Procesbegeleider multidisciplinaire rollen informatiemanagement

Nieuw

Functie omschrijving

De crisisorganisatie van de veiligheidsregio Limburg-Noord dient voortdurende te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rampen en crises. Dat betekent ook gebruik maken van de meest recente ontwikkelingen om een ramp of crisis effectief te kunnen bestrijden. Dit maakt dat wij willen starten met een nieuwe werkwijze van de multidisciplinaire rollen binnen de crisisorganisatie. De multi-rollen bestaan uit de Regionaal Operationeel Leider (ROL), de Leider commando plaats incident (CoPI) en de informatiemanagement kolom bestaande uit informatiemanagers, informatiecoördinatoren en geografisch informatiemedewerkers. Daarnaast bevindt zich op de meldkamer een multidisciplinaire functionaris in de vorm van de Calamiteiten Coördinator (CaCo). De nieuwe werkwijzen dienen o.a. meer gericht te zijn op het vroegtijdig starten van de werkprocessen (bv. het werken op afstand) en een betere samenwerking en afstemming tussen de beschreven multidisciplinaire functionarissen.

Deze nieuwe werkprocessen zullen van a tot z goed doordacht en vormgegeven moeten worden, waarbij het cruciaal is dat het werkveld hierbij betrokken wordt en er draagvlak gecreëerd wordt. Voor de informatiemanagementkolom geldt daarnaast specifiek dat hier een professionaliteitslag wordt gemaakt door het anders invullen van de rollen binnen deze kolom. Waar deze nu nog bestaat uit Informatiemanager CoPI (ingevuld door brandweervrijwilligers), Informatiemanager ROT (piketfunctie), Geografisch Informatiemedewerker (vrijwillige instroompoule) en informatiecoördinator (vrijwillige instroompoule), gaan we werken met twee Informatiemanager-piketten (CoPI – ROT – BT), een vrijwillige instroompoule voor de invulling van de Informatiecoördinator (CoPI – ROT) en een vrijwillige instroompoule voor de invulling van de Geografisch Informatiemedewerker (GIM CoPI – ROT).

Werkzaamheden

Wij zoeken een procesbegeleider die ons hierbij helpt door:

 • Het vertalen van onze visie naar concrete acties.

 • Acties plannen naar een realistische tijdlijn.

 • Te ondersteunen bij het uitvoeren van de acties.

 • Het opleveren van de volgende producten:

  • concept werkwijze op afstand multidisciplinaire rollen

  • concept werkwijze op locatie multidisciplinaire rollen

  • concept werkwijze multidisciplinaire functionarissen (ROL – Leider CoPI – IM’er)

  • concept lijst van benodigdheden voor ROL, Leider CoPI en IM-kolom

 • Het laten toetsen van de producten door ROL-en, Leiders CoPI’s en IM-ers

 • Het zorgvuldig implementeren van de nieuwe werkwijzen:

  • Trainen en oefenen

  • Meldkamerpreparatie / operationele voorbereiding

  • Aanschaf/organiseren van benodigdheden

  • Informatie/communicatie naar crisisorganisatie

Hou je van een complexe organisatie en uitdagende vraagstukken? Hou je van samenwerken? En van optimaliseren en vernieuwen? Dan past deze opdracht bij jou!

Als procesbegeleider multidisciplinaire rollen werk je met twee collega’s van de VRLN samen aan een gedragen werkwijze voor de multidisciplinaire rollen en een nieuwe werkwijze voor de informatiemanagement kolom binnen de crisisorganisatie. Je bent dan ook onderdeel van de projectgroep en ondersteunt/begeleidt de projectgroep in maken van de juiste keuzes en levert daarnaast producten op. Je levert daarnaast gevraagd en ongevraagd advies.

Omschrijving kandiaat

Hou je van een complexe organisatie en uitdagende vraagstukken? Hou je van samenwerken? En van optimaliseren en vernieuwen? Dan past deze opdracht bij jou!

Als procesbegeleider multidisciplinaire rollen werk je met twee collega’s van de VRLN samen aan een gedragen werkwijze voor de multidisciplinaire rollen en een nieuwe werkwijze voor de informatiemanagement kolom binnen de crisisorganisatie. Je bent dan ook onderdeel van de projectgroep en ondersteunt/begeleidt de projectgroep in maken van de juiste keuzes en levert daarnaast producten op. Je levert daarnaast gevraagd en ongevraagd advies.

Wij vragen van jou:

 • HBO werk en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in procesbegeleiding/organisatieverandering;
 • Ervaring binnen of met een crisisorganisatie van een overheid of een bedrijf is een pré;
 • In grotere en/of complexere organisaties gewerkt;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Het vertalen van een toekomstige situatie naar concrete acties (advies);
 • Het uitvoeren van acties, zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Vaardig zijn in het gebruik van kantoor applicaties (Office programma’s en soortgelijken).
 • Het kunnen overbrengen van de ingezette koers in eenvoudige taal naar de belangrijkste stakeholders (vertalen en presenteren).

Functie eisen

 • HBO werk en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in procesbegeleiding/organisatieverandering;
 • Ervaring binnen of met een crisisorganisatie van een overheid of een bedrijf is een pré;
 • In grotere en/of complexere organisaties gewerkt;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Het vertalen van een toekomstige situatie naar concrete acties (advies);
 • Het uitvoeren van acties, zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Vaardig zijn in het gebruik van kantoor applicaties (Office programma’s en soortgelijken).
 • Het kunnen overbrengen van de ingezette koers in eenvoudige taal naar de belangrijkste stakeholders (vertalen en presenteren).
 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met procesbegeleiding/organisatieverandering binnen grotere en/of complexere organisaties, opgedaan gedurende de afgelopen 5 jaar.
 • Op CV aantoonbaar een HBO werk- en denkniveau. Dit moet blijken uit opdracht gerelateerde opleidingen op HBO niveau, gevolgde trainingen en/of werkervaring.
 • In uw plan van aanpak beschrijft u hoe u ons gaat helpen. U beschrijft waarin u zich onderscheidt van andere specialisten op dit gebied. In uw plan van aanpak gaat u in op wat u denkt tegen te komen bij de uitvoering van deze opdracht, welke valkuilen c.q. risico's u aan de voorkant van de opdracht denkt te kunnen identificeren en hoe u daarmee omgaat en hoe resultaatsgericht u te werk gaat. Uw plan van aanpak dient SMART geformuleerd te worden en maximaal 2 A4-tjes, lettertype Arial 11 lang zijn.

Extra info

Van 24-5-2021 t/m 31-10-2021 | Optie verlenging: 1 x 6 maanden | Standplaats: Hoofdkantoor VRLN te Venlo | Openbare orde & Veiligheid | Uren: 8 per week | Aantal FTE: 0,2

Lijst van afkortingen

 • BT Beleidsteam (gemeentelijke of regionaal)
 • CaCo Calamiteiten Coördinator (gemeenschappelijke meldkamer)
 • CoPI Commando Plaats Incident
 • GIM Geografisch Informatiemedewerker
 • IC Informatiecoördinator
 • IM Informatiemanager
 • Leider CoPI Leider Commando Plaats Incident.
 • ROL Regionaal Operationeel Leider
 • ROT Regionaal Operationeel Team

Locatie

Venlo

Opdrachtgever

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publicatiedatum

29.04.2021

Publicatie eindigt

08.05.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.