdeling Duurzaamheid is heeft het gemeentelijk programma Luchtkwaliteit het Actieplan Schone Lucht opgesteld. Dit plan heeft ten doel de luchtkwaliteit binnen de gemeente Amsterdam te verbeteren. Dat doet zij onder meer middels maatregelen die de schadelijke uitstoot van voertuigen verminderen, zoals milieuzones. Daarnaast wordt ook ingezet op het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer met name door de uitrol van het laadnetwerk.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau.
 • minimaal 8 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar met regulerende maatregelen, zoals milieuzones.
 • minimaal 6 jaar ervaring met beleidsstimuleringsregelingen voor elektrische bestel- en vrachtvoertuigen.
 • minimaal 8 jaar ervaring met één of liefst meerdere verkeersdoelgroepen 'brom- en snorfietsen', 'touringcars' en 'bestel- en vrachtauto's' in de afgelopen 10 jaar.
 • zo spoedig mogelijk beschikbaar, maar in ieder geval per 1 november 2019, voor 32 uur per week.

Wensen

 • aantoonbare ervaring met het boeken van resultaten in een publiek-private omgeving. U moet kunnen aantonen dat u beleidsdoelen/ voorgenomen maatregelen op G4- niveau, op genoemd beleidsveld (milieuzones etc.) hebt gerealiseerd en hier ook heldere voorbeelden voor kunt aandragen.
 • en uitgebreid netwerk binnen het bedrijfsleven, zowel bij een landelijke brancheorganisatie (bv. TLN, EVO, VNO-NCW, Bovag, RAI, KNV) als lokale (innoverende) bedrijven als belangenorganisatie (bv milieudefensie, Scooterbelang, bewonersverenigingen, ondernemersverengingen)
 • een uitstekend netwerk in duurzame mobiliteit, zowel in Nederland als in Europa.
 • minimaal 8 jaar ervaring met duurzaamheids- of mobiliteitsprojecten op G4 niveau.
 • gevoel voor politiek en kan dit aantonen door middel van projectresultaten die in politiek-bestuurlijke arena tot stand zijn gekomen.
 • ervaring met vragen- en klachtenafhandeling van burgers en bedrijven, met inspraaktrajecten en met bezwaar- en beroepsprocedure. De kandidaat weet het gemeentelijk beleid goed te verwoorden, te verdedigen en is in staat om signalen uit de maatschappij te vertalen naar een kwaliteitsverbetering van beleid en projectresultaat.
 • goed bekend met gemeentelijke (stads)problematiek, in het bijzonder in een G4 gemeente.
 • flexibel inzetbaar en kan, indien nodig, op alle weekdagen aanwezig zijn.

Extra info

• Startdatum: 01-11-2019
• Einddatum: 31-10-2020
• Werklocatie: Weesperplein 8
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 32
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

11.09.2019

Publicatie eindigt

22.09.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.