Projectleider informatiemanagement Statengriffie

Nieuw

Functie omschrijving

Opstellen van een plan van aanpak op basis van de Visie van de Statengriffie, waarbij informatie optimaal wordt ontsloten door een interactief Statenportaal.

 • Zorgdragen voor de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Het borgen van het plan van aanpak door dit te implementeren in de griffie en door de (nog aan te nemen) Informatiemanager te begeleiden en in te werken.

Als projectleider informatiemanagement word jij de deskundige op het gebied van de informatiehuishouding van de griffie. De grote uitdaging hierbij is om het statisch Stateninformatiesysteem te ontwikkelen naar interactief Statenportaal. Je schrijft hiervoor een plan van aanpak en betrekt hierbij de collega’s van de griffie, de bestuursadviseurs van Gedeputeerde Staten, de collega’s van Communicatie, de statenleden en inwoners. Je zorgt dat de veelheid aan informatie voor Statenleden en voor de inwoners optimaal ontsloten wordt, door bijvoorbeeld het aanleggen en bijhouden van themadossiers. Je ontwikkelt in samenspraak met je collega’s die verantwoordelijk zijn voor communicatie nieuwe instrumenten op de website van de Staten. Ook ontwikkel je samen met collega’s nieuwe digitale instrumenten in relatie tot burgerschap en burgerparticipatie. Je hebt affiniteit met de wijze waarop agendavorming, stukkenstroom en besluitvorming op een griffie tot stand komt. Je bent bekend met het ontwikkelen van en onderhouden van websites en apps en kunt uit de voeten met de richtlijnen en wettelijke regelingen die gelden voor overheidscommunicatie.

De opdrachtgever(s)

De Statengriffie is het ambtelijk apparaat van Provinciale Staten (PS) en treedt op als eerste adviseur van PS. De Statengriffie biedt een breed scala aan ondersteuning. Dit gaat van stukkenstroom tot de inzet van politieke instrumenten, van werkbezoeken tot burger-of stateninitiatieven. Om alle fracties in Provinciale Staten tot hun recht te laten komen, zoekt zij hiertoe steeds ‘Ruimte voor de politiek.’

De Statengriffie wil de Flevolandse Statenleden ondersteunen bij alle werkzaamheden. Dit vraagt niet alleen om kwalitatief hoogwaardige advisering, soms ook onder hoge tijdsdruk, maar ook vraagt ‘Ruimte voor de politiek’ om maximale transparantie, weinig belemmerende regels en optimale kennisdeling. De Statengriffie is in belangrijk mate hiermee ook een informatiemakelaar.

Provinciale Staten hebben te maken met een hoge vergaderdruk welke zich vertaalt in een intensieve informatiestroom. Door de veelheid aan informatie wordt het voor Statenleden en de Flevolandse samenleving steeds moeilijker om grip te houden op de informatiestromen.

Gezien de grote opgaven die bij de provincie voorliggen is de huidige intensiteit van informatiestromen geen incident. Dit vraagt om een structurele investering, door

continu te werken aan het optimaliseren van de toegankelijkheid van informatie voor Statenleden en de Flevolandse samenleving. Toegankelijke informatie is van essentieel belang en levert een bijdrage aan het politieke debat. Op 13 juli 2022 namen Provinciale Staten een motie over ‘Verlagen werkdruk Statenleden en burgerleden’ aan. Hierin uiten de Staten de wens dat de griffie de informatievoorziening gaat organiseren op een wijze die bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk.

Functie eisen

 • Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking om in te loggen op de digitale werkomgeving van de provincie;
 • Beschikbaar voor de duur van de opdracht van 6 maanden.

Wensen:

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider informatiemanagement bij gemeenten en/of provincies. Benoem het aantal jaar. (60 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de informatievoorziening van en voor griffies (gemeenten of provincies) en/of gemeenteraden en/of provinciale staten. Benoem het aantal jaar. (40 punten);

Competenties

 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je hebt ruime kennis van bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke overheid of provinciale overheid en beschikt over goede analytische skills op het gebied van informatievoorziening;
 • Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken;
 • Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen.

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 1 maal 3 maanden
 • Uren per week 20
 • Start Z.s.m.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 14 december 2023 tussen 10.30 uur en 13.00 uur en op vrijdag 15 december 2023 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 13 december 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Locatie

Lelystad

Publicatiedatum

27.11.2023

Publicatie eindigt

08.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.