Medior communicatieadviseur Wonen

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt voor 28 tot 32 uur per week een hands on medior communicatieadviseur voor de directie Wonen die zich bezighoudt met twee projecten die te maken hebben met het energieverbruik van woningen terugdringen: 1. Collectieve inkoopacties van isolatiemaatregelen voor particuliere eigenaren; 2. Met verschillende inzet stimuleren van huishoudens met een smalle beurs om kleine energiebesparende maatregelen te treffen. Beide projecten gaan in het eerste kwartaal van 2022 van start. Het is aan de communicatieadviseur om in het eerste half jaar een goede basis te leggen op gebied van communicatie waar de projecten ook na 1 juli op voort kunnen bouwen. Achtergrondinformatie collectieve inkoopacties op isolatie De gemeente Amsterdam wil de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 met 95% terugdringen. Momenteel komt 22 % van de Amsterdamse CO2-uitstoot door de warmte en elektriciteit vraag van woningen. Willen we de klimaatdoelen behalen dan is het van belang dat het renovatie- en isolatietempo van de gebouwde omgeving wordt versneld. De gemeente gaat daarom particuliere woningeigenaren stimuleren en ondersteunen om hun energievraag terug te dringen door collectieve inkoopacties op isolatiemaatregelen te organiseren. Een collectieve inkoopactie is het benaderen van veel bewoners en hun vraag naar maatregelen in één keer uitvragen aan een aannemer. Hiermee ontzorgen we de bewoners in het verduurzamen van hun woning en kan je kwaliteit van maatregelen en installatie aan de voorkant beter borgen. Bij de acties hoort veel en gedegen communicatie vanuit de gemeente Amsterdam. Aan de medior communicatieadviseur de schone taak om de communicatie hierover te organiseren. Er loopt een Europese aanbesteding om één partij te contracteren die gedurende vier jaar deze collectieve inkoopacties kan organiseren. Per jaar wil de gemeente dat 50.000 woningeneigenaren gericht worden benaderd met een aanbod van passende verduurzamingsmaatregelen en dat er minimaal 1500 energiebesparende maatregelen voor een goede prijs en met goede kwaliteit en dienstverlening worden geïnstalleerd. De inkoopacties worden per buurt opgezet. Het gericht benaderen gebeurt in de regel via een bewonersbrief vanuit de gemeente, lokale communicatie en uitleg over de maatregelen in webinars of informatieavonden. De verwachting is dat er meer content nodig gaat zijn om het renovatietempo verder te versnellen (zoals uitlegvideo's of maandelijkse webinars). Achtergrondinformatie energieadvies voor huishoudens in energiearmoede Wanneer huishoudens meer dan 10% van hun inkomen uitgeven aan energie, is er sprake van energiearmoede. In 2019 had 11% van de Amsterdammers te maken met energiearmoede, in totaal 46.800 huishoudens. Gemeente Amsterdam intensiveert de gemeentelijke aanpak van energiearmoede de aankomende maanden. Twee partijen worden gecontracteerd om van februari tot en met juli 2022 ieder 6.000 huishoudens van energieadvies en energiebesparende producten te voorzien via een huis aan huis aanpak, en in dezelfde periode wordt maandelijks een informatiebijeenkomst omtrent energiebesparing georganiseerd. De diverse opdrachtnemers die voor de huis aan huis energieadvies aanpak en de informatie bijeenkomsten verantwoordelijk zijn, zijn deels zelf verantwoordelijk voor het gericht benaderen en informeren van de doelgroep over deze acties. De materialen die de opdrachtnemers ontwikkelen zullen echter afgestemd moeten worden met de gemeente, en dienen gedeeld te worden met vele partners van de gemeente. Het doel is vanuit de gemeente deze opdrachtnemers te helpen om berichten in de haarvaten van de maatschappij te laten landen. Zo werk je nauw samen met de projectleider van deze projecten, om vertrouwen in de activiteiten lokaal te vergroten door actieve netwerken (zoals woningcorporaties, gebiedsregisseurs en inkomensconsulenten) te informeren over de activiteiten.

Werkzaamheden

  • Opstellen van de communicatieaanpak en de communicatiekalender waar de projecten op voort kunnen bouwen.
  • Initiëren, fabriceren en/of coördineren van de communicatiemiddelen, zowel online als offline. Dit doe je in nauwe afstemming en samenwerking met specialisten binnen het Communicatiebureau, de projectleiders en opdrachtnemers.
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies die pas bij de doelgroepen en het project
  • Schrijven van toegankelijke teksten voor de diverse doelgroepen.

De opdrachtgever(s)

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs Vanaf januari 2022 gaat het Communicatiebureau samen met de Directie Communicatie. Hierdoor gaan het communicatiebeleid en de uitvoering hand in hand, zijn de lijntjes korter en komt het de professionaliteit ten goede

Functie eisen

  • minimaal over HBO werk- en denkniveau.
  • ervaring als zelfstandig allround communicatieadviseur bij een grote complexe organisatie.
  • ervaring met het laten vervaardigen van communicatieuitingen.
  • affiniteit met het verduurzamen van de samenleving (specifiek particuliere woningeigenaren)
  • affiniteit met het realiseren van een lastenverlaging voor huishoudens met een smalle beurs.
  • Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten

Extra info

• Startdatum: zsm na gunning
• Einddatum: 30-06-2022 conform duur werkzaamheden
• Werklocatie:Jodenbreestraat, 25, 1011NH, AMSTERDAM
• Aantal fte:1
• Aantal uren per week:28-32
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: nee

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

14.01.2022

Publicatie eindigt

22.01.2022

Contactpersoon

Lang

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.