Projectleider uitrolstrategie laadinfrastructuur

Nieuw

Functie omschrijving

Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad.
Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel oplaadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030.
Het college heeft daarom het Actieplan Schone Lucht vastgesteld en het Programma Luchtkwaliteit geeft invulling aan de uitvoering van het Actieplan. Het programma bestaat uit vier teams: communicatie, milieuzones, laadinfra en uitstootvrije mobiliteit. Daarnaast zijn er nog een aantal programma brede rollen op gebied van o.a. beleidsadvisering; monitoring en lobby. Elk team wordt aangestuurd door een projectmanager in opdracht van de programmamanager.
In november heeft het college de Amsterdamse laadvisie 'Laad me - Strategisch plan laadinfrastructuur 2020-2030) vastgesteld waarin meerdere strategische lijnen worden besproken. Wij zijn nu op zoek naar een projectleider die de coördinatie op zich neemt over de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitrolstrategie laadinfrastructuur. De andere strategische lijnen worden aangestuurd door andere projectleiders en samen met de projectmanager vormt dit het projectteam laadinfra.
De projectleider uitrolstrategie laadinfra (hierna de projectleider) coördineert de deelopgave waarin een aantal concrete resultaten geboekt moeten worden: twee aanbestedingen: een contract voor overbruggingsperiode van plaatsing van laadinfrastructuur tot medio 2022 en een meerjarig contract per 2022 waarbij een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd; het realiseren van wijklocatieplannen en de daarbij behorende dataverzamelingen en de ontwikkeling van een dataportaal en dashboard om als gemeentelijke organisatie zelf de regie voor plaatsing laadinfra ter hand te nemen. Binnen het team uitrolstrategie bevinden zich een aantal medewerkers die concrete projecten uitvoeren zoals de aanbestedingen. Ook de coördinerend projectleider zal zelf een aantal concrete projecten ter hand nemen. Voor de uitvoering wordt de samenwerking met de interne gemeentelijke organisatie steeds belangrijker ivm de inbedding van deze werkzaamheden bij de staande organisatie (als de afdeling Parkeren: verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsing van de laadinfra; afdeling Datapunt: verantwoordelijk voor beheer van de laaddata, en afdeling Innovatie: die betrokken is bij de innovaties tav data. Omdat Amsterdam als koploper een belangrijke schakel is voor Nederland is er veel contact en samenwerking met externe stakeholders (te denken aan de G4 en de partijen binnen de Nationale Agenda Laadinfra).

Werkzaamheden

 • Coördineert de deelopgave gericht op de uitrolstrategie en is een klankbord voor de medewerkers die met concrete projecten binnen de uitrolstrategie bezig zijn.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager laadinfra.
 • Draagt bij aan het op te stellen uitvoeringsprogramma laadinfra als uitwerking van de Laadvisie Laad me.
 • Voert zelf projecten uit en houdt vinger aan de pols over het verloop van het project (te denken aan planning en risicomanagement)
 • Draagt bij aan de inbedding van de uit te voeren gemeentelijke werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie
 • Managet de raakvlakken met andere projecten

De opdrachtgever(s)

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.
Programma Luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het programma geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Om deze doelstellingen te halen zet het programma stevig in op emissievrij vervoer 2030 in de hele stad. Het programma Luchtkwaliteit heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. Tevens wordt verbinding gezocht met de overige teams binnen de afdeling Duurzaamheid en het Cluster Ruimte en Economie die bijdragen aan de verduurzaming van de stad.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 • Geef in maximaal 1a4 pagina's aan waarom jij het meest geschikt bent voor deze opdracht.
 • minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider (direct of indirect) bij minimaal een van G4 steden.
 • minimaal 1 jaar werkervaring in de aansturing van een team.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en (werk)ervaring op het gebied van realisatie van laadinfrastructuur
 • aantoonbare kennis en ervaring met minimaal 1 aanbestedingsproject op het gebied van laadinfra voor de G4, provincie of regio om hierop een meedenkende rol te kunnen pakken.
 • aantoonbare (werk)ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van laadinfrastructuur .
 • een expert op het gebied van uitrol laadinfrastructuur en kan duiding geven aan de wijze hoe dat te implementeren in de verschillende organisaties die deze plaatsing vorm moeten geven (gemeente, CPO, netbeheerder).
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van dataverzameling en het realiseren van een dashboard en dataportaal om hiermee sturing te geven aan het proces van plaatsing
 • een reeds een netwerk op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur .

Extra info

• Startdatum: 15 februari 2021
• Einddatum: 15 februari 2021
• Werklocatie:Werklocatie is op/in de buurt van Weesperplein in Amsterdam
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: max 32
• Optie tot verlenging: ja, minimaal 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

21.01.2021

Publicatie eindigt

30.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.