Procesmanager (Verkeer en Openbare Ruimte)

Nieuw

Functie omschrijving

Voor het programma deelmobiliteit wordt een procesmanager autodelen gezocht om het aanbod van deelauto's in Amsterdam naar een hoger plan te tillen. Amsterdam zet stevig in op deelmobiliteit met het oog op meer duurzame mobiliteit en meer ruimte op straat . In maart 2020 is het Programma Deelmobiliteit gestart, gericht op realisatie van de gewenste mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik, op alle in de stad gewenste vormen van deelmobiliteit (deelauto's, deelscooters, deelfietsen). Het programma draagt bij aan de hogere doelen van het vergroten van de beschikbare ruimte op straat en een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit De beleidskaders (Agenda Autoluw, Agenda Autodelen en Nota Deelmobiliteit) zijn de afgelopen jaren (2019/2020) door de gemeenteraad vastgesteld. In de Agenda Amsterdam Autoluw staan verschillende maatregelen opgenomen over autodelen, waaronder maatregel 26: om samen met de branche te komen tot lagere tarieven van deelauto's en betere spreiding in de stad (in de vorm van opstellen convenant). Er zijn op dit moment ca. 1001 klassieke deelauto's in de stad met een vaste standplaats (Greenwheels, MyWheels, ConnectCar) en ca. 750 free-floating deelauto's met een stadsbrede parkeervergunning (ShareNow, Sixt, Fetch). Het plafond voor het aantal vergunningen voor free-floating deelauto's betreft 2500 tot 2022 waarna het huidige beleid geëvalueerd zal worden.

Werkzaamheden

De procesmanager autodelen heeft de volgende taken:
 • Trekker van maatregel 26 van de Agenda Autoluw: om samen met de branche te komen tot lagere tarieven van deelauto's en betere spreiding (in de stad in de vorm van opstellen convenant)
 • Accounthouderschap van deelauto-aanbieders : voorbereiden, voeren (en laten) vastleggen van de gesprekken met de huidige (en potentiele) deelautoaanbieders (ism de beleidsadviseur en/of programmamanager), eerste contactpersoon namens de gemeente
 • Procescoördinator van bestendigen (nieuwe) autodeelplekken bij herinrichtingsprojecten/renovatie van bruggen en kademuren: inventariseren huidige knelpunten en mogelijke oplossingen
 • Interne proces van aanvraag vergunning tot aanleggen autodeel-standplaats voor autodeelorganisaties optimaliseren Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur deelmobiliteit/autodelen van Kennis en Kaders (V&OR) en de programmamanager. De procesmanager maakt onderdeel uit van het programmateam deelmobiliteit, bestaande uit ca. 10 personen. De procesmanager werkt eveneens nauw samen met medewerkers van de gemeente die werkzaam zijn bij de Directie Verkeer en Openbare Ruimte, de afdeling Parkeren, de afdeling CTO en met externe partijen.

De opdrachtgever(s)

Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Functie eisen

 • in het bezit van een relevante, afgeronde universitaire opleiding. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Geef aan in maximaal 1 pagina aan waarom je het meest geschikt bent voor deze opdracht
 • minimaal 5 jaar werkervaring, waarvan minimaal 3 jaar op het gebied van mobiliteitsvraagstukken binnen (gemeentelijke) organisaties..
 • aantoonbare ervaring op het gebied van project- en procesmanagement.
 • meerdere jaren relevante werkervaring op het gebied van (deel)mobiliteit), bij voorkeur ook binnen een G4 gemeente.
 • kennis van landelijke en internationale ontwikkelingen, zoals Green Deal Autodelen II.
 • kennis of ervaring met implementatie/verandertrajecten.

Extra info

• Startdatum: zsm
• Einddatum:30-11-2021
• Werklocatie: Weesperstraat, 113, 1018VN, AMSTERDAM
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 32-36 uur per week
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

23.11.2020

Publicatie eindigt

01.12.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.