Projectleider stakeholdermanagement programma duurzaamheid

Nieuw

Functie omschrijving

Ben jij goed in het betrekken van inwoners en organisaties bij het verduurzamen van onze gemeente? In de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt met een enthousiast programmateam Duurzaamheid gewerkt aan de overstap naar schone energie. We doen dit samen met inwoners, VvE’s, woningcorporaties, bedrijven en instellingen. Ben jij de verbindende gesprekspartner voor onze stakeholders en inwoners met kennis van duurzaamheid en goede contactuele vaardigheden? Dan gaan we heel graag met jou in gesprek.

We hebben op korte termijn een interim projectleider stakeholdermanagement nodig. Deze functie kan ook ingevuld worden door 2 parttime krachten. We streven ernaar om aan het eind van de inhuurperiode de werkzaamheden over te dragen aan een vaste medewerker.

De concrete taken waar jij de komende periode mee aan de slag gaat zijn:

 • Je gaat met onze stakeholders aan de slag met het ontwikkelen van een Lokaal Klimaat Akkoord. Je gaat met inwoners en stakeholders in gesprek over de bijdrage die zij kunnen en willen leveren aan de thema’s van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023 -2026 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierbij betrek je ook de interne stakeholders binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Je onderhandelt over een meerjaren overeenkomst voor de samenwerking met één van de stakeholders in de energietransitie. Vooraf heb je een inventarisatie gedaan bij andere gemeenten. Je betrekt interne deskundigen bij dit proces;
 • Je zorgt dat de initiatiefnemers voor windenergie worden geïnformeerd over de kaders voor de participatie windenergie.

Werkzaamheden

 • Je bent de deskundige op het gebied van participatie voor de gemeente brede aanpak en de wijkaanpak van de energietransitie in het team. Je zet de juiste middelen in, je adviseert het team en de betreffende afdelingen over het samenwerken met inwoners of andere stakeholders, en je onderhoudt de contacten met o.a. coöperaties, stichtingen en onderwijsinstellingen;
 • Je benut kansen om samen met de interne en externe stakeholders de energietransitie te versnellen;
 • Je staat open voor initiatieven van inwoners en stakeholders en je onderzoekt of en welke ondersteuning nodig is;
 • Je beoordeelt de plannen van samenwerkingspartners en opdrachtnemers, je adviseert over financiële ondersteuning van de gemeente en je evalueert de uitvoering en de samenwerking;
 • Je bent alert op ‘participatie-kansen’, ook als die kleinschalig zijn.

De opdrachtgever(s)

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Het programmateam
Je maakt onderdeel uit van team duurzaamheid. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft grote ambities om woningen en bedrijven te isoleren en steeds meer schone energie te gebruiken. We nemen deze opgave serieus, wat ook blijkt uit de middelen die hiervoor zijn gereserveerd. We hebben een duidelijk plan om wijk voor wijk over te stappen van aardgas naar een schone warmtebron. We onderzoeken samen met adviseurs, stakeholders, inwoners en bedrijven wat haalbaar en betaalbaar is. We benutten de koppelkansen met bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit. Het team bestaat nu uit 10 enthousiaste mensen en de komende jaren gaan we fors uitbreiden.

Functie eisen

 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met participatietrajecten met stakeholders en inwoners binnen een gemeentelijke instelling;
 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;

Wensen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verschillende participatievormen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie (35 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met participatietrajecten met stakeholders en inwoners binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider bij minimaal 2 gemeenten (20 punten);
 • Aantoonbare kennis van en/ of werkervaring met diverse stakeholders binnen de energiestransitie, benoem deze in het cv (15 punten).
 • Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Projectmatig werken: Je start met een duidelijke omschrijving van het doel, de aanpak en de planning van je projecten.
 • Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
 • Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
 • Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
 • Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
 • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
 • Samenwerking: Je kan goed samenwerken in een team, maar daarnaast ben je in staat om proactief en zelfstandig taken op te pakken en uit te voeren. Hierbij ben je in staat om zelf verbindingen te zoeken met andere disciplines en belanghebbenden.
 • Communicatie: Zowel mondeling als schriftelijk beschik je over een uitstekende communicatie. Je bent in staat om bewoners, maar ook wethouders te woord te staan, brieven te schrijven en beleidsnota’s op te stellen.

Extra info

 • Duur: 6 maanden
 • Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week: 14-36
 • Start: Zo snel mogelijk
 • Opleidingsniveau; HBO
 • Regio: Zuid-Holland

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 december van 15:00 tot 17:00 uur of eventueel woensdag 20 december van 13:00 uur tot 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandagochtend 18 december 2023 bericht.

Locatie

Leidschendam

Publicatiedatum

06.12.2023

Publicatie eindigt

12.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.