Projectleider Schuldsanering

Nieuw

Functie omschrijving

Als projectleider wordt het jouw opdracht om de halvering van de MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) te realiseren. In nauwe samenwerking met beleidsmakers zorg jij voor een correcte vertaling van de richtlijnen naar praktische instructies voor de werkvloer en voor een effectieve informatiestroom naar de samenwerkingspartners. In jouw brugfunctie tussen beleid en uitvoering besteedt je extra aandacht aan de vraag hoe de kennis bij de uitvoerenden ook in de toekomst telkens actueel zal blijven.

Werkzaamheden

Breng de huidige situatie van de communicatiemiddelen (website, systemen, brieven en andere communicatiemiddelen) in kaart. Benoem vanuit jouw kennis van de MSNP de punten die verbeterd kunnen worden om te realiseren dat uitvoerenden (intern en extern) altijd over de meest actuele informatie beschikken. Doe een voorstel voor de implementatie van de verbeteringen waarbij actualisering en bestendiging de hoogste prioriteit hebben. Vanuit jouw brugfunctie tussen beleid en uitvoering neem jij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het verbeterplan.

Presenteer de resultaten van jouw inspanningen vanuit het perspectief van de beoogde halvering van de schuldregeling. Doe een voorstel over het praktisch inrichten en implementeren van de herfinanciering. Dit voorstel zal beoordeeld worden op realisme, doorlooptijd en toekomstbestendigheid.

Op te leveren resultaat:
Presenteer de resultaten van jouw inspanningen vanuit het perspectief van de beoogde halvering van de schuldregeling.
Doe een voorstel over het praktisch inrichten en implementeren van de herfinanciering. Dit voorstel zal beoordeeld worden op realisme, doorlooptijd en toekomstbestendigheid.

Afstemming:
Verzorg uit eigen initiatief tenminste 1 keer per 3 weken een rapportage naar de opdrachtgever over je voortgang. Benoem proactief de rol die de opdrachtgever kan nemen om hindernissen die je tegenkomt in de uitvoering van de opdracht weg te nemen. Pas zo nodig de doorlooptijd van je opdracht aan.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding in de richting van bestuurskunde.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een Certificaat (minstens) LEAN Green Belt + Scrum Master
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een WFT Basis en Consumptief Krediet.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring als teamleider (aansturen van minimaal twaalf medewerkers in een veranderende omgeving) van tenminste vijf jaar.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met herinrichten van processen met gebruik van Lean Six Sigma.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met aanbesteden en bewaken van businesstrajecten
 • De aangeboden kandidaat heeft recente ervaring van minimaal een jaar in de laatste drie jaar in een G4-gemeente (vanwege gebruik Socrates).

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring in samenwerking met schuldhulpverlenende instanties binnen de sociale kaart van regio Amsterdam.
 • De aangeboden kandidaat is in staat snel te kunnen starten voor minimaal 18 uur per week, een voorstel voor infaseren is onderdeel van de motivatie en van het eventuele gesprek.
 • De aangeboden kandidaat geeft in de motivatie inzicht in vakantieplannen en is niet meer dan twaalf aangesloten werkdagen afwezig.
 • De aangeboden kandidaat heeft een Certificaat Black Belt.

Extra info

 • Startdatum: 03-06-2024
 • Einddatum: 15-09-2024
 • Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: Ja
 • Aantal uren gemiddeld per week: 32 - 36

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

15.05.2024

Publicatie eindigt

22.05.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.