Projectleider groeps- en individuele vaccinatiecampagnes (GGD)

Nieuw

Functie omschrijving

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam zoekt per direct voor 20 uur per week een projectleider groeps- en individuele vaccinatiecampagnes 2020/21.

Binnen de regio van de GGD Amsterdam heeft Jeugdgezondheidszorg te maken met een (zeer) lage vaccinatiegraad. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is dan ook de vaccinatiegraad positief te beïnvloeden.
In het najaar worden alle 9 jarige kinderen, 12 jarige meisjes en een deel van de 14 jarigen gevaccineerd. De opdracht is om deze campagnes vorm te geven en daarbij de vaccinatiegraad voor deze groepen te verbeteren.

Samen met het Kernteam Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam wordt kennis opgehaald en verzameld over wat wel of niet werkt rondom het thema vaccineren. De oorzaken en knelpunten van de lage vaccinatiegraad worden in kaart gebracht.

Quick wins op basis van de TIP methodiek worden uitgeprobeerd en indien mogelijk geïmplementeerd. De projectleider legt verantwoording af aan de manager JGZ.

Werkzaamheden

 • Is eindverantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische werkzaamheden van de vaccinatiecampagnes, zowel groeps- als individueel;
 • Stelt draaiboeken en werkinstructies op;
 • Schrijft een plan voor de implementatie;
 • Is voorzitter van de werkgroepen en aanspreekpunt voor de medewerkers;
 • Is linking pin tussen diverse afdelingen en leveranciers intern en extern;
 • Maakt deel uit van het Kernteam Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam;
 • Ontwerpt en realiseert interventies vanuit het onderzoek 'Tailoring Immunization Programmes' (TIP).

De opdrachtgever(s)

GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners.
De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. Als openbare gezondheidsdienst is er een scherp oog voor wat de samenleving en bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.
De GGD Amsterdam organiseert de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies en wil gezondheidswinst boeken om bovenstaand doel te realiseren. De dienstverlening en samenwerking met de partners op dit vlak moeten aan de volgende eisen voldoen: zelfredzaamheid en aansluiting bij de beleving van individuele burgers, brede oriëntatie op factoren die gezondheid meebepalen, inzet op sociaaleconomische factoren, samenwerken en regisseren, gezondheid inwoners op de voet volgen en signalering, toeleiding en preventie van publieke gezondheid.
De GGD heeft een regionaal werkgebied. Er wordt nauw samengewerkt met alle clusters binnen de (regio) gemeente. Buitengemeentelijk heeft de GGD diverse samenwerkingspartners waaronder GGZ-instellingen, scholen, ketenparters, politie en justitie.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ):
De afdeling Jeugdgezondheidszorg bestaat uit ca. 400 enthousiaste medewerkers in diverse disciplines zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten en (dokters)assistenten en heeft als doel: het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren.

Functie eisen

 • in het bezit van minimaal een erkend hbo diploma.
 • in het bezit van een geldig certificaat Prince 2 Practicioner.
 • kennis van de TIP methode
 • recente kennis van het proces Jeugdgezondheidszorg (recent = in de afgelopen 2 jaar).
 • ruime projectervaring: hij/zij heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 complexe projecten op huisvesting/facilitair gebied uitgevoerd.
 • minimaal 3 jaar ervaring in functioneel leidinggeven aan een grote groep medewerkers (minimaal 50fte) bestaande uit meerdere disciplines.

Wensen

 • in de afgelopen 2 jaar kennis en ervaring opgedaan in het werkveld rondom vaccinaties Jeugdgezondheidszorg.
 • recente projectervaring binnen de Jeugdgezondheidszorg (in het afgelopen jaar minimaal 1 complex project). Onder complex verstaan wij projecten bestaande uit een grote groep mensen (> 100 ), waarbij sprake is van grote politieke gevoeligheid en meerdere stakeholders.

Extra info

• Startdatum: 1 juli 2020
• Einddatum: 1 jaar na startdatum
• Werklocatie: Nieuwe Achtergracht
• Aantal fte: 0,6
• Aantal uren per week: 20
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

25.05.2020

Publicatie eindigt

31.05.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.