Medior beleidsmedewerker Brede SPUK en gezondheidsbeleid (preventie)

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Westland bouwt aan een lokaal en regionaal fundament op het gebied van preventie en een sterke sociale basis. We doen dit via het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen. In interactie met meerdere beleidsterreinen, richten we ons (onder andere) op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, waarbij we specifiek kwetsbare groepen willen bereiken. Het uitgangspunt is een brede, domeinoverstijgende aanpak langs meerdere sporen. Vanuit het Rijk ontvangen we hiervoor een specifieke uitkering (Brede SPUK).

 • Je maakt onderdeel uit van het team Samenleving binnen het cluster Beleid. Als team Samenleving zijn we verantwoordelijk voor het inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving, en het signaleren en initiëren van ontwikkelingen, die van invloed zijn op de Westlandse samenleving en de regio. De maatschappelijke opgaven worden op basis van het bestuurlijk programma vertaald naar doelstellingen en te bereiken resultaten.  
 • Je speelt een belangrijke rol in de Brede SPUK, heb je veelvuldig contact met de lokale en regionale partners op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis en je maakt hierover afspraken met hen. Denk hierbij aan de onderwerpen Terugdringen gezondheidsachterstanden en Leefomgeving, de projecten Sociaal Vitaal en Multidisciplinair Team Ouderen en deelname aan werkgroep IZA-ouderenzorg. Je volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen en zoekt goede voorbeelden in de rest van Nederland.
  • Je werkt nauw samen met de senior Brede SPUK / SPUK IZA en de andere collega’s die bijdragen aan de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord en de onderdelen van de Brede SPUK-regeling.
  • Je neemt deel aan de werkoverleggen o.g.v. gezondheidsbeleid (preventie) w.o. werkgroep alcohol- en drugspreventie, rookvrije generatie. Je bent o.a. contactpersoon voor de Aanpak Gezonde School. Daarnaast werk je in regio samen met de GGD Haaglanden, GGZ Delfland, Vitis Welzijn.
 • Je adviseert de wethouder, het college en de raad.  
 • Jouw werkdag bestaat bijvoorbeeld uit coördinatie van een lokale werkgroep die een project implementeert dat gezondheidsachterstanden terugdringt, beantwoorden van een raadsvraag, monitoren van de besteding van de Brede SPUK-middelen, doornemen van nieuwsbrieven op zoek naar relevante landelijke ontwikkelingen en het voorbereiden van een beleidsoverleg van de partners die werken aan het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Of je stelt het hitteplan op i.s.m. team Duurzaamheid binnen de gemeente Westland en de GGD Haaglanden.  

De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met je collega’s van het cluster Beleid en andere teams. Samenwerking is van belang mede gelet op de tijdelijke aard van de opdracht. De uitgevoerde werkzaamheden dienen goed overdraagbaar te zijn.

De opdrachtgever(s)

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, gezondheid, onderwijs, zorg, sociale basis, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: team Economie Ruimte en Mobiliteit, team Veiligheid en Duurzaamheid en team Samenleving.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
 • Aantoonbare werkervaring op gebied van preventie, gezondheidsbeleid en/of sociale basis;
 • Aantoonbare werkervaring met advisering op en ontwikkeling van beleid binnen het sociaal domein;
 • Beschikbaar uiterlijk per 18 maart 2024 voor 28 tot 32 uur;

Wensen (weging)

 • Aantoonbare werkervaring met SPUK IZA en/of Brede SPUK (preventie, gezondheid of sociale basis), benoem waar dit is opgedaan (35 punten);
 • Aantoonbare werkervaring van terugdringen gezondheidsachterstanden, ouderen en gezondheidsbeleid (preventie), benoem waar dit is opgedaan (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het coördineren van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en/of andere stakeholders (20 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeente (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een 100.000+ gemeente (5 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het analyseren van data en het evalueren van de effectiviteit van preventieprogramma's (5 punten).

Competenties

- Resultaatgericht;
- Teamspeler;
- Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Politiek sensitief;
- Tactvol;
- Stressbestendig;
- Energiek.

Extra info

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Maandag tot vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 11 maart 2024 tussen 14.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 maart 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Locatie

Naaldwijk

Publicatiedatum

27.02.2024

Publicatie eindigt

05.03.2024

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.