Projectleider Verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed

Nieuw

Functie omschrijving

Met dit driejarig programma kunnen we samen met onze partners panden in Flevoland duurzamer maken. Het ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed is erop gericht de (maatschappelijk) vastgoedeigenaren met een beperkt aantal gebouwen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed teneinde energie te besparen en daarmee CO2-reductie te bewerkstelligen. De ondersteuning is gericht op o.a. het uitwerken van uitvoeringsplannen, creëren van spin-off naar andere eigenaren, het zo kosteneffectief mogelijk opereren en koppelkansen benutten.

Doelgroep ontzorgingsprogramma:

 • Gemeenten (tot 25.000 inwoners);
 • Primair en Voortgezet onderwijs;
 • Zorgaanbieders in de langdurige zorg en eerstelijnszorg;
 • Culturele algemeen nut beogende instellingen;
 • Gebouwen met een publieksfunctie.

De projectleider van het ontzorgingsprogramma is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaten van het programma. Hij/zij vormt de linking pin tussen de vertegenwoordigers van het landelijk programma (RVO), het Flevolandse werkveld en de provinciale organisatie (ambtelijk en bestuurlijk). De projectleider heeft kennis van de doelgroep en klein maatschappelijk vastgoed maar is geen inhoudelijk specialist. De nadruk ligt op het inrichten van een team van deskundigen die de verbinding met het werkveld gaan leggen om activiteiten te stimuleren, verduurzamingskansen te pakken en concreet uit te werken in plannen. Daarnaast heeft de projectleider de verantwoordelijkheid over de uitvoering van:

 • Het opstellen van vervolganalyse vastgoedeigenaren en gebouwen;
 • Monitoring (keuze hoe), analyse en evaluatie van het project, waaronder levering van rapportages over de voortgang van het project en financiële rapportage richting BZK.
 • Stimuleren bewustwording, benaderen netwerken & potentiële financiers ism coaches en facilitators.
 • Zoeken naar koppelkansen contacten onderhouden met andere initiatieven, interne en externe projecten, gemeenten, andere provincies en gebiedspartners (zoals EEF, NMFF, Omgevingsdienst)
 • Afstemming met RVO, BZK, Kennisinstituten en expertisecentra maatschappelijk vastgoed
 • Jaarlijkse verantwoording afleggen aan BZK voor sisa-methodiek

De opdrachtgever(s)

De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het concreet uitvoering geven aan de van het Rijk ontvangen subsidie van in totaal € 2 miljoen (afgerond) om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Het ontzorgingsprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de energietransitie maatregelen van de provincie Flevoland.

Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren en op veel plaatsen in het land onvoldoende op gang komt. Versnelling en opschaling van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed is nodig, met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn. In dit kader heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed aangekondigd, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden tot het moment van aanbesteding omtrent maatregelen om vastgoed te verduurzamen. De middelen dienen te worden ingezet op begeleiding en advisering, niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf. De uitvoering van het ontzorgingsprogramma ligt bij de provincies. De looptijd van het programma is drie jaar t/m eind 2023.

Functie eisen

 • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of plaats op het provinciehuis te Lelystad. Momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MS Teams;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • U/uw kandidaat bent/is voor 20 uur per week beschikbaar. Aanwezigheid/beschikbaarheid is in overleg. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
 • Volledige beschikbaarheid van 20 uur bij aanvang van de opdracht (uiterlijk per 1 april);
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Aantoonbare werkervaring binnen het Flevolandse netwerk op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Maak aantoonbaar met een concreet voorbeeld Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een (semi-)publieke organisatie
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider van verduurzamings- en of energiebesparingsopgaven
 • Aantoonbare werkervaring in het aansturen van een eigen team (van minimaal 5 personen)
 • Aantoonbare werkervaring binnen het netwerk van genoemde doelgroepen

Extra info

 • Duur 9 maanden
 • Optie tot verlenging 2 maal 12 maanden
 • Uren per week 20
 • Start Z.s.m.

Locatie

Lelystad

Opdrachtgever

Provincie Flevoland

Publicatiedatum

23.02.2021

Publicatie eindigt

02.03.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.