Projectleider (Onderwijs Jeugd en Zorg)

Nieuw

Functie omschrijving

De programmalijn Gedeelde Geschiedenis van de afdeling Diversiteit (OJZD) is op zoek naar een projectleider voor het programma Amsterdam Migratiestad.

Het programma Amsterdam Migratiestad kent drie doelstellingen:
 1. Het verzamelen, delen en ontsluiten van bekende en minder bekende migratieverhalen van Amsterdammers
 2. Het op gang brengen van een brede dialoog rondom deze migratiegeschiedenissen, met als doel identiteitsvorming, emancipatie en het vergroten van wederzijds begrip
 3. Het bijstellen van de beeldvorming rondom migratie.

Amsterdam Migratiestad is een meerjarig programma, dat loopt tot 2022. Om de doelstellingen te kunnen realiseren wordt samengewerkt met een groot aantal partners. Momenteel wordt de basisinfrastructuur van het project opgezet, bestaande uit een kernteam (Amsterdam Museum, Stadsarchief en OBA) en een denktank bestaande uit partners uit wetenschap en onderwijs. Daaromheen wordt samenwerking gezocht met culturele instellingen en cultuurmakers, grassrootsorganisaties, welzijnsinstellingen en scholen. Het idee is dat dit leidt tot een duurzaam netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met de migratiegeschiedenis van Amsterdam en tot een grotere zichtbaarheid en bekendheid van Amsterdamse migratieverhalen - in uiteenlopende vormen. Amsterdam Migratiestad is een project van en voor Amsterdammers, dat zich als een olievlek uitbreidt over de stad. Het project bevindt zich momenteel in de opstartfase.

Werkzaamheden


We zoeken een projectleider met een voor deze opdracht relevant netwerk, die in nauwe afstemming met de betrokken organisaties een stevige basis legt voor meerjarige samenwerking. De voornaamste taak van de projectleider ligt in het bouwen, uitbreiden en aansturen van het netwerk van partners en het toewerken naar concrete resultaten op de genoemde doelstellingen. Daarnaast geeft de projectleider in nauwe afstemming met deze partners vorm aan een nieuw subproject over migratieverhalen uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië, gericht op een breed publiek. Uiteraard is de projectleider gehouden aan de afgesproken bestuurlijke planning. Tevens is de projectleider eerste aanspreekpunt voor het programma en in staat mensen operationeel aan te sturen.

Werkzaamheden:

De projectleider:
 • Is de spil binnen het netwerk Amsterdam Migratiestad. Hij of zij beheert dit netwerk, bouwt het uit en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen.
 • Inspireert, begeleidt en coacht de verschillende partnerorganisaties om strategisch, resultaatgericht te werken aan het behalen van de projectdoelstellingen.
 • Is in staat om dit proces planmatig vorm te geven, in goede banen te leiden, de voortgang te bewaken en hier effectief over te rapporteren.
 • Legt op creatieve wijze de verbinding tussen Amsterdam Migratiestad en het Amsterdamse cultuurveld, met name musea, en weet daarin ook minder voor de hand liggende partijen te betrekken.
 • Legt verbindingen met onderwijs en cultuureducatie.
 • Draagt zorg voor alle communicatie rondom Amsterdam Migratiestad en werkt aan een communicatiestructuur waarin het gezamenlijke netwerk van de partnerorganisaties benut wordt.
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw vorm te geven subproject over migratieverhalen uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië, gericht op een breed publiek.
 • Weet bovengenoemde partners op dit thema te committeren en te verbinden.
 • Committeert zich aan te leveren producten (output).

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad

Functie eisen

 • in het bezit van een erkend wo diploma
 • minimaal vijf jaar ervaring met:
  • het bij elkaar brengen van en samenwerken met verschillende instellingen binnen de cultuursector;
  • het contracteren van partijen op specifieke thema's, zoals de koloniale geschiedenis van Zuid/Zuidoost Azie;
  • projectleiding aan projecten die de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid van culturele instellingen bevorderen.
 • als projectleider ervaring opgedaan met het thema 'Koloniale geschiedenis van Zuid/Zuidoost Azië.

Wensen

 • bij voorkeur vanuit één of meerdere musea bezig gehouden met het thema 'koloniale geschiedenis van Zuid/Zuidoost-Azië, vanuit de rol van projectleider.
 • moet de vertaalslag weten te maken naar een breed publiek dat weinig voorkennis heeft over het genoemde thema. Daarnaast moet hij/zij andere instellingen contracteren op dit thema en een brede samenwerking bewerkstelligen.

Extra info

• Startdatum: 1 september 2020
• Einddatum: 31 december 2020
• Werklocatie: Jodenbreestraat 25
• Aantal fte: 0,7
• Aantal uren per week: 24
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van maximaal 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

31.07.2020

Publicatie eindigt

08.08.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.