Projectcontroller/Strategisch adviseur risico's en projecten (bedrijfseconomie)

Nieuw

Functie omschrijving

Het werk van de rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) heeft een grote impact op de samenleving en staat daarom continu in de publieke belangstelling. Een adequaat beheersingsinstrumentarium is dus erg belangrijk. Als Projectcontroller/Strategisch adviseur risico's en projecten adviseer je op eigenstandige en proactieve wijze lijn- en project- en programmamanagement over de volle breedte van beheersings- en bedrijfsvoeringsaspecten bij de activiteiten, projecten en miljoenenfondsen van de organisatie. Daarbij bewaak je tevens de kaders op deze aspecten en rapporteer je daarover aan het management en stem je af met de businesscontroller.

Werkzaamheden

 • Je adviseertde organisatie m.b.t. bestuurlijke besluitvorming,budgethouderschap (voorbereiding, uitvoering en verantwoording), risicomanagement, de planning en prognoses, formatie en bezetting;
 • Je signaleert potentiële risico's en relevante in- en externe ontwikkelingen en adviseert hierover de directie, de opdrachtgevers en het management van de lijnafdelingen;
 • Je verifieert in afstemming met de manager Projectbeheersing van het Ingenieursbureau de voortgangsinformatie van projecten en adviseert hierover de opdrachtgever,
 • Je coördineert, toetst en corrigeert aanleveringen ten behoeve van de interne en externe P&C-cyclus;
 • Je toetst de broninformatie binnen je portefeuille en draagt er aan bij dat deze zo actueel mogelijk is;
 • Je adviseert over en levert managementinformatie aan de opdrachtgevers;
 • Je toetst risicoanalyses en levert eventueel bijdragen daaraan;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het instrumentarium ten behoeve van project-, programma- en fondsbeheersing;
 • Je beoordeelt de projectorganisatie en adviseert de projectmanager over projectbeheersing

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Functie eisen

 • erkende WO diploma
 • beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van beheersing van (infrastructuur)projecten.
 • ruime kennis en ervaring op het gebied van risico- en programmamanagement.
 • beschikt over actuele kennis op het gebied van de beheersing van overheidsfinanciën en ruime werkervaring met strategische en tactische advisering daarover.
 • beschikt over actuele kennis en ervaring op het gebied van P&C coördinatie en producten bij een G4 gemeente.
 • beschikt over actuele kennis en ervaring op het gebied van de beheersing van (infrastructuur)fondsen bij een G4 gemeente.
 • heeft visie op wat er nodig is voor een efficiënte P&C cyclus en adequate bedrijfsvoering bij een G4 gemeente.

Wensen

 • ruime ervaring met gemeentefinanciën.
 • in staat om de prestaties van een grote gemeentelijke organisatie te beoordelen en in de juiste context te plaatsen. Daarmee reikt je expertise aantoonbaar verder dan het analyseren van de gerealiseerde financiële resultaten.
 • opleiding in bedrijfseconomie en/of als controller.
 • heeft ervaring als controller.
 • kennis van IPM en/of Prince 2

Extra info

• Startdatum: 01-10-2019
• Einddatum: 30-09-2020
• Werklocatie: Weesperplein of Weesperstraat
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 32-36
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

13.09.2019

Publicatie eindigt

22.09.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.